Elkezdődtek a munkálatok a Rózsa utcában

A Rózsa utca Fő út–Vigyázó Fe­renc utca közötti szakaszának felújításával folyta-tódik a váro­si út- és járdaépítési program.

A jelentős forgalmat bonyolító utca e szakaszát több mint 10 évvel ezelőtt aszfaltozták, de a többször elvégzett közműjavítás miatt leromlott az útburkolat állapota, ezért indokolttá vált a felújítása. (A Vigyázó Ferenc utca–Mátyás utca közötti szakasz már korábban új burkolatot kapott.)

A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az önkormányzat, a nyertes pályázatot benyújtó felsőpakonyi RBM Úttechnika Kft.-vel június 11-én írták alá a kivitelezési szerződést. A beruházás pályázati forrás bevonásával valósul meg, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös pályázati kiírásán 30 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, melyet további 30 millió forint önerővel egészített ki a város, így összesen 60 millió forint ráfordításával újul meg az említett útszakasz.

A kivitelezés keretében sor kerül a Rózsa utca Fő út–Vigyázó Ferenc utca közötti 300 méter hosszú szakaszának teljes szerkezetcseréjére. Az út 4,5 méter széles lesz, mindkét szélén szegélykővel ellátva. Megtörténik a szikkasztóárkok újraprofilozása – fedett árkokat alakítanak ki azokon a szakaszokon, ahol ez indokolt –, a páratlan oldalon lévő járda felújítása térkővel, mintegy másfél méter szélességben, továbbá a zöldfelület rendezése, és természetesen ahol szükséges a helyreállító munkákat is elvégzi a kivitelező.

Pályázaton kívüli munka keretében, az önkormányzati saját forrásból biztosítja az útburkolat alatt futó gerincvezeték és a lakossági vízbekötések cseréjét is.

A kivitelezés várhatóan augusztus végére készül el, a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt az önkormányzat az ott lakók megértését és szíves türelmét kéri.

V