Helyettesítő lelkész a reformátusoknál

Ócsai beosztott lelkész helyettesíti Dömötör Norbertet.

A Vecsési Tájékoztató júniusi számából tudhatták meg olvasóink, hogy Dömötör Norbert református lelkész és a teológiát június 16-án eredményesen befejező felesége féléves szünidőre mentek, a Délpesti Református Egyházmegye esperese, Takaró András és a vecsési presbitérium engedélyével. 2021. január 1-ig tartó szünidejük alatt ifj. Prózsa István ócsai beosztott lelkész helyettesíti gyülekezetünkben a lelkészházaspárt.

Ifj. Prózsa István édesapja erdélyi, édesanyja dunántúli. A Szent István államának Millenniumán Erdélyből kerültek Magyarországra. Eredetileg Kós Károly szülőföldjén, a Kalotaszeg tájegységhez tartozó Sztánán volt az édesapja református lelkész. Magyarországon a többnemzetiségű Hajóson választották meg lelkésznek, majd Orgoványba vezérelte a gyülekezeti szolgálat.

Gyermekük, ifj. Prózsa István onnan jelentkezett a Budapesti Református Teológiára, ahol 2019-ban végzett. A teológia hatodik tanévében, a lelkésszé szentelés előtt egyéves gyülekezeti gyakorlatra küldik a végzős református teológusokat. Így került ifj. Prózsa István az ócsai gyülekezetbe, ahol Hantos Péter vezető lelkész irányításával végezte a gyülekezeti gyakorlatát. Mivel a gyülekezet, a vezető lelkész és az ócsai presbitérium is elégedett volt a szolgálatával és erősödő hitével, beosztott lelkésznek a gyülekezetben tartották. Így egyéves lelkészi tapasztalat után bízták meg őt a féléves szabadságra távozott vecsési lelkész helyettesítésével. Július elején, sárbogárdi feleségével, Prózsa Jakob Máriával nászútról érkeztek Vecsésre, az Árpád utcai parókiára, s azóta ifj. Prózsa István helyettesítő lelkészként hirdeti Isten szent igéjét a helyi református templomban és a hétközi alkalmakon a gyülekezeti házban. Szolgálatára és családjára Isten gazdag áldását kívánjuk.

Orosz Károly