Mihály Atya köszöntése

Szlahó Csaba polgármester beszédében méltatta az atya munkáját

Bensőséges, családias és nagyon szép ünnepségen vehettünk részt augusztus utolsó napján a Jézus Szíve templomban, az esti szentmisén: Huszka Mihály atyát köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából.

Isten éltesse, Mihály atya!

Mihály atya hálát adott mennyei gazdájának, az Úrnak a 70 év életadó kegyelmeiért, de hálát adott hívei imádságaiért is, mert ez is szükségeltetik az eredményes papi munkához. A templom zsúfolásig telve volt – ahogy mondani szokták –, még egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. Nemcsak a plébánia hívei jöttek el, hanem szinte mindenki, aki időt tudott szaktani rá. Polgármesterünk, Szlahó Csaba méltatta szükséges és eredményes munkáját, majd a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium vezetősége és a másik plébániák képviselői köszöntötték. Az ünnepélyes, meleg hangulatból érezni lehetett, hogy legszívesebben minden résztvevő örömmel adta volna át ajándékát és köszöntését, gratulációját egy-egy kézfogás erejéig. (Sokan, nagyon sokan voltunk, erre nem kerülhetett sor.)

Mihály Atya 2009. szeptember 15-én, azaz 13 éve került Vecsésre, a Jézus Szíve Plébániára. Még jóformán „meg sem melegedhetett”, amikor főpásztora, Beer Miklós püspök úr 2010-ben megbízta a Falusi Szent Kereszt plébánia ellátásával is, úgy, hogy a két plébániát egyesítette. S mivel az Erzsébet téri Irgalmas Jézus Plébánián nem volt felszentelt pap, a főpásztor Mihály atyát bízta meg, hogy az ottani hívek részére szentmisét mutasson be, és a gyónási lehetőséget is biztosítsa, a Halmi-telepi Szent Erzsébet kápolna ellátásával együtt. Így az atya lelkipásztori munkája lényegesen több lett, nem is számítva a Petőfi iskola felelősségteljes plusz munkáját, mivel az intézmény egyházi fennhatóság alá került. És – reméljük – hamarosan munkája, teendői, felelőssége még gyarapodni fog, az egyházi óvoda elkészültével. Ha emberi ésszel mérjük fel tennivalóit – különösen működése kimagasló fokát és intenzitását is figyelembe vesszük, akkor emberileg lehetetlennek tartanánk. De az ünnepségen tapasztalhattuk hívei odaadó szeretetét, készségét az együttgondolkodásra és együttműködésre, akkor már megértjük mosolygó, reményteljes, készséges hozzáállását minden feladathoz, és mindenkihez.

Zsúfolásig megtelt a templom

Nem véletlenül olvashatjuk a mise végén kapott emléklapon Teréz-anya szavait, aki az Úr gondolatait továbbítja felé: „Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!”

A szentmise végén közös agapén fogyaszthattunk a hívek által hozott finomabbnál, finomabb süteményekből.

Biztos, már többen is felfigyelhettek Mihály atya szentbeszédeire: örülhetünk, hogy ilyen magas szintű, de mindenki számára érthető formában hallhatjuk hetenként az Úr tanítását. Az atya ezzel tiszteli meg vecsési híveit, s ezt köszönték meg a hívek szerdán este őszinte ragaszkodásukkal, szeretetükkel.

Urunk, Istenünk, éltesd hűséges szolgádat, Mihály atyát, bőséges kegyelmeddel még számos éven át. És talán lehetünk önzők egy kicsit: add, hogy közöttünk, Vecsésen szolgálhasson téged minél több éven át, mert nagy szüksége van rá egész városunknak!

Kedves Mihály atya, foglalj továbbra is bennünket imáidba, hisz hűséges híveid szeretnénk maradni! Isten éltessen!

Nagy István Elek