Felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatra

Vecsés Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve a 2023. évre – a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan – kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, a Polgármesteri Hivatalnál (I. em. 7.) kell benyújtani a megjelölt, kötelező mellékletekkel együtt
2023. november 3-ig.

A pályázati űrlap letölthető az EPER Bursa Hungarica Felsőoktatási és Ösztöndíjrendszer oldaláról, a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx webcímen.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél személyesen a hivatal I. emeletén a 7. számú irodában, illetve az 555-231 és a 06-30/668-69-38-as telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.

VT info