„A vezetői munka sikere közös összefogás eredménye”

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatója, Veszprémi Klára immáron negyedik éve vezeti az oktatási intézményt. Kíváncsiak voltunk nevelési és oktatási tapasztalataira az elmúlt időszak vonatkozásában.

– Hogyan alakult szakmai pályafutása, miután eldöntötte, hogy a pedagógiát választotta élethivatásul?

– Szegeden születtem, négyen vagyunk testvérek. Születésem után röviddel Budára költöztünk, és ha a pedagógiai indíttatásomra gondolok, már gyerekkoromban rendkívül vonzott a tanári pálya. Az általános iskolát az Óbudai Raktár utcai Általános Iskolában, a középiskolát a Martos Flóra Gimnáziumban végeztem. Ekkor vetődött föl a tanári pályaválasztás gondolata, annak ellenére, hogy édesapámnak, aki orvos volt, erről más elképzelései voltak, ugyanis ő a gyerekorvosnak szánt. Sokáig zongoráztam, a művészi pálya is megfordult fejemben, de ez a vonulat végképp szülői ellenállásba ütközött. A magyar és a történelem már az általános iskolában is a kedvenc tantárgyaim közé tartozott, nem beszélve a gimnáziumi évekről, így végül a Budapesti Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakára jelentkeztem, ahová fel is vettek. Ekkortájt Budapestről négy évre Pándra költöztem, ahol napközis nevelőként dolgoztam. Itt született Eszter nevű lányom. Pándról levelezőn az Egri Tanárképző Főiskolára jártam tanulmányaim végéig. Lányom révén két fiúunokám van, akik az igazgatói munka mellett hatalmas energiával töltenek fel.

A diploma megszerzése után Vecsésen magyar-történelem tanárként helyezkedtem el ebben az iskolában, melyet akkor Martinovics Ignác Általános Iskolának hívtak. 1992 óta élek Vecsésen, jövőre a harmincéves évfordulómat fogom ünnepelni intézményünkben. Érkezésemkor egy nagyon összetartó közösség fogadott, és sokat segítettek a pályakezdésemben. Kezdetben több területen dolgoztam együtt a gyerekekkel: iskolarádiót vezettem, nyári táborokat szerveztem például Patincére (Szlovákia), a diákönkormányzat segítő tanárává neveztek ki, az 1993-94-es tanévtől már osztályfőnökséggel bíztak meg. Öt osztályt ballagtattam el. A magyar munkaközösség vezetője lettem, illetve magyarból Pest megyében szaktanácsadóként, valamint országos szakértőként is dolgoztam a tanítás mellett. 2017 augusztusában kaptam megbízást az igazgatói munkakör betöltésére.

– Milyen kritériumoknak kell ma megfelelnie egy általános iskolának?

– A ma iskolájának nagyon sok elvárásnak kell megfelelnie: azaz a ma pedagógusának igen sokrétűnek kell lennie. Jelenleg 465 diákunk van, 20 osztályt szervezünk és felügyelünk. Egyszerre kell nevelni és tanítani a gyerekeket, megszűrni az óriási mennyiségű ismeretanyagot, és az információk tömkelegét kell hol befogadni, hol továbbítani. Őrizni kell a korábbi idők hagyományait, s követni szükséges korunk technikai vívmányait. A tanítási órákon hasznosítható tananyagot kell átadnunk, ugyanakkor biztosítani kell a diákok számára a szabadidő hasznos eltöltését is.

– 2017 ősze óta hogyan változott az iskola élete, és milyen stratégiát sikerült a fejlődés érdekében kialakítani?

– Mindenekelőtt hozzá láttunk az iskola alapdokumentumainak aktualizálásához. Mottónk: „Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az még messze van.” (Furmann Imre). Fontos feladatunk, hogy tovább erősítsük iskolánk arculatát. Az egyik stratégiai elem a nevelés, a másik pedig az oktatás területére irányuló változtatás. A nevelés tekintetében az egységes, kulturált közösségi megjelenést céloztuk meg. A 2017-18-as tanévtől saját ünneplőnk van, megemlékezéseken, ballagáson is ezt viseljük: arannyal hímzett Andrássy felirat bordó nyakkendőben, illetve sálban. Több mint húsz éve színdarabokkal emlékezünk meg a magyar kultúra napjáról, magyar szerzők műveit dolgozzuk fel minden évben. Szintén évente egy gyermeknapi előadást is szervezünk május végén, melyre idén is készülünk Kertész Erzsébet: Zsuzsi vakációja című könyvének feldolgozásával. Részt veszünk továbbá a Békés Iskolák Program újjáélesztésében, iskolánkban bántalmazásmentes környezet kialakítására törekszünk. Az diagnosztika elkészült, melyet a szülők 40 százaléka kitöltött, és ezt nekik és az SZMK-nak ezúton is szeretném megköszönni!

Az oktatás területén kiemelt terület az anyanyelvi és matematikai kompetencia fejlesztése. 2020. szeptember 1-jével felmenő rendszerben első osztálytól beemeltük az angol nyelv tanítását-tanulását, s majd 4 év múlva, 5. osztálytól képesség szerinti differenciálással megjelenhet az emelt óraszámú angol oktatás is. Segítünk továbbá a Pályaorientációban is a Vecsési Ipartestület támogatásával. A tehetséggondozást előtérbe helyeztük a felzárkóztatás mellett. Az elmúlt évben a Bolyai magyar versenyen az országos döntőbe jutott az egyik csapatunk. Felvételi előkészítőket és próbafelvételi tartunk hosszú évek óta magyar, matematika és angol tantárgyakból.

– Miben rejlik az intézményvezetői munka eredményessége?

– Ez közös összefogás eredménye: feltételezi a vezetőség elkötelezettségét, a tantestület együttműködését, egymás segítését, a szülők támogató hozzáállását és természetesen fenntartó támogatását. Bár állami intézményként a Monori Tankerület a fenntartó, de a városi önkormányzattól is folyamatosan kapunk segítséget. A koronavírus csak bonyolította ebben a tekintetben az eljárásokat, ugyanis éppen a napokban tíz pedagógusunk betegedett le, melynek következtében megkaptuk ideiglenesen a digitális munkarendre való átállás lehetőségét. Jelenleg 11 osztályunk van karanténban, és ezek valóban nem egyszerűsítik egy intézményvezető életét, de ennek ellenére bizakodóan nézek az idei feladatok elé.

Práczki Péter