24.2 C
Vecsés
2019 május 25, szombat

HITÉLET

Elsőáldozás

A Vecsés-Óváros Plébánia gyermekeinek elsőáldozása a Jókai utcai Szent Kereszt templomban volt, húsvét után a második héten, május 5-én.

Véget ért a farsang

Az idei az egyik leghosszabb volt, mindenki kedvére kimulathatta magát. Hamvazószerdával megkezdődött a böjt, a húsvéti előkészület. Régi fotóim között keresgélve találtam néhányat, amelyek...

Imahét a Krisztus-hívők egységéért (I. rész)

2019. január 20–27.

Önkormányzati és pályázati forrásból újul meg az Erzsébet téri templom

Akik az Erzsébet tér környékén járnak, s ha idejük engedi, és benéznek a templomba, szinte naponta tapasztalhatják a változásokat, a felújítás haladását. A mellékelt fotók február 6-án készültek, és Frics Zoltán plébániavezető úgy tájékoztatott, hogy ma, 8-án már nem azt tapasztalnám, amit három nappal ezelőtt.

Hatvan éve szentelték föl a plébániatemplomot

Az Andrássy-telepi római katolikus templom kalandos utat járt be a felszentelésig. Történetének felidézésére forrásként Gál István könyve és a történések idején megjelenő Vecsési Tájékoztató szolgált.

Emlékezés Dr. Seregély István ny. egri érsekre

Amit akkor nem mondhattunk el…

500 gyermek kapott cipős-doboz ajándékot

A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet az idén is csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz gyűjtő akciójához.

János napi Boráldás

Már hagyomány, hogy évenként december 27-én a Jókai utcai Szent Kereszt templomban – szentmise keretében – a borosgazdák elhozzák új boraikat megáldani.

Biblia-átadó ünnepség

A Bárka Baptista Gyülekezet a „700 Biblia a 700 éves Vecsésnek” elnevezésű programja keretében 173 vecsési kapott Bibliát.

Adventi zenei áhítat

Az evangélikus gyülekezet a karácsonyra fölkészülés jegyében zenés áhítatot tartott december 8-án a templomukban.

Mindenszentek, halottak napja a temetőben

December 1-jén, a temetőben ökumenikus istentiszteletet tartottak a keresztény gyülekezetek vezetői. Huszka Mihály római katolikus plébános imádkozott, Dömötör Norbert református lelkész zsoltárt, Frics Zoltán...

November 12 és december 9 között várják az ajándékokat.

700 ajándék Biblia vecsésieknek a baptistáktól

Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet

Mozgalmas hónapok vannak a Vecsési Irgalmas Jézus Plébánia közössége mögött

A nyarat egy családi hittantáborral kezdtük, ahol nyolcvanan töltöttünk el kicsik és nagyok közösen három felejthetetlen napot a csodálatos Királyréten. Volt sok játék, nevetés, lelki töltődés és kirándulás.

700 ajándék Biblia vecsésieknek a baptistáktól

700 Bibliát ajándékoz a Bárka Baptista Gyülekezet vecsési családoknak a település 700-ik évfordulója alkalmából.

Jótékonysági koncert a templomért

Az Irgalmas Jézus plébánia hívei a templomtér belső felújítására gyűjtenek.

Szépen halad a gyűjtés a Szent Kereszt templom felújítására

Reményik Sándor óta tudjuk – és ezer év óta tapasztaljuk –,hogy a nemzet megtartó ereje az iskola és a templom.

Te Deumon vettünk részt püspök atya születésnapján

Június 1-jén délelőtt 10 órától a váci székesegyház előtt, a Konstantin téren az egyházmegyei óvodák és iskolák színes műsorral köszöntötték Beer Miklós püspök atyát 75. születésnapján.

Az Irgalmas Jézus plébánia hívei zarándoklaton voltak

A Medjugorjei (Bosznia-Hercegovina) zarándokút során lélegzetelállítóan szép tájakban gyönyörködhettünk, meg­csodáltuk többek között Mostar szépségét a Monarchia által épített és magyarok által újjáépített Öreg-híddal, de nem ezért indultunk útnak 44-en az Irgalmas Jézus Plébánia előtti Erzsébet térről, március 15-én reggel 6 órakor.

Itt van a nyár, itt van újra – avagy fügével dicsérd a napot!

