26.8 C
Vecsés
2024 május 27, hétfő

HITÉLET

Változás az Irgalmas Jézus Plébánia vezetésében

Az Erzsébet téri Szűz Mária Szeplőtelen Szíve és a Halmi telepi Szent Erzsébet kápolna plébániaszervezőjét, Frics Zoltánt a püspökatya más szolgálati hely vezetésére kérte fel március 1-jével. Helyére Bakos Péter nős diakónus érkezett. Természetesen közreadjuk Frics Zoltán elköszönését a város hívei számára, melyet e-mailen tett a plébánia közössége felé. Az is természetes, hogy lehetőséget biztosítunk az új plébániaszervező diakónus bemutatására.

Húsvéti szentmise és istentiszteleti rend

Vecsés Óváros Plébánia Jézus Szíve Plébániatemplom – Petőfi tér Márc. 22. péntek: 18:00 szentmise Reis Pál ofm Márc. 24. Virágvasárnap: 9 óra igeliturgia Márc. 25. hétfő 18 óra...

Imanyolcad Ökumenikus imahét

Az ökumenikus imahét világméretű összefogásának a vecsési felekezetek is részei évek óta. Idén sincs ez másként, nyolc napon keresztül minden este közös imádságra és...

Hit, remény, szeretet 2024-ben is

Pál apostol csodálatos Szeretethimnusza alapján tudjuk, hogy a felülről jövő szeretet „soha el nem múlik”

Gyertyaláng

Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága” Jn 8,12.  

2023 karácsonyi ünnepkör szentmise és istentiszteleti rendje

Római katolikus szentmisék December 23. szombat – 18 óra: Szent Kereszt templom (Jókai u.) December 24. Advent 4. vasárnapja – 9 óra: Erzsébet tér, 11 óra:...

Húsvét nagyhetének szentmise és istentiszteleti rendje

Húsvét nagyhetének szentmise és istentiszteleti rendje Református Egyház „Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk! Halleluja!” (Református Énekeskönyv 185. dicsérete) Április 2. 10...

Ökumenikus imahét január 15-22.

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Ézs /Iz. 1-17)

Ünnepi szentmise- és istentiszteleti rend

Vecsés Óvárosi Plébánia Dec. 18. Advent 4. vasárnapja:   11 óra Szent Kereszt templom, 18 óra Jézus Szíve templom: diákmise és karácsonyi koncert Dec. 19. 6 óra 30:...

Elsőáldozás a Jézus Szíve Plébániatemplomban

Október 2-án 28 gyermek vette magához az Oltári­szent­séget ünnepélyes szentmise és elsőáldozás keretében a Ve­csési Petőfi téri Jézus Szíve plébániatemplomban.

Felújították az Erzsébet téri templomot

A két évvel ezelőtt történt belső felújítást követően most külsőleg is teljes egészében megújult a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom. Az épület falaira szigetelés is került, így nem csak esztétikai megújulásról beszélhetünk, a templom energiafogyasztási mutatói is javultak.

Mihály Atya köszöntése

Bensőséges, családias és nagyon szép ünnepségen vehettünk részt augusztus utolsó napján a Jézus Szíve templomban, az esti szentmisén: Huszka Mihály atyát köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából.

Szentmisével emlékeznek az önálló egyházközség és iskola megalakulására

Vecsésen 225 évvel ezelőtt alakult meg az önálló egyházközség és az iskola. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét mutat be a Szent Kereszt Templomban Varga Lajos váci segédpüspök.

Nehéz ennél szebb köszönetet elképzelni

A Vecsésen született, ott nevekedett és jelenleg is ott élő Tóth Károly tavaly lett 50 éves. Családja és barátai nagy ünnepséget szerveztek neki, ez azonban elmaradt, mert két nappal a jeles ünnep előtt súlyos koronavírusos megbetegedéssel kórházba került, ahol 12 napot töltött lélegeztetőgépen.

Hitélet a Petőfiben

Az utolsó hetek igen eseménydúsan teltek a Petőfiben. Lelki progra­mokban sem volt hiány.

A Lélek gyümölcse

Missziói gyülekezeti nap Vecsésen az evan­gélikus gyülekezetben.

