Az októberi testületi ülés meghatározó napirendi pontja – nem meglepő módon – a rezsiárak emelkedése miatt szükséges takarékoskodási intézkedésekkel kapcsolatos döntés meghozatala volt.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Szlahó Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket a szeptemberi ülés óta történt fontosabb eseményekről. Beszámolójában egyebek között kitért a városi beruházásokra. Elmondta, hogy a terveknek megfelelően halad az új bölcsőde építése, a Damjanich utcai telken már állnak az épület falai, a kivitelező még a tél beállta előtt szeretné tető alá hozni az épületet. A Telepi úti szakorvosi rendelő energetikai korszerűsítése elkészült, helyükre kerültek az új kazánok, és a napelemek telepítése is megtörtént. A polgármester a 0202-es elkerülő úttal kapcsolatban elmondta, hogy aláírták a kivitelezési szerződést a Colas csoport képviselőivel. A munkaterület átadására az aláírást követő 20 napon belül kerülhet sor. Idén elsősorban a földmunkákat és az útalap készítését végzi el a cég, a további munkálatokat időjárástól függően jövő tavasszal folytatja a kivitelező. A polgármester elmondta továbbá, hogy kicserélték a temető előtti betonjárda elhasználódott elemeit, kiépítésre került az Előd utca–Küküllői utca közötti járdaszakasz, és a Lőrinci úton folyamatban van a gyalogátkelő kialakítása.

Változik a gyógyszertárak ügyeleti rendje

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozata alapján, hétköznapokon 22 óráig lesz gyógyszertári ügyelet Vecsésen. Az ügyeleti idő megváltoztatását a vecsési gyógyszertárak képviselői kezdeményezték. A határozat meghozatala előtt a megyei tisztifőgyógyszerész személyesen egyeztetett az ügyeleti renddel kapcsolatos kérdésekben a gyógyszertárak képviselőivel és az önkormányzattal. Véleménye szerint továbbra is indokolt a gyógyszertári ügyelet fenntartása Vecsésen. A változás csak a munkanapokat érinti, hétvégén és egyéb munkaszüneti napokon továbbra is a régi rend szerint tartanak ügyeletet a gyógyszertárak. A határozat egyelőre három hónapra szól, az ügyeleti rend változása miatt jelentkező lakossági panaszokat ez idő alatt lehet jelezni.

Az idei árak tízszeresére emelkedheta város jövő évi rezsiköltsége

Az energiaárak drasztikus emelkedése az önkormányzat gazdálkodását is hátrányosan érinti. Az előzetes kalkulációk alapján tízszeresére nőhet az önkormányzat fenntartásában működő intézmények rezsiköltsége (az idei 100 millió forintról jövőre 1,1 milliárd forintra emelkedhet). Az önkormányzat pénzügyi helyzetét tovább gyengíti, hogy az iparűzési adóból befolyó bevételeket jelentős elvonások terhelik. Az állam által elvont szolidaritási adó összege évről évre emelkedik. Az önkormányzatnak ezzel együtt úgy kell kigazdálkodnia a brutálisan megemelkedett rezsiköltségeket, hogy közben továbbra is el kell látnia a kötelező feladatait. Az energiaárak lefaragása érdekében hozott intézkedések érintik az önkormányzati intézmények és ingatlanok jelentős részét, továbbá észszerű keretek között a közvilágítást, de a rezsiárak emelkedése miatt kell lemondani idén a Mindenki karácsonya rendezvényről és a jégpálya működéséről is.

Meghosszabbították a szerződést a Vöröskereszttel

Az önkormányzat egy évvel meghosszabbította az utcai szociális munka végzésére vonatkozó feladatellátási szerződését a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével, amely már 2009. szeptember 15-e óta működteti ezt a szakfeladatot a város közigazgatási területén. A szolgáltatás célja a hajléktalanok megsegítése. Vecsésen öt fő veszi igénybe a szolgáltatást heti, kétheti rendszerességgel.

Elfogadták az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolóit

A napirendi pontok között szerepelt az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolója. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézmények ellenőrzésére is kiterjedtek.
Az ellenőrzés keretében megállapították, hogy az éves szakmai beszámolók minden kötelező előírásnak megfeleltek.

Idén már nem rendelhető lomtalanítás

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 2022. évi lomtalanítási időpontok elfogytak, ezért lomtalanítási igényt erre az évre már tud felvenni a cég. A jövő évi lomtalanításra január 3-ától lehet regisztrálni.

Meghívó köz-meghallgatásra

Értesítjük Vecsés Város lakosságát, hogy Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján 2022. november 24-én 17 órától közmeghallgatást tart a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében (Telepi út 43.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szlahó Csaba polgármester

Szöveg és kép: VN