Önkormányzati ösztöndíjpályázat

Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2022/2023-as tanévre meghirdeti Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanuló hallgatóinak támogatására.

Az Önkormányzati Ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Az Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton részt vehet, aki államilag elismert hazai felsőoktatási intézményben, teljes idejű, nappali képzés munkarendje szerint, egyetem vagy főiskola hallgatójaként az első diploma megszerzéséért folytat tanulmányokat alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben. Vecsés város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és a pályázat benyújtását megelőző tanévet legalább jó (3,51-5,00) tanulmányi eredménnyel zárta.

Évente öt hallgató részesülhet az ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege egy tanulmányi évre (10 hónapra) 20 000 Ft/fő/hó. Az ösztöndíj elnyerésére minden évben új pályázatot kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.

A pályázat benyújtásának helye: Vecsési Polgármesteri Hivatal, 2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.

A pályázatot a Kulturális Bizottság elnökének – dr. Lugosi Mária – címezve személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtás napja a postára adás napja.

Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanulmányi eredményét, hallgatói jogviszonyának fennállását – szemeszterenként – az intézmény által kibocsátott okmánnyal igazolni.

A pályázatot egyfordulós pályázat alapján a Kulturális Bizottság bírálja el, a benyújtási határnapot követő első bizottsági ülésen és határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj megvonásával jár. Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett összeget köteles az önkormányzatnak 15 napon belül visszafizetni.

A mellékletekkel együtt a következő iratokat is csatolni kell: írásos kérelem, iskolalátogatási igazolás, tanulmányi eredmény igazolása.

A kötelező mellékletek letölthetők: www.vecses.hu (Polgármesteri Hivatal/Letölthető nyomtatványok/Igazgatási Osztály). Pályázati űrlapot, illetve további tájékoztatást a polgármesteri hivatal 7-es irodájában vagy a 29/555-231-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Vecsés Város Önkormányzat