98 éves korában elhunyt Marschalkó Gyula néhai vecsési evangélikus lelkész

Krisztusban bízó, az Ő kegyelméből élő embernek ismerték és elkötelezett protestáns lelkipásztorként emlegetik még ma is a Károly utcai evangélikus gyülekezetben.

Rákoskeresztúron született 1921. december 26-án, Karácsony másodnapján. Általános és középiskolai tanulmányait a főváros evangélikus iskoláiban végezte, majd a Pécsi Erzsébet Tudomány Egyetem Soproni Hittudományi Karán 1945-ben lelkészi diplomát szerzett. 1945-1947-ig Szegeden, 1947-1948-ig Budapest-Kelenföldön segédlelkész. 1948-ban Mezőhegyesen választották meg az evangélikus gyülekezet lelkészének, ahol 1955-ig szolgált. 1955 októberétől volt Vecsésen a Károly utca 24. szám alatti evangélikus egyházközség lelkésze. Ekkortól élt Vecsésen. Irányításával épült az evangélikus lelkészlakás (1962), és az előző evangélikus templom is (1971). Énekeket írt, amelyek ma is az evangélikus egyház kincsét képezik. A Jöjj, Jézus népe! Menjünk mind elébe!Egy szívvel, szájjal áldjuk Megváltónkat!- kezdetű énekét évtizeddel halála előtt írta. Az eredetileg operaénekesnek készült Gyuszi bácsi Vecsésen a reformátusokkal közös egyházi énekkart szervezett és vezetett. Minden felekezet lelkészével jó kapcsolatot ápolt. Az ökumenikus imahetek aktív résztvevője és igehirdetője volt Vecsésen.

Nyugdíjazása után Rákoshegyen, a szülői házban élt a feleségével. Éveken át levelezett Túrmezei Erzsébet költőnővel, s évtizedeken át gyűjtötte, rendszerezte, gondozta a Túrmezei-énekkincset, amit aztán az egyház segítségével digitalizáltak is. Budapest több evangélikus gyülekezetébe hívták helyettesítő szolgálatokra, s így a nyugalmazott evangélikus lelkész sokszor utazott metróval az Örs vezér tértől a Déli pályaudvarig. Az a gondolata támadt, hogy a metrón imádkozni is lehet. Ezekről a metrós imaalkalmakról az Evangélikus Élet c. egyházi lap többször tudósított.

Idős korában a felesége ápolta. Amíg az egészsége engedte, vecsési utódja, Rezessy Miklós evangélikus lelkész hívására gyakran jött és tartott előadásokat október végén, a Reformáció ünnepe előtt a vecsési evangélikus és református hívekből álló hallgatóságnak. Krisztusban bízó, az Ő kegyelméből élő embernek ismerték és elkötelezett protestáns lelkipásztorként emlegetik még ma is a Károly utcai evangélikus gyülekezetben. 98 éves korában, 2019. szeptember 13-án a gödöllői szeretetotthonban hunyt el. Nyugodjék békességben!

Készítette: Orosz Károly ny. mérnök-újságíró helytörténeti kutató