Változás a fúrt- és ásott kutak bejelentésében

Újabb haladékot kaptak a tulajdonosok az engedély nélküli kutak legalizálására.

A vízgazdálkodási törvény 2018-as módosítása szerint ez év december 31-ig kellett volna beszerezniük a vízjogi fennmaradási engedélyt azoknak a tulajdonosoknak, akik 2018. december 21. előtt engedély nélkül vagy a kiadott engedélytől eltérően létesítettek vagy üzemeltettek fúrt- és ásott kutat – ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy jogszerűtlenül létesített vagy működtetett kutakról van szó, hiszen 1992 előtt nem volt szükség engedélyre vagy bejelentésre a létesítéskor. Az érintett tulajdonosok az utólagos bejelentéssel mentességet kapnak a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

A vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos kérelmezést eddig is sok kérdés övezte, talán részben ennek is köszönhető, hogy a parlament május 19-én kitolta a szankciómentes engedélyeztetés dátumát. Az új időpont 2023. december 31., azaz nagyjából két és fél évvel meghosszabbították a fennmaradási engedély megszerzésére biztosított türelmi időt. A határidő meghosszabbítása a már folyamatban lévő eljárásokra is érvényes, és a házi vízigényt kielégítő, illetve a mezőgazdasági öntözés céljából fúrt vagy ásott kutakra egyaránt vonatkozik. A döntést a járvány gazdasági hatásaival indokolták, a parlament ezzel is szeretett volna könnyíteni az állampolgárok kötelezettségein.

Mely kutakra kell kérni fennmaradási engedélyt?

Minden kútra fennmaradási engedélyt kell kérni, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 2018. december 21. előtt, engedély nélkül létesítették, évente legfeljebb 500 m3 vizet nyernek ki a kútból, kizárólag talajvizet használ (és nem érint vízbázist vagy hidrogeológiai védőterületet, vagy rétegvízkészletet), valamint épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részére a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja (nem gazdasági célú vízigény, pl. ház körüli kiskert öntözése, WC-öblítés stb.).

Ezek kivételével minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélye szükséges.

Milyen dokumentumok kellenek az engedélyezéshez?

A kérelmet adatokkal kitöltve, a tulajdonos aláírásával ellátva kell beadni. Fúrt kút esetén a tulajdonos aláírásán kívül egy bizonyítvánnyal rendelkező kútfúró szakember, vagy oklevéllel és jogosultsággal rendelkező szakmérnök nyilatkozatával, aláírásával is el kell látni a kérelmet, ezért a szakember képesítését igazoló bizonyítvány másolatát is csatolni kell. Ásott vagy vert kút esetén elegendő a tulajdonos aláírása, nem szükséges szakember aláírása, nyilatkozata. Továbbá a kutat és környezetét ábrázoló fényképet is be kell nyújtani a felsorolt dokumentumokkal.

Honnan szerezhető be a kérelem, és hogyankell benyújtani?

A kérelmet papír alapon kitöltve, aláírással ellátva a Vecsési Polgármesteri Hivatal főépítészi irodáján személyesen, vagy postai úton, illetve elektronikus úton az epites@vecses.hu, vagy az ellenorzottbejelentes@vecses.hu e-mail címeken vagy e-papír formájában ügyfélkapun keresztül is benyújthatják. Cégek esetében a kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be! A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja meghatalmazott személy vagy szervezet, cég is.

A kérelmet tartalmazó nyomtatvány átvehető személyesen a Vecsési Polgármesteri Hivatal főépítészi irodáján (Vecsés, Szent István tér 1.) ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a https://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi_iroda oldalról. A nyomtatvány a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja alapján készült.

Kell érte fizetni?

A jegyző hatáskörébe tartozó kutak engedélyezési eljárásai illetékmentesek (lásd: vízgazdálkodásról szóló törvény 31.§ (2) bekezdés b) pontja), azonban a fúrt kutak esetében a közreműködéséért járó díjat a szakember részére természetesen ki kell fizetni. A szakértői díj függhet a kút kialakításától, a helyszíntől és a vállalkozótól, ezért érdemes lehet több árajánlatot kérni, és a legolcsóbbat választani.

Amennyiben a tulajdonos/kérelmező a kút vizét ivóvízként is használni szeretné, abban az esetben a kérelméhez mellékelnie kell egy akkreditált laboratórium által készített, ivóvízminőséget igazoló jegyzőkönyvet is. Ebben az esetben a jegyző a Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi osztályát, mint szakhatóságot is bevonja az eljárásba. A laboratóriumi vizsgálat és a szakhatósági eljárása díjköteles.

VT info