Egyházak élete

Nehéz idők. Mondhatjuk teljes joggal, hiszen a majd kétéves járvány után a közelben dúló háború okozta menekültáradat ellátása jelent újabb feladatot a társadalomnak.

Gondolatok a húsvéti szent háromnapról

Nagycsütörtök előtt pár nappal, virágvasárnap, Jeruzsálem népe a városba érkező Mestert óriási lelkesedéssel fogadta. Felsőruháját az útra terítette és pálmaágakat lengetve köszöntötte: „Hozsanna Dávid fiának, aki az Úr nevében jön”. De nagypénteken már a keresztre feszítését követelték.

Külsőleg is megújult a Szent Kereszt templom

A beruházás pályázati forrás segítségével, kormányzati támo­gatásból valósult meg.

Húsvéti szentmisék és istentiszteletek ideje

Óváros Római Katolikus Plébánia Április 14. Nagycsütörtök: 18 óra: Jézus Szíve templom Utolsó vacsora emlékezete – szentmise, utána 1 óra virrasztás Április 15. Nagypéntek: 18 óra: Szent Kereszt templom Krisztus Urunk...

Gondolatok… – Előkészületek húsvétra

„Jézus feltámadt, győzött a szeretet, győzött az irgalom!”

Kirándulás Székelyföldre

Az Evangélikus Egyház augusztus 18-23-a között hat napos kirándulást szervez Erdélybe, Székelyföldre.

Már Vecsésen is van segítség pszichiátriai- és szenvedélybetegeknek

Január végén hivatalosan is megnyitották a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által működtetett Új Esély Központot. Az intézményben három terápiás munkatárs és egy lelki gondozó nyújt segítséget az ellátottaknak.

Vallásszabadság és egyházszületés

Az 1568. január 6-13-i tordai országgyűlésen elfogadták, a világon először, az általános vallásszabadságot. Ennek következtében hamarosan megalakult az unitárus egyház, az egyetlen magyar alapítású történelmi egyház hazánkban. Ennek előzményeiről és az egyházról szól az írás.

Gondolatok… Karácsony ünnepével kapcsolatban

Próbáljunk karácsony igazi és örök szellemiségéhez közelebb jutni, azon fáradozni, hogy most karácsonykor a szívünkben is otthont találjon az isteni Kisded.

Szentmisék és istentiszteletek karácsonytól vízkeresztig

Vecsési Evangélikus Gyülekezet December 19. 16 óra: zenés karácsonyi történet Nagy-Papp Krisztina, Pechtol Csilla és Czövek István zenészekkel. December 24. 15 óra: Szentesti istentisztelet a gyerekek...

Vecsésen is elindult a Cipősdoboz Akció

Az ajándékcsomagokat a Bárka Baptista Gyülekezetnél adhatják le.

Adventi és karácsonyi programok a Vecsési Evangélikus Gyülekezetben

Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várnak a meghitt ünnepi alkalmakra az Erkel Ferenc utca és a Károly utca sarkán található Vecsési Evangélikus Templomban.

Lejárt sírhelyek újraváltása: év vége a határidő

Értesítjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy Vecsés város köztemetőjében az 1996-ban 25 évre váltott sírhelyek, a 2011-ben 10 évre váltott urnahelyek, az 1961-ban épült, 60 évre váltott kriptahelyek bérleti díja 2021. december 31-én lejár.

Vecsési iskolák elsőáldozói a Hősök terén

Az 1938-as kongresszus után, a 2020-as évben került volna megrendezésre, immáron második alkalommal Budapesten, a Római Katolikus Egyház világeseménye. A tavalyi járványhelyzetre való tekintettel, idén szeptemberben tartották az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (IEC 2020).

A templom is létra – Egy álom valósult meg Vecsésen

Templomszentelésre gyűltek össze szeptember 5-én, vasárnap a vecsési evangélikusok. Ti­zenegy évvel az első tervek után, és öt évvel az alapkőletételt követően a gyülekezet egy nagy álom megvalósulásáért adhatott hálát.

„Sem magasság, sem mélység… nem választhat el Isten szeretetétől”

Nyitott Templomok Éjszakája Vecsésen az Evangélikus Templomban.