A tollforgató ember olykori kiszámíthatatlansága lehet az egyetlen magyarázat arra, hogy mint a fent megjelölt címekből olvasható, közismert verssorokat vagy nem kevésbé ismert közmondásokat, látszólag öncélú módon átírjon.

Elsőáldozás a Jézus Szíve templomban

Ez évben a Falusi és Felsőtelepi hívek gyermekeinek elsőáldozása a Jézus Szíve templomban, Urunk Menybemenetelének Ünnepén, május 13-án volt.

Gyűjtés indult a Szent Kereszt templom felújítására

Május végéig több mint 3 millió forint gyűlt össze

Úrnapi körmenet

Szép volt az úrnapi körmenet június 3-án az egykori Ó-plébánia területén.

Tavaszi LELKI NAP a Szent Kereszt Templomban

A Petőfi Sándor Római Katolikus iskola 7.a és 7.b osztályos tanulói részére – és természetesen a hívek részére is nagyon színvonalas, igazán a lelket erősítő, gazdagító lelki napot rendeztek az iskola vezetői a Plébános úrral karöltve.

Irgalmasság ünnepe

A szentté avatott lengyel Fausztina Kowalska nővérnek (20. század eleje) Jézus többször megjelent.

Gondolatok… Az elmúlt Nagyhétről

Virágvasárnap: a Nagyhét kezdete.

Gyűjtés indult a Szent Kereszt templom felújításáért

Vecsési családok és cégek nagylelkűségének köszönhetően a felújításra 2018. április 5-ig 2 283 389 forint gyűlt össze.

Gondolatok… ÖKUMENIKUS IMAHÉT (II.)

A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett imahetet az idén január 21. és 28. között tartották.

Nagypénteki Passió

A nagyhét utolsó három napját: nagycsütörtököt, nagypénteket, és nagyszombatot - triduum sacrumnak -, Szent Háromnapnak nevezzük.

Ünnepi szentmisék

Óvárosi Plébánia Március 25. Virágvasárnap 9 óra – Jézus Szíve Templom (Petőfi tér) 11 óra – Szent Kereszt Templom (Jókai utca) 18 óra – Jézus Szíve Templom Nagycsütörtök: Jézus...

In memoriam Viola Ágoston

Értékes embert vesztett a múlt év végén Vecsés városa: Viola Ágoston mérnököt, a VIZÉP egykori ünnepelt telepvezetőjét, akinek sok vecsési, gyáli, üllői ember köszönhette a munkahelyet, a „C” fuvart, a szociális vagy egyéb támogatást, az egyszerű emberséges szavakat. Ki is volt ő valójában?

Gondolatok… ÖKUMENIKUS IMAHÉT (I.)

A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett imahetet az idén január 21. és 28. között tartották.

Boráldás a Szent Kereszt templomban

Már hagyomány, hogy évenként december 27-én a Jókai utcai Szent Kereszt templomban – szentmise keretében – a borosgazdák elhozzák új boraikat megáldatni.

Kedves keresztény testvérünk! Tisztelt adományozó! Kedves barátunk!

Templomunk, a Szent Kereszt Felmagasztalása templom építése 1960. október 4-én kezdődött.

Szenteste a reformátusoknál

Rendhagyó családi istentisztelet volt a vecsési református templomban 2017 szentestéjén. Ennyien még soha sem szorongtunk a templomban, köztük csaknem száz gyermek. Sokaknak csak állóhely...

Püspökök párbeszéde Vecsésen

Az evangélikus gyülekezet a Reformáció 500. évfordulója alkalmából beszélgetéssorozatot szervezett.

Svájci Reformáció – Zwingli

Párhuzamosan a németor­szági reformációval, mégis attól eltérően indult meg és alakult Svájcban is az egyház megújítása.

Beszámoló a karácsonyi cipősdoboz-akcióról

Gyülekezetünk minden évben részt vesz a karácsony előtti cipősdoboz-akcióban, úgy hogy a tagok összekészítik a dobozokat, majd azokat összegyűjtve eljuttatjuk a Baptista Szeretetszolgálat valamelyik gyűjtőpontjára.

János-áldás

Szent János napján a Szent Kereszt templom esti miséjén a hívek az oltár elé helyezik boraikat, hogy a miséző pap megáldja azokat.

Vecsési Advent

Egyházak szentmise és istentisztelet rendje az ünnepek alatt

Gondolatok… – Temetők … Advent … Karácsony

Szeretem a temetőket.

