Alattyányi István a 8. választókerület önkormányzati képviselője, a Gazdasági Bizottság elnöke. Interjúnkban a bizottsági munkáról és a választókerületet érintő fejlesztésekről beszélgettünk.

– Az elmúlt évek számos nem várt helyzetet tartogattak, előbb a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború nyomán jelentkező gazdasági problémák nehezítették az önkormányzati munkát. A Gazdasági Bizottság elnökeként hogyan értékeli az elmúlt évek eredményeit?  

– Ha az elmúlt ciklust nézzük, a koronavírus-járvány következményei és a háború okozta gazdasági recesszió a mi életünket is megnehezítette. A rezsiárak drasztikus emelkedése miatt az intézményeink további energetikai korszerűsítésére volt szükség, közben arra is figyelnünk kellett, hogy a város költségvetése mindvégig biztos lábakon álljon. Azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére jól teljesítettünk, amit alátámaszt, hogy idén májusban az elmúlt évek legsikeresebb zárszámadását fogadta el a képviselő-testület, azaz igen jelentős szabadon felhasználható pénzösszege maradt a városnak, amit további fejlesztésekre tudunk fordítani. Hogy konkrét példát is említsek, be tudtuk tervezni kétmilliárd forinttal a vas-mangántalanító megépítését, ami nagyon nagy előrelépés lehet a vízhálózatunk, illetve a vízminőség javításában. Emellett út- és járdaépítésekre, parkfelújításokra is több százmillió forintot tudtunk biztosítani.

– A Gazdasági Bizottság szerteágazó munkát végez, hiszen a város pénzügyein túl a fejlesztések, beruházások is az állandó napirendek részét képezik. Mennyire volt nehéz ezeket a feladatokat összhangba hozni az elmúlt évek nehézségeinek tükrében? 

– Amikor 1998-ban elkezdtem az önkormányzati munkát, akkor sem volt könnyű helyzetben a városvezetés. Akkor hoztunk egy nagyon fontos döntést, ami a jövőnkre is hatással volt. A település-szerkezeti terveket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozások számára minél kedvezőbb környezetet teremtsünk, ezáltal növelni tudjuk a város bevételeit, hiszen ez minden fejlesztés alapja. Úgy gondolom, ezen a téren sikerrel jártunk, hiszen évről-évre jelentős bevételünk származik az iparűzési adóból. Ezzel együtt azt is szem előtt tartottuk, hogy a Vecsésen letelepedő cégek minél kevésbé zavarják a város életét, ezért olyan külterületeken biztosítottunk számukra helyet, amelyek külső utakon is megközelíthetőek. Erre azért tértem ki, hogy érzékeltessem, mindig felelősségteljesen próbáltuk kialakítani a város fejlődéséhez szükséges gazdasági és infrastrukturális hátteret. A stabil költségvetés jelenti mindennek az alapját, a kiadásainkat mindig a bevételeinknek megfelelően határoztuk meg. Mindig fontos szempont volt, hogy csak addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér, szerencsére ebben mindig egyetértett a képviselő-testület. Nem vettünk fel nagy hiteleket, a beruházásainkat pályázati források felhasználásával és önerőből valósítottuk meg. Számos ingatlant vásároltunk az évek alatt, gyarapítva ezzel az önkormányzat vagyonát. Bő négy év alatt több mint négymilliárd forinttal nőtt a város vagyona. Összességében mindig arra törekedtünk, hogy felelőtlen ígéretek helyett megfontolt döntéseket hozzunk, így volt ez a gazdasági szempontból könnyebb években és a nehézségekkel teli időkben is.

– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt ciklusban a 8. választókerületben?

– Nemcsak a választókerület, az egész város számára fontos beruházás volt a Mocorgó Bölcsőde megépítése. Folytatódtak az út- és járdaépítések, még ebben az évben befejeződik a járda felújítása a Széchenyi utcában, és idén elkezdődik a Damjanich utcai járdafelújítás. Hamarosan elkezdjük a Besztercei utca felújítását is, ezt több ütemben valósítjuk meg. Fontos eredmény, hogy átadtuk a Baross Gábor utcát (0202-es út), ezáltal a Széchenyi utcát tehermentesítettük a nagy forgalomtól, ami zavarta az ott élőket.

A biztonságosabb közlekedés érdekében lámpás csomópontot alakítottunk ki az Almáskert út–Széchenyi utca kereszteződésében, de a város egészét figyelembe véve is számos forgalomtechnikai beruházást hajtottunk végre. Az Aldi melletti üres területen rengeteg építési törmeléket és egyéb hulladékokat tároltak, ami nagyon zavarta az ottani lakókat. Ebben az ügyben is sikert értünk el, hiszen nagy küzdelem árán megállapodtunk a vállalkozóval és telket cseréltünk, így a későbbiekben arra is lehetőségünk lesz, hogy a kiürített területen játszóteret és egy parkosított részt alakítsunk ki. Felújítottuk a Wass Albert utcai játszóteret. A Présház utcai játszóteret idén június közepéig körbekerítjük, jövőre pedig felújítjuk és új játszóeszközökkel látjuk el. Most adjuk át a város legmodernebb szabadidőparkját a Halmi téren, illetve itt épült meg állami beruházásban a Halmy József Kézilabdacsarnok, amely a sportolókon kívül az iskolások számára is jó körülményeket teremt a mindennapos testnevelésórákhoz. Vecsés legyen sportos és egészséges város, így szól a szlogenünk, amit valódi tartalommal töltöttünk meg az évek alatt. Ide sorolhatjuk még a tanuszoda építését, illetve a Göci területén kialakított pumpapályát és az ottani szabadidőpark terveit, illetve a kerékpárút-hálózat terveit, ezek alapján több kerékpárutat is szeretnénk építeni, melyek a XVIII. kerülettel, Üllővel és Gyállal kötnék össze Vecsést.

– Megméretteti magát a következő önkormányzati választáson?

– Sok megvalósításra váró tervünk van még, ezért szeretném tovább folytatni a munkát, amennyiben a lakosság megtisztel a bizalmával a június 9-ei választáson.

Szöveg és kép: Varga Norbert