Több mint 6 milliárd forintból gazdálkodhat a város

Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület február 28-án tartotta soron következő testületi ülését, amelyen 27 napirendi pontot tárgyaltak a városvezetők.

Az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről számolt be az ülés kezdetén Szlahó Csaba. A polgármester tájékoztatta a testületet a Mentőállomás és Alapellátási Központ építésének aktuális állapotáról. A villamosenergia-bővítés kiépítése elindult, az épület alsó szintjén elkészültek a rendelők, valamint a parkoló- és a kijárati út is. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, dr. Csató Gábor február 22-én személyesen tekintette meg a létesítményt és egyeztetett a polgármesterrel a bútorozásról, továbbá az idetelepítendő mentőkocsikról is. Ezen az egyeztetésen dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is részt vett. A Sándor-tanyán létesített műfüves focipályánál elhelyezték az öltözőkonténereket, a közművek bekötése folyamatban van. A Grassalkovich Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének műszaki átadásához nem járult hozzá a városvezetés, a beázás miatt szakértőket rendeltek ki, akik megtették javaslataikat a felmerülő hibák megszüntetésére. Kijelölték az Ovi-Sport beruházás területeit. Elkészült a DPMV Zrt. Irányítástechnikai Központja, a műszaki átadás megtörtént, a használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van.

Elfogadta a testület a város költségvetését

A februári testületi ülés legfajsúlyosabb döntése a város költségvetésének elfogadása volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megfontolt, takarékos költségvetés megalkotása a cél. A legfontosabb szempont volt, hogy biztosított legyen a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézményrendszer zavartalan működése. Az idei év bevételi és kiadási összege közel 6,2 milliárd forint. (A költségvetésről szóló részletes írásunkat a 7. oldalon olvashatják.)

Részt vesz az önkormányzat a HungaroControl pályázatán

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. 2002-ben alakult önálló részvénytársasággá, alapításának jubileuma alkalmából pedig rendhagyó programot indított. A vállalat egyik stratégiai célkitűzése, hogy a tevékenységük által érintett önkormányzatokat bevonják programjaik megvalósításába. Ennek érdekében az önkormányzatok a helyi közösségüket érintő, tartós értéket képviselő programjaikra, fejlesztéseikre nyújthatnak be támogatási kérelmet. Vecsés önkormányzata az elmúlt években élt a lehetőséggel és összesen több mint 16 millió forintot nyert például a Káposztafeszt, a Lóti-Futi Futóverseny és a Bálint Ágnes Mesefesztivál rendezésére, de vadkamerák, hő- és infrakamerák beszerzésére, megvalósíthatósági tanulmány és környezetvédelmi program készítésére fordítható pénzösszeget is nyert már ilyen módon a település. A képviselő-testület az illetékes bizottságokkal egyetértésben idén a Káposztafeszt és a Bálint Ágnes Mesefesztivál vonatkozásában nyújt be pályázatot, összesen 3 millió forint támogatás reményében.

Városi rendezvények

A képviselő-testület elfogadta az idei év programjait tartalmazó városi rendezvénynaptárt. Az állami ünnepek mellett a város közéletében olyan fontos helyet betöltő rendezvények időpontjait is rögzítették mint a kitelepítés 73. évfordulójára rendezett megemlékezés (május 11.), a Lóti-Futi Futóverseny (május 11.), a Bálint Ágnes Mesefesztivál (május 18-19.), a várossá válás évfordulója (június 14.), a Falusi Búcsú (szeptember 15-16.), a Káposztafeszt (szeptember 21-22.), a hadifogolymise és találkozó (szeptember 29.) és a Mindenki Karácsonya és Karácsonyi Vásár (december 15.).

Templomfelújítást támogat a képviselő-testület

Az Irgalmas Jézus Plébánia vezetője támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Frics Zoltán képviselő-testületnek címzett levelében beszámolt a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban zajló felújítási munkálatokról és az eddigi adományok felhasználásáról, továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet a templomban elvégzendő további feladatokról. A képviselő-testület a folyamatban lévő felújításra további 5 millió forintot biztosít a plébániának – tavaly októberben már 5 millió forinttal támogatták a felújítást –  a templom padlóburkolatának cseréjére.

Elfogadták a beszámolókat

A képviselő-testület elfogadta a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti tervét, továbbá a SZIGÜ-INRI Kft., a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ és az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2018. évre vonatkozó beszámolóit, valamint a Vecsési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról szóló beszámolót.

Varga Norbert