Vecsési Advent

Egyházak szentmise és istentisztelet rendje advent időszakában

Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet ADVENTI híreiből

A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet és a BÁKK a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve részt vesz a karácsonyi cipődoboz akcióban.

Halottainkra emlékeztünk

November első napjaiban idén is virágcsokrok és koszorúk, égő mécsesek és gyertyák végtelennek tűnő fényei jelezték a temetőben, hogy milyen fontos sokunk számára elhunyt hozzátartozóink, barátaink, vagy ismerőseink emléke, az a szeretetkapcsolat, ami soha el nem múlik. De mit is ünneplünk ilyenkor?

Szentmise a világháborús áldozatokért 

A meghívó idén október 28-án, szombaton 18 órára szólt a Jókai utcai Szent Kereszt templomba.

Ökumenikus istentisztelet a temetőben

Mindenszentek Napja

Svájci Reformáció – Zwingli

Párhuzamosan a németországi reformációval, mégis attól eltérően indult meg és alakult

Gondolatok… A BÁTAI Szent Vér kegyhely története. – IV. Befejezés

A bátai Szent Vér okleveles említései már 1415-től nyomon követhetők.

Hálaadás az új templomtérért

2017. szeptember 10-én vasárnap gyülekezetünk különleges módon ünnepelt.

A vecsési búcsúról

A vecsési híres búcsú három napos. Szombaton kezdődik és hétfőn zárul. Régi hagyomány, hogy hétfőn se óvi, se iskola, csak a vurstli.

Makrovilág 30 éve – Bízza magát a megbízhatóra!

Ismét benépesült az Epres. Nagyszínpad, nagysátor és több kisebb sátor.

Kiátkozások – a végleges elszakadás

Amikor Luther Márton 1517. október 31-én kifüg­gesz­tette a wittenbergi vár­templom kapujára a 95 tételt, amivel a búcsúcédulák árusítása ellen lépett fel, látva, hogy mennyi...

Konfirmáció a vecsési református gyülekezetben

A konfirmáció latin eredetű szó, annyit tesz: megerősítés – a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket. Ez a Vecsési Református Gyülekezet remény­sége is. Minden esztendő...

A Hóreben túl

Gyerekek és felnőttek konfirmáltak Vecsésen A vecsési evangélikus gyülekezet történetének számos jelentős eseménye köthető a Szentlélek kitöltésének ünnepéhez. 1923-ban pünkösd hétfőjén alakult meg a gyülekezet,...

Makrovilág 30 – jubileumi zarándoktalálkozó Vecsésen

A turizmus az örömszerzés művészete, a zarándok turizmus az örömszerzés művészete és a kegyelemközvetítés eszköze - tanítja Madari Gyula, a Makrovilág igazgatója 6 éve...

A Hajléktalan Jézus-szobor

Gondolatok. . . Nem kimondottan Vecséssel kapcsolatos, de az Isteni Irgalmasság ünnepén - húsvét utáni vasárnap – az Erzsébet-téri templomban azt hallhattuk, hogy az irgalmasság...

Kiből lesz a cserebogár?

Avagy: hogyan lesz Luther Márton Isten eszköze? Luther Márton 1483. november 10-én született Eislebenben. Szülei egyszerű emberek voltak, apja, János a thüringiai erdők egyik kis...

A BÁTAI Szent Vér kegyhely történetének folytatása (III.)

Sajnos a bátai Szent Vér kegyhely történetét csak szórványos adatok segítségével tudjuk rekonstruálni. (Ne felejtsük el: Báta, a Mohácsi csata helyszínétől 15 – 20...

Szent Gyermekség Találkozó Vecsésen

Május 6-án, szombaton nagyon szép napot élhettünk meg azokkal, akik eljöttek az Irgalmas Jézus Plébániára, ugyanis itt rendezték meg a Pápai Missziós Művek VI....

Az Isteni Irgalmasság ünnepe és tisztelete az Andrássy-telepi Plébánián

Ismerkedjünk meg az ünnep eredetével! A lengyel Helena Kowalska látomásában találkozott a szenvedő Krisztussal, aminek hatására1925.augusztus 1-jénbelépett Varsóban az irgalmasság anyjáról nevezett rendbe. Ott a...