Gondolatok…  Készüljünk a NEK-re!

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ünnepségeit, programjait – az olimpiai játékokhoz hasonlóan – a pandémia miatt szintén el kellett halasztani 2021-re. Így több időnk volt a felkészülésre, aminek örülhettünk is, de érezhettük a világméretű járvány negatív hatásait is: számosan nem élhették már meg e csodálatos lelki megújulás lehetőségét, családi tragédiák (anyagi szempontból is), a bizonytalan és kiszámíthatatlan jövő tette életünk napjait nagyon sok esetben szinte elviselhetetlenné.

Gondolatok… – Úrnap ünnepe Vecsésen

A Jókai utcai hívők idén is csodálatos virágszőnyeget varázsoltak a szürke járdákra.

Megáldották a felújított Szent Kereszt templomot

Varga Lajos váci segédpüspök, általános helynök, úrnapján megáldotta a felújított Szent Kereszt templomot, ünnepi püspöki misét mutatott be és vezette az úrnapi körmenetet.

Meghívó ünnepélyes hálaadó szentmisére

Mindenkit szeretettel várnak június 6-án a Jókai utcai Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. 

Gondolatok… A Jézus Szíve templom Centenáriuma – felújult a Szent Kereszt templom

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a COVID járvány nem csak egészségünket veszélyezteti, hanem a mindennapi élet számtalan területén újabb és újabb lemondásra kényszerülünk: nem végezhetjük el a megszokott munkánkat, nem ünnepelhetjük kellőképpen ünnepeinket.

Napközis tábort szervez az evangélikus egyházközség

Két turnusban, június 21-25., illetve július 26-30. között a 6-14 éves korosztály számára szervez napközis tábort a Vecsési Evangélikus Egyházközség (Károly utca 24.). Turnusonként kizárólag 20 gyermeket tudnak fogadni a szervezők.

Megújult a Szent Kereszt templom belső tere

Elkészült a Szent Kereszt templom belső felújítása. Mint a településrész képviselője és a felújítás egyik mozgatórugója, szeretném néhány mondatban összefoglalni azt a több mint 3 éves munkát, aminek gyümölcse a most felújított templomunk.

Gondolatok… – Nagypénteken

Az egyházi év legcsodálatosabb s egyben „leggazdagabb” idősza­ka a Nagyhét és ezen belül a Nagypéntek, Jézus e napon járja keserves Keresztútját, és áldozza fel életét Atyjának a keresztfán. Mindannyiunkért.

Nagyhéti és húsvéti mise- és istentiszteleti rend

Az egyházaktól a szokásos módon megkértük a nagyhét és a húsvét mise- és istentiszteleti rendjét. Az erős koronavírus-járvány miatt mindegyik gyülekezet azt írta le, hogy nagy a bizonytalanság, és azt kérik a hívektől, hogy az egyházak honlapját keressék a Virágvasárnappal kezdődő nagyhét idején. A leírtak csak tervek.

Gondolatok… – Nagyböjtről, covidról, Salamonról

Vecsési barátom (B.G.) szólított meg a napokban: mi lesz a témája következő cikkemnek, várja nagyon! Nem tudtam választ adni. Szóba került az egyre súlyosbodó covid-helyzet, s a remény is, hogy nyáron talán szabadon utazhatunk, hogy jobban meg­ismerhetjük szép hazánkat. Szóba került Visegrád a Salamon-toronnyal, a Dunakanyar, a Duna menti takaros községek, mel­yek a török pusztítás után szinte a nulláról kezdték új életüket a betelepített svábok szorgalmával, ugyanúgy, mint Vecsés is.

Ajándékozni öröm

A rászoruló emberek számára a segítség mindig jól jön. A társadalom – így a helyinek is – fontos szövete a szociális háló.

Karácsonyi gondolatok: „Az ige testté lett…”

Örülök annak, hogy azoknak az embereknek, akik megítél-ték, hogy melyik könyvek tartozzanak a Bibliánkba, volt bátorságuk négy evangéliumot beletenni, mert csodálatosan gazdaggá tették számunkra a jézusi mondanivalót.

Gondolatok… Csendes éj, szentséges éj

Szinte már minden nap halljuk nyüglődéseink között, hogy „nyakunkon a karácsony”. Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre bizonytalanabb az életünk, s nehezebb is, különösen az ünnepek előtt.

Szentmisék és istentiszteletek a karácsonyi kultúrkörben

Egy csokorba gyűjtöttük olvasóinknak a vecsési felekezetek szentmiséinek és istentiszteleteinek időpontjait.

Rászoruló gyerekeknek gyűjtenek ajándékokat a vecsési baptisták 

Idén is meghirdette a népszerű cipősdoboz akciót a Baptista Szeretetszolgálat, melyhez a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet is csatlakozott. A vecsési felekezet helyi és környékbeli rászoruló gyerekek karácsonyát kívánja szebbé tenni.

Asztalitenisz: bajban a vecsési szakosztály a koronavírus miatt

Eredmények tekintetében nem indult rosszul a 2020/2021-es bajnoki szezon a Vecsés SE asztaliteniszezői számára, de a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorító- intézkedések nagyon megnehezítették a szakosztály életét.

Folytatódnak a felújítási munkák a Jókai utcai Szent Kereszt templomban.

Már egy hónapja, hogy zárt ajtókat és több kis plakátot találunk a Jókai utcai Szent Kereszt templom bejáratánál: felújítási munkák miatt zárva.

Élet ősszel a Védett Gesztenye-fasorban

Szeptember végén, októberben, amikor lehullik a gesztenye, megelevenedik az Erkel utca, iskolás- óvodás csoportok, családok „kirándulnak” ide, hogy gesztenyét szedjenek, hogy abból mindenféle csuda szép dolgot készíthessek a családok vagy a gyermek közösségek.

Elsőáldozás az Ó-falusi Plébánián

Október 4-én a Jézus Szíve templomban (Petőfi tér) tartották az Óvárosi Plébániához tartozó gyermekek elsőáldozását.

Megkezdődött a Szent Kereszt templom felújítása

Tavasszal az újság hasábjain már hírt adtunk a templom megújításának terveiről és az akkor tervezett ütemezésről. Sajnos a járványhelyzet ezekre a munkálatokra is hatással volt, így végül két ütemben tudja lebonyolítani az egyházmegye a templom megújítását.

A vecsési búcsú

Az Ó-falú búcsúja szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén van. Rákövetkező vasárnap, szeptember 20-án ünnepeltük a hagyományainkhoz hűen, szentmisével és mise végén a szokásos körmenettel.

Történelmi kényszerek a reformátusoknál

Konfirmandusok fogadalomtétele az Árpád utcai templomban

Nyitott templomok éjszakája

A vecsési evangélikus gyülekezet idén is megnyitja a templom kapuit a nagyközönség előtt.

Varga Péter atya ezüstmiséje

Eleink úgy tartották évtizedekkel ezelőtt, hogy egy újmiséért, illetve az áldás kegyelméért érdemes egy pár új cipőt is elkoptatni, bármilyen messziről is. Szerintem, egy ezüstmisén való részvételért még inkább. Akkor még nem lehetett vonaton, gépkocsin utazni, ezért kophatott el a lábbeli a hosszú gyaloglás alatt.

Gondolatok…

Készülődés a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra I.

Helyettesítő lelkész a reformátusoknál

Ócsai beosztott lelkész helyettesíti Dömötör Norbertet.

Úrnapja ünnepére

Szentháromság-vasárnap után ünnepeljük azt a csodálatos titkot, hogy a kenyér és bor színe alatt Jézus Krisztusnak teste és vére, istensége és embersége valójában, igazán és lényegileg jelen van.

Gondolatok…

Pünkösd és a Háromszéki Szűzanya ünneplése

Segítő baptisták

Interjú Táglási Lajos bap­ista lelkipásztorral a ko­ronavírus-járvány idején nyújtott segítségről.

Gondolatok… 2020 pünkösdjére

Halljuk meg a Lélek halk hívó szavát, szánjunk időt Istenre és egymásra!

Maradjon Vecsésen az 1 százalék!

A A befizetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról mindenki szabadon rendelkezik. Vecsésen számos alapítvány és társadalmi szervezet működik és végez értékes munkát a helyi közösségért....

