Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény rendelkezései szerint Magyarország területén 2022. október 1-jén 0:00 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) egy felkérő levélben fogja tájékoztatni a lakosságot a népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról, a válaszadási lehetőségekről, továbbá e levélben adja meg az önkitöltéshez szükséges információkat, valamint az egyedi, címhez rendelt azonosítót is. A KSH felkérő levél nevet nemcsak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg.

Ezért kiemelten kérem, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és a postaládákon. A lakcímmel, házszámozással kapcsolatos kérdéseikkel kérem forduljanak munkatársaimhoz a titkarsag@vecses.hu címen vagy a következő elérhetőségeken: Ligetfalvi Péter: 352-000/119 mellék vagy 555-239, Kismihályné Juhász Eszter: 352-000/214 mellék vagy 555-214, Jármai Judit: 352-000/220 mellék vagy 555-220.

A népszámlálással kapcsolatos tájékoztatók, bővebb információk a www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/nepszamlalas oldalon olvashatók.

Mohainé Jakab Anikó jegyző