A Magyar Posta a rezsiárak emelkedése miatt november 12-étől 210 településen, 366 postahelyen ideiglenesen szünetelteti szolgáltatásait. Az intézkedés Vecsést is érinti, az Arany János utcai 2-es postán is felfüggesztik a szolgáltatást.

A Magyar Postának jelentősen csökkentenie kell az energiafelhasználást, a napvilágot látott információk szerint legalább 15 milliárd forint többletterhet ró a vállalatra a rezsiáremelkedés, amit egyebek között a 366 postahely ideiglenes bezárásával szeretnének mérsékelni. A vecsési „kisposta” is a spórolás áldozata lett, ez pedig – érthető módon – sokakból váltott ki felháborodást, hiszen napjainkban is jelentős kihasználtsággal működik. Lapunk november 10-én délelőtt látogatta meg az Arany János utcai kirendeltséget, ahol nagyjából fél órát töltöttünk el, ez idő alatt egymásnak adták a bejárati ajtó kilincsét az ügyeiket intéző ve­csé­siek. November 12-étől az egész várost a Telepi úti kirendeltségnek kell ellátnia, de az 1-es posta eddig is túlterhelt volt, sokan panaszkodtak a hosszú várakozási időre. A vasúton túli lakosoknak további kényelmetlenséget okoz, hogy eztán messzebbre kell menniük, ha a postán akad elintéznivalójuk, ráadásul a vasúti átjárón történő nehézkes átjutás még tovább növelheti az ügyintézésre fordított időt.

A 2-es posta bezárása ellen sokan tiltakoznak, a városvezetők sem értenek egyet az intézkedéssel, amely ellen lakossági aláírásgyűjtés is indult. A hír a polgármestert is megdöbbentette, amint lapunknak elmondta, az önkormányzat véleményét nem kérdezték meg, a városvezetést csak a döntést követően értesítették a posta bezárásáról. Az Arany János utcai kirendeltség megtartása érdekében Szlahó Csaba levelet írt Simon Csillának, a Magyar Posta Zrt. megbízott vezérigazgatójának, melyet változtatás nélkül közlünk.

„Tisztelt Mb. Vezérigazgató Asszony!

Tisztában vagyunk azzal, hogy az egész Európát sújtó energiaválság jelentősen sújtja hazánkat. Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről és az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló kormányrendelet Vecsés Város Önkormányzatát is érinti. Ebből fakadóan mi is bőrünkön érezzük az energiaválság hatásait, és termeszétesen azon dolgozunk, hogy az Önkormányzat fennhatósága alá tartozó szolgáltatásainkat a jövőben is megfelelő színvonalon tudjuk biztosítani. Az alapműködés biztonságos fenntartása érdekében számos megszorító intézkedést vagyunk kénytelenek végrehajtani.

Tapasztalatból tudjuk, hogy az ilyen rendkívüli időszak rendkívüli intézkedéseket követel, de úgy gondoljuk, hogy a döntéselőkészítés folyamatába szerencsés lett volna bevonni a helyi önkormányzatokat (még akkor is, ha ez meglehetősen komoly adminisztrációs terhet jelentett volna).

Hosszú évtizedek óta együttműködünk a Magyar Posta Zrt.-vel, ennek megfelelően a 2-es posta (Vecsés, Arany János utca 43.) épületének használatáért bérleti díjat soha nem állapítottunk meg. Ezért is gondolom, amennyiben időben értesítenek bennünket a tervezett intézkedésekről, biztos megegyezésre juthattunk volna, például a rezsiköltséges bizonyos mértékű átvállalásáról. Önök a levelükben arról tájékoztattak, hogy a jellemzően alacsony forgalmú posták működésének ideiglenes szüneteltetéséről döntöttek. Egyrészt nincsenek információink arról, hogy jellemzően mennyire alacsony a vecsési kisporta forgalma, mint ahogy arról sincs, hogy mit jelent a működés ideiglenes szüneteltetése. Az ideiglenes jelző Magyarországon amúgy is meglehetősen rossz emlékeket ébreszt az emberekben.

Mindezzel azt kívánom jelezni, hogy ebben a nehéz helyzetben is Önkormányzatunk Képviselő-testülete nyitott az egyeztetésekre annak érdekében, hogy a 2-es posta számunkra nem kívánatos ideiglenes bezárását elkerüljük. Nyilván minden érintett számos indokot tud felhozni a kijelölt posták bezárása ellen, hiszen minden településnek megvannak a speciális adottságai. Vecsés elhelyezkedéséből, illetve fejlődéséből fakadó speciális hátrány, hogy a vasút szinte kettészeli településünket, nagyjából elfelezve annak lakosságát. Éppen ezért a kispostára nagyjából annyi ellátott jut, mint a nagypostára. Vecsés lélekszáma legutóbbi népszámlálás alapján 21.600 fő, és ezen felül több ezer személy tartózkodási engedéllyel él városunkban. Tehát postánként minimálisan is 11 ezer ellátottról beszélhetünk. Tovább bonyolítja helyzetünket az az objektív tény – ez nyilván nem a Posta Zrt. illetékességi körébe tartozik, de az itt élők számára rendkívül megterhelő körülmény – hogy különszintű csomópont hiányában a már amúgy is túlzsúfolt vasúti átjárókon kell közlekednünk, esetenként 20 perc várakozással, évente 100 ezer szerelvény halad át városunkon.

Nemcsak a társaság, hanem önkormányzatunk számára is elsődleges szempont az üzletmenet folytonosság fenntartása és a postai szolgáltatások térbeli és időbeli elérhetősége. A mai tendenciákból kiindulva a jövőt az elektronikus ügyintézés fejlesztése jelenti, ezért is kérjük Önöket, abban az esetben, amennyiben a tárgyalások során a 2-es posta bezárása mégis elkerülhetetlenné válik, vizsgálják meg a kisposta vonzáskörzetében egy csekkbefizető, ill. egy csomagautomata kihelyezésének lehetőségét.

Fenti érveink és a település adottságainak figyelembevételével tisztelettel kérem a Posta Zrt. mb. Vezérigazgatóját, hogy biztosítson számunkra lehetőséget személyes egyeztetésre.

Vecsés, 2022. november 8.

Tisztelettel: Szlahó Csaba”

A polgármesteri levél megfogalmazását követő napokban arról számolt be a Hatvani Hírlap, hogy a város polgármestere, Horváth Richárd a parlamentben tárgyalt az újhatvani posta megtartásáról. A lap azt írja, hogy pénteken (november 11.) bezárják az összes érintett postahivatalt, és legkorábban január első hetében nyithatnak ki újra. Ennek az elsődleges feltétele pedig, „hogy az üzemeltetés összes költségének 50 százalékát az önkormányzatoknak kell átvállalnia, amiben benne van a rezsi és a bérköltségek is” – olvasható a cikkben. Ez alapján elképzelhető, hogy a vecsési 2-es posta is hasonló feltételekkel nyithat ki újra a jövő év elején.

VN