Konfirmáció az evangélikusoknál

A Vecsési Evangélikus Gyülekezetben idén hat felnőtt és tíz fiatal 13-14 éves fiatal konfirmál. A felnőttek többsége június 4-én, Pünkösdvasárnap, a fiatalok pedig június...

Evangélikus nyári táborok

Június 26- 30. - Napközis tábor Július 10- 14. - gyerektábor Badacsonylábdihegyen Július 17-22. - ifitábor Badacsonylábdihegyen A badacsonyi táborok részvételi díja 20 ezer forint. A napközis...

Cikksorozat a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2. rész

Nagy dinasztiák szálltak síkra az európai irányító szerep megszerzéséért. Az elvilágiasodott pápaság a két nyugati legerősebb hatalom, a francia királyok és a Német-római Császárság...

Jézus és Tamás – és a feltámadás (II.) (2017. ápr.)

Jézus nagyheti szenvedésével kapcsolatban már többször volt szó a Keresztútról, a Via Crucis-ról, most pár mondatban emlékezzünk meg Jézus feltámadása utáni megjelenésének egyikéről, a...

A BÁTAI Szent Vér kegyhely történetének folytatása (II.)

A Szent Vér tiszteletének gyökerei Európában a keresztes hadjáratok idejére nyúlnak vissza. Legféltettebb a Rómában őrzött ereklye a Vera Ikon (Veronika kendője), melyen a...

A Nagyböjtről és a BÁTAI Szent Vér kegyhelyről (I.)

Ha ebben az időszakban belépünk egy katolikus templomba, feltűnik azonnal, hogy az oltárokon nincs virágdíszítés és lila terítők találhatók ott és az ambókon (felolvasó...

Krisztus feltámadott és győzelmet aratott a halál felett

Közeleg húsvét, a legnagyobb református ünnepünk, a reformáció 500. emlékévében sem árt megvizsgálni a hitünket. Azt szoktuk mondani, hogy húsvét a Krisztusban hívő emberek...

Húsvét Vecsésen a keresztény hagyomány szerint

Nagycsütörtöki szentmise Időpont: 2017. április 13. 18:00 Cím: Szent Kereszt Templom (Vecsés, Jókai Mór u. 70.) Az utolsó vacsorára és az oltári szentség megalapítására emlékeznek, ekkor indult...

A Vecsési Evangélikus Gyülekezet programjai

Húsvéti ünnepkör: Ápr. 9. virágvasárnap Passióolvasás az énekkar szolgálatával Ápr. 13. Nagycsütörtök este 6 óra Ünnepi istentisztelet Ápr. 14. Nagypéntek 10 óra Istentisztelet Ápr. 15. Nagyszombat Kirándulás Ápr. 16....

Gyertyaszentelő Szt. Balázs püspök (2017. február)

A hónap elején, február 2-án van Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása. Azért nevezzük így, mert ezen a napon szentelik meg a gyertyákat, melyeket a liturgikus...

Mi fán terem a protestáns, református, evangélikus és a többi felekezet?

Cikksorozat a reformáció 500. évfordulója alkalmából I. rész Ez a 11 részből álló sorozat, amit a Vecsési Tájékoztató a Reformáció 500. évfordulója alkalmából indított azt...

Gondolatok… Vízkereszt ünnepére

Nemrég múltak el a karácsonyi ünnepek. Hogy mit jelentett nekünk a mostani Karácsony, azt ki-ki maga döntheti el, ha önmagába néz... Az biztos, hogy az...

Jubiláns házaspárok köszöntése

Ezt a szép és nemes gondolatot, az összetartozás közös ünneplését a német nemzetiség találta ki, és a Szent Kereszt – akkor még Óplébánia –...

A Petőfi iskola KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE a Jézus Szíve templomban

Engedtessék meg, hogy számomra nagyon kedves és fontos verssel kezdjem. A szerző, Szent-Gály Kata költő, író és misztikus születésének 100. évfordulóját ünnepeltük pár hete....

János napi borszentelés a Szent Kereszt templomban

December 27-én, az esti szentmisén lényegesen többen vettek részt mint más hétközi napokon. Az ok: a mise keretében szentelte meg Huszka Mihály plébános úr...

Legfrissebb cikkek

A jövőnek építjük Vecsést

Harmadik ciklusát tölti a város élén Szlahó Csaba, aki polgár­mesteri teendői mellett a 2. számú választókörzet képviseletét is ellátja.