A koronavírus-járvány a városvezetés terveinek jelentős részét átírta, ugyanakkor megnyugtató, hogy a nehézségek ellenére is sikerült megőrizni a város gazdasági stabilitását. Hogy mi történt – vagy inkább mi történhetett volna – az elmúlt 12 hónapban Vecsésen, arról a város első emberét, Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük.

– Tavaly decemberi beszélgetésünk alkalmával azt mondta, összességében jól alakult az év és sokat haladt előre Vecsés 2019-ben. Jól sejtjük, hogy ugyanez nem mondható el az idei évről?

– Ez az év szinte minden téren merőben eltért a korábbiaktól. A koronavírus-járvány átírta a mindennapjainkat, a családok, a települések és az ország is megsínylette ezt az időszakot. Ebben a helyzetben az volt a legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük a város gazdasági stabilitását. Az intézményeink és a városüzemeltetés biztonságos működését meg tudtuk tartani, de a beruházási oldalon szükség volt megvonásokra, hogy végig biztos lábakon álljon a költségvetésünk. A járvány számlájára írhatjuk, hogy összesen több mint egymilliárd forint értékű városi beruházás került parkoló pályára, de a megfontolt gazdálkodás eredményeként ennek ellenére is végre tudtunk hajtani fontos fejlesztéseket. Ezeket részben pályázati forrásból, másrészt saját költségvetésből valósítottuk meg. A városi beruházások közül szeretném kiemelni a jelentősebb forgalomtechnikai fejlesztéseket: a gyalogosok védelme érdekében a Fő út–Iskola utca kereszteződésében és a lakótelepi gyalogátkelőhelynél is jelzőlámpák irányítják a forgalmat, ezáltal biztonságosabb lett az átkelés, valamint a Lőrinci út–Lincoln út és a Széchenyi út–Lincoln út kereszteződésében pedig jelzőlámpás csomópontokat alakítottunk ki. Ezeket a beruházásokat mintegy 100 millió forintból valósítottuk meg. Ha még megemlítem azt a három utcát, amit idén felújítottunk, és hozzávesