Meghosszabbították a gyermekorvosi praxis betöltésére kiírt pályázat határidejét

Augusztusi lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki gyermek háziorvosi feladatok ellátására. A pályázat benyújtásának határideje eredetileg szeptember 10. volt, de a képviselő-testület ezt egy hónappal, november 10-éig meghosszabbította.


A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, egy példányban Vecsés Város Önkormányzata részére címezve (2220 Vecsés, Szent István tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Gyermek háziorvosi praxis pályázat”.

A képviselő-testület által létrehozott ad hoc szakmai bizottság előzetes értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete előtti meghallgatására. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthető: a feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Ellátandó lakosságszám: 1762 fő.

Háziorvosi rendelő címe: 2220 Vecsés, Dózsa György út 50.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett gyermek háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

A pályázat további részletei elérhetők a városi honlapon (www.vecses.hu). További információ kérhető a titkarsag@vecsesiszakrendelo.hu e-mail címen.

VT info