48-as körséta Vecsésen

Itt a tavasz. A szabad Magyarországra gondolva tegyünk egy sétát Vecsésen azoknak az embereknek a nyomában, akik kötődtek településünkhöz, és részt vettek az 1848/1849-es eseményekben!

A múltat a jövővel összekötve kezdjük a sétát egy 48-as sírnál, és fejezzük be egy iskolánál!  Az út körülbelül 10 km, és szimbolikusan 12 állomása van, ahogy 12 pontja volt a márciusi ifjaknak. Egy-egy hely mindig kötődik a megidézett személyhez, személyekhez.

Kurtz Sándor sírja a temetőben

Temető. Kurtz Sándor

Tüzértiszt volt, mindössze 17 éves, mikor a magyar honvédsereghez került. Sírja a vecsési temetőben található. Úgy találjuk meg könnyen a sírt, ha szembe állunk a központi helyen lévő Róder család sírjával, és balra indulunk el a platánfák alatt. Az első úton jobbra kell menni, és jobbról a második fánál ott lesz Kurtz Sándor nyughelye.

A hajdani Cziffra csárda. Ismeretlen magyar kémek

A temetőből indulva, az Epresen átsétálva a hajdani csárdához érünk. 1849 tavaszáról fenn maradt egy anekdota, miszerint a csárdában császári kémeket vezettek félre Kossuth kémei. A császáriak megpróbálták kipuhatolni, hogy valójában mennyi honvéd tartózkodik a környéken, de hamis számot kaptak. Buda és Pest felszabadításának előkészítése folytatódhatott tovább.

Falusi Szent Kereszt templom. Arndorfer Alajos

Az Epresből az Iskola utcán haladva a templomhoz érkezünk. A templomnak 1851 és 1902 között Arndorfer volt a plébánosa. A szabadságharc elején nemzetőr volt. 1849 tavaszán ő temette el az isaszegi csata halottait.

Tájház. A vecsési nemzetőrök

A sváb kultúra jelentős őrzője a Tájház. A templomtól a Jókai (48-as márciusi ifjú) utcán sétálva érhető el. 1848 novemberében kilencven vecsési sváb nemzetőr szolgálta hazáját. Nevük még kiderítésre vár. Rájuk emlékezünk itt, a Falu hangulatos kis portájánál.

Kopjafa az Andrássy iskolánál

Aradi kopjafa az Andrássy iskolánál. Dr. Jungmann Dávid

A Tájháztól a Telepi úton végig menve, a Vashídon átkelve a Deák Ferenc (48-as igazságügy miniszter) utcához jutunk. Onnan egy ugrás az iskola. A kopjafánál emlékezzünk Vecsés első orvosára, aki negyven éven át gyógyította a község népét! A szabadságharcban a későbbi vértanú, Knézich seregében szolgált. Unokatestvére, dr. Jungmann Mihály 1849-ben, mint fogoly, a későbbi vértanúk egyik orvosa volt.

Bálint Ágnes Emlékház. Andrássy Aladár

A Toldy utcán Gyál irányába haladva az emlékházhoz érünk. A mai emlékház 1875 és 1903 között Andrássy Aladár vadászháza volt. Andrássy Aladár a szabadságharcban századosi rangig vitte. Bem apó egyik segédtisztje volt az erdélyi hadseregben.

Présház. Halmy József családja

Az emlékháztól a Major utcán haladva óvatosan keljünk át a forgalmas Dózsa György úton! A Damjanich (48-as tábornok) utca vezet az úti célunkhoz, a présházhoz. Halmy József országos hírű szőlőjének központi helye volt a présház. Halmy József dédpapája, Schossberger Vilmos 1849-ben anyagilag segítette a magyar menekülteket. Nagymamája, Mayer Teréz a Buda ostrománál megsérülteknek adakozott. Feleségének nagypapája, Wolfner Lajos honvédként szolgált. A Halmy-birtok alapítója, a nagypapa, Deutsch József pedig kereskedő társaival Táncsics Mihálynak gyűjtött 1848 tavaszán.

Lőrinci út a vasútnál. Lónyay Menyhért

Innen a Kikindai utcán menjünk el a Lőrinci útig! Lónyay Menyhért, a későbbi miniszterelnök Pestszentlőrinc alapítói közé tartozott. 1849-ben a Szemere-kormányban dolgozott, ezért a bukáskor le akarták tartóztatni. Menekülése közben Vecsésen is bujdosott. Jurenák Frigyes, helyi földbirtokos bújtatta.

Emléktábla az állomáson. Bobich János

Menjünk át az aluljárón az emléktáblához! Bobich 1847-ben pár hónapon át az újonnan átadott vecsési állomás pénztárosa volt. Ezredesként kiérdemelte katonáitól a „Rettenthetetlen” becenevet. Másik beceneve az „Öreg” volt, mivel a harcok idején már elmúlt 53 éves.

Petőfi tér. Weisz Bernát Ferenc

A Batthyány (48-as miniszterelnök) utcán felmenve a Petőfi (48 csillaga) térre érünk. Iskola és templom. Weisz Bernát Ferenc tevékeny életének egyik fejezete volt az iskolai takarékpénztárak megalapítása. Sokat tett a bölcsődék és óvodák létre jöttéért is. Árvaházat hozott létre Pesten. Segítette a régi vecsési templomot. Innen nem messze, a Ferihegyen volt a vecsési mintagazdasága. 1848-ban Kossuth legfontosabb emberei közé tartozott a pénzügyminisztériumban.

OTP lakótelep, játszótér. Podmaniczky János

A Vörösmarty (48-as költő) utca a lakótelephez vezet. A lakótelep kis parkjában álljunk meg, és emlékezzünk egy régi birtokosra! Podmaniczky János birtokolta egy időben Ferihegyet. A forradalom és szabadságharc alatt megszervezte a pesti nemzetőrséget, és óriási összegekkel segítette a fiatal honvédsereget.

Grassalkovich iskola. A Táncsics család

A lakótelepről a Fő úton sétáljunk el a Grassalkovich iskoláig! Itt ér véget utunk, egy legendás tanárdinasztiát felidézve. Táncsics Mihály a sajtószabadság és a szegények melletti kiállás szimbolikus alakja volt. Leszármazottai évtizedeken át tanítottak Vecsésen. Unokája, Csorba Ida 1906-ban került a falusi iskolába. Táncsics dédunokái és ükunokái szintén tanárok lettek településünkön. Tulajdonképpen a család majdnem száz évig tanította Vecsés ifjúságát.

És azt hiszem, ez ide a méltó végszó. Itt most búcsúzzunk el hőseinktől, akik egy szabad Magyarországot álmodtak! Bővebben mesélek róluk a nemsokára megjelenő, Vecsés történetéről szóló műben a „Vecsési 48-asok” cím alatt. Addig is, jó sétálást és jó emlékezést!

Kiss Gábor, Andrássy iskola