Élelmiszersegélyek a vecsési baptistáktól

Hála Istennek jól vagyunk, nekünk is hiányzik a közösség, de türelmesen várjuk a helyzet jobbra fordulását.

Felülírta a járvány a templom felújítását

A Vecsési Tájékoztató márciusi lapszámában két írás is megjelent a falusi Szent Kereszt Felmagasztalása templom belső felújításáról.

Gondolatok… A nagy heti Keresztútra

Vecsésen, már 10. éve minden Nagypénteken az Epresben este fél 8-kor indul kis menetünk fáklyák és gyertyák vi­lágánál, hogy a 14 stáción, állomáson megemlékezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedéséről.

A temetők látogatásakor is védekezni kell a vírussal szemben

Temető látogatás esetén is érvényesek a járvány terjedésének mérséklése érdekében tett ajánlások.

Nagyböjt idején az alfáról és az ómegáról

Több Kárpát-medencei templomban láttam és olvastam már a szószék mögötti vagy előtti táblára hímzett Igéket. Ilyen a vecsési református templom is, ahol ezt olvashatjuk: „Bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az én Igémet, és hisz abban, Aki elküldött engem, annak örök élete van.” (Ján 5;24) Van azon a táblán két nagybetű is, amit a számítógép billentyűzetén hiába is keresnénk.

Nagy örömet szereztek a cipősdobozok

A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet idén is részt vett a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciójában a Bálint Ágnes Kulturális Központtal együttműködve!

Evangélikus gyülekezet programjai

Az evangélikus gyülekezet nevelési sorozata idén is folytatódik.

Karácsonyi ünnepély a Petőfi iskolában

Korábbi hagyományainkhoz híven iskolánk karácsonyi műsorát a Felsőtelepi Jézus Szíve plébániatemplomban a második évfolyamosok adták elő.

János napi boráldás

Vecsésen 2006-ban volt az első Szent János napi boráldás. Hazánk jellegzetes borvidékein is csak 2000 táján kezdett újra éledezni ez a több százéves hagyomány.

Énekelni szerető nőket és férfiakat vár az evangélikus kórus

Szeretettel várja az énekelni szerető nőket és férfiakat a Vecsési Evangélikus Gyülekezet énekkara, a Vecsernye. 

Az evangélikus gyülekezet programjai

A január 19-én kezdődő ökumenikus imahét programjai:

Gondolatok… Karácsonyra

Wass Albert soraival szeretném mindannyiunkat figyelmeztetni: Karácsony készül, emberek!/Szépek és tiszták legyetek!/Súroljátok föl lelketek,/csillogtassátok kedvetek,/Legyetek újra gyermekek,/hogy emberek lehessetek!

Köszöntötték a jubiláns házaspárokat

November 30-án 20. alkalommal köszöntötték azokat a házaspárokat, akik idén tartották 25., 50., 60. vagy 65. házassági évfordulójukat.

Gondolatok… Adventről

Advent a karácsonyi ünnepkör bevezető, előkészítő része. Négy hétig tart, kezdete változó, azért, hogy négy vasárnapja „beleférjen” a karácsony előtti időbe.

Lámpás felvonulással emlékeztek Szent Mártonra

A hagyományokhoz híven idén is megrendezte Szent Márton-napi lámpás körmenetét a Vecsési Falusi Nem­zetiségi Óvoda. Immár kereken két évtizede őrzik ezt a szép szokást,...

Gondolatok… Mindenszentek és halottak napja ünnepére

Dies irae, dies illa. Ama végső harag napja. A világot tűznek adja. Reszket akkor holt meg élő, Ha megjön a nagy ítélő, mindeneket lattal mérő. Kegyes Jézus, kérlek téged, Értem álltál emberséget, Ne adj érnem gonosz véget.

Az emberi méltóság valódi erejét semmilyen diktatúra nem képes kiirtani

Az egykori hadifoglyok és elhurcoltak emlékére tartottak szentmisét szeptember 29-én a falusi Szent Kereszt templomban, majd a Hősök lige­tében felavatták a Málenkíj robot emlékművet.

98 éves korában elhunyt Marschalkó Gyula néhai vecsési evangélikus lelkész

Krisztusban bízó, az Ő kegyelméből élő embernek ismerték és elkötelezett protestáns lelkipásztorként emlegetik még ma is a Károly utcai evangélikus gyülekezetben.

Gondolatok… Búcsú: a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe

Az egyházban a szent Kereszt tiszteletére két ün­nepet találunk. Egyik május 3-án, a  szent Kereszt megtalálásának az ünnepe, a másik, a szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe  szeptember 14-én. 

Úrnapjára

Az úrnapján tulajdonképpen az oltáriszentséget, illetve az oltáriszentségben köztünk jelenlévő Jézus szent testét és szent vérét ünnepeljük.

A Felső-telepi templom búcsúja és bérmálás

Három év alatt 12 fiatal készült fel, hogy a bérmálásban fogadják a Szentlelket.    

Gondolatok…

Befejeződött az Erzsébet téri templom felújítása

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról és Trianonról

„Nem sírt kell ásni, hanem fundamentumot” – figyelmeztetett már bennünket Tamási Áron Trianonnal kapcsolatban, hogy szép hazánk ismét felépülhessen.

Néhány lúd és némi kalamajka

Május 4-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban mutatta be a Lúdas Matyi című színdarab feldolgozását a Vecsési Evangélikus Gyülekezet Fehér Rózsa Színjátszó Csoportja.

Szentmise a kitelepítettek emlékére

A szülőföldjétől 1946-ban megfosztott 1500 vecsési emlékére tartottak szentmisét május 11-én a Szent Kereszt templomban. A mise alatt minden ének és az imádságok egy része német nyelven hangzott el.

Elsőáldozás

A Vecsés-Óváros Plébánia gyermekeinek elsőáldozása a Jókai utcai Szent Kereszt templomban volt, húsvét után a második héten, május 5-én.

Véget ért a farsang

Az idei az egyik leghosszabb volt, mindenki kedvére kimulathatta magát. Hamvazószerdával megkezdődött a böjt, a húsvéti előkészület. Régi fotóim között keresgélve találtam néhányat, amelyek...

Imahét a Krisztus-hívők egységéért (I. rész)

2019. január 20–27.

Önkormányzati és pályázati forrásból újul meg az Erzsébet téri templom

Akik az Erzsébet tér környékén járnak, s ha idejük engedi, és benéznek a templomba, szinte naponta tapasztalhatják a változásokat, a felújítás haladását. A mellékelt fotók február 6-án készültek, és Frics Zoltán plébániavezető úgy tájékoztatott, hogy ma, 8-án már nem azt tapasztalnám, amit három nappal ezelőtt.

Hatvan éve szentelték föl a plébániatemplomot

Az Andrássy-telepi római katolikus templom kalandos utat járt be a felszentelésig. Történetének felidézésére forrásként Gál István könyve és a történések idején megjelenő Vecsési Tájékoztató szolgált.

Emlékezés Dr. Seregély István ny. egri érsekre

Amit akkor nem mondhattunk el…

500 gyermek kapott cipős-doboz ajándékot

A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet az idén is csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz gyűjtő akciójához.

János napi Boráldás

Már hagyomány, hogy évenként december 27-én a Jókai utcai Szent Kereszt templomban – szentmise keretében – a borosgazdák elhozzák új boraikat megáldani.

Biblia-átadó ünnepség

A Bárka Baptista Gyülekezet a „700 Biblia a 700 éves Vecsésnek” elnevezésű programja keretében 173 vecsési kapott Bibliát.

Adventi zenei áhítat

Az evangélikus gyülekezet a karácsonyra fölkészülés jegyében zenés áhítatot tartott december 8-án a templomukban.

Mindenszentek, halottak napja a temetőben

December 1-jén, a temetőben ökumenikus istentiszteletet tartottak a keresztény gyülekezetek vezetői. Huszka Mihály római katolikus plébános imádkozott, Dömötör Norbert református lelkész zsoltárt, Frics Zoltán...

Legfrissebb cikkek

Svábbál 2024

Februárban rendezték meg a 46. Svábbált, melynek gyökerei egészen távoli időre, a 80-as évekig nyúlnak vissza Vecsés kulturális életében.