Elfogadták a zárszámadást

A felelős gazdálkodás ered­ményeként idén is több fon­tos fejlesztést valósíthat meg az önkormányzat.

Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány hatásai nyomták rá a bélyeget a gazdaság teljesítményére, az Ukrajnában zajló háború pedig tovább „emeli a tétet”. A nadrágszíjat érdemes továbbra is szorosabban tartani, hiszen az elhúzódó konfliktus miatt egyre baljósabb képet festenek a jövőről a gazdasági szakemberek. A megfontolt gazdálkodásnak hála, a nehézségek ellenére is jól alakultak az elmúlt év eredményei Vecsésen, ennek köszönhetően idén is biztosított a városi intézmények zavartalan működése és a vállalt feladatok teljesítése.

– Vecsés város zárszámadásából világosan kiderült, hogy tavalyi megfontolt gazdálkodás eredményeként a település egészének zavartalan működése biztosított volt. A takarékos gazdálkodás mellett több fontos beruházást végrehajthattunk, és reményeink szerint idén is a fejlődés útját járhatjuk tovább – mondta Alattyányi István, az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke.

A képviselő-testület jellemzően minden évben alultervezi a város bevételeit, amelyet a zárszámadás ismeretében kompenzál. Azaz a költségvetés elfogadásakor szorosabbra húzott nadrágszíjon ilyenkor lazítanak egy kicsit az elmúlt év gazdasági teljesítményének függvényében.

A tavalyi évre vonatkozóan a teljesült bevételek főösszege a zárszámadást követően 10,6 milliárd forint, a kiadási főösszeg pedig 6,6 milliárd forint. A kettő közötti különbség 4 milliárd forint, melyből 3,4 milliárd forint a feladattal terhelt összeg, 586 millió forint pedig az a pénzmaradvány, amely felhasználásáról dönthetett a képviselő-testület – tudtuk meg a gazdasági bizottság elnökétől.

A vártnál jobban alakultak az adóbevételek

– Fontos megjegyezni, hogy a város adóbevételei a tervezetthez képest jól teljesültek. A helyi iparűzési adót 2021-ben 1,25 milliárd forintra terveztük, de a ténylegesen befolyt bevétel 2,73 milliárd forint volt. A tervezettnél nagyobb bevételre tett szert a város az építményadóból is, ebben az esetben 350 millió forinttal kalkuláltunk, míg a tényleges bevétel 53 millió forinttal több, azaz 404 millió forint volt – részletezte az adóbevételek teljesülését Alattyányi István, hozzátéve, hogy az önkormányzat idén is számít további bevételre a kieső iparűzési adó kompenzációjából. Ez tavaly 385 millió forint plusz pénzt jelentett a költségvetésnek.

A szakrendelő fejlesztésére is jut pénz

Bár a Belügyminisztérium önkormányzati intézmények felújítására kiírt pályázatán nem nyert Vecsés, ennek ellenére a Telepi úti szakrendelő energetikai korszerűsítése nem marad el – tudtuk meg. Az idei költségvetésben 60 millió forintot különített el erre a célra a képviselő-testület, a fennmaradó mintegy 20-25 millió forintnyi összeget – melyet a pályázati támogatás fedezett volna – most a zárszámadás terhére biztosította a városvezetés, így saját erőből jöhet létre a teljes beruházás. A fejlesztés az elszabaduló energiaárak miatt különösen indokolt, az energiahatékonyabb működéssel jelentős összeget spórolhat meg az egészségügyi intézmény.

A további fejlesztésekkel kapcsolatban Alattyányi István elmondta, hogy az önkormányzat 13 millió forintot különített el a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének harmadik ütemére, a Petőfi iskola játszóterének felújítására 11 millió forintot terveztek be, a temetőkerítés felújításának folytatására 18,5 millió forintot szánnak, az Erzsébet tér felújítására további 10 millió forintot, a tanuszodánál jelentkező többletköltségekre szintén 10 millió forintot, a Központi Konyha működtetésére pedig további 35 millió forintot fordít a városvezetés.

Az eredeti költségvetéshez képest további 150 millió forintot tudott elkülöníteni a képviselő-testület út- és járdaépítésre. A bizottság elnöke elmondta, hogy ebből az összegből – többek között – a korábbi elképzeléseknek megfelelően gyalogátkelőhely létesülhet a Lőrinci utcában. A megvalósításra 20 millió forintot tettek félre, melyből 10-10 millió forint jut a tervezési feladatokra és a kivitelezésre. Emellett az Almáskert út–Széchenyi utca csomópontjának átépítésére is beterveztek 50 millió forintot, amelyből lámpás kereszteződés kialakítását tervezik a forgalmas kereszteződésben.

Egyesületek, civil-szervezetek támogatása

Alattyányi István elmondta, az önkormányzat a zárszámadás ismeretében kompenzálta a helyi egyesületek, civilszervezetek és alapítványok éves támogatását. A nyugdíjasklubok, a művészeti és a hagyományőrző csoportok mellett a több száz tagot számláló és több mint 10 szakosztályt magában foglaló Vecsési Sportegyesület, illetve a több korosztályt tömörítő Vecsési FC támogatására – a zárszámadás utáni kompenzációval kiegészítve – összesen 235 millió forintot fordít a városvezetés.

A felsoroltakon túl meg kell említeni, hogy az önkormányzat áfafizetési kötelezettsége idén mintegy 50 millió forint, a fejlesztési hitel kamatának törlesztése pedig körülbelül 45 millió forint kiadást jelent a városnak. Az új bölcsőde építéséhez is további forrásokat kell biztosítani, hiszen a 490 millió forintos pályázati támogatás nem fedezi teljes egészében a beruházást. Az építési költségek jelentős emelkedése miatt további 150 millió forintot különített el erre a célra az önkormányzat. További kiadásokkal jár a 0202-es út megépítése, melyet várhatóan 300 millió forinttal toldanak meg. A beruházást a fejlesztési hitelkeretből finanszírozza az önkormányzat, a többlet egy részét pedig a településrendezési szerződésekből befolyt összeg kompenzálja.

– Mindezekkel együtt a zárszámadás megmutatta, hogy a város költségvetése idén is stabil alapokon áll, biztonságosan tudjuk működtetni a városi intézményeket és a vállalt feladatokat is teljesíteni tudjuk. Az idei költségvetés alapot ad arra, hogy ez a jövőben is így folytatódjon – összegzett Alattyányi István.

Varga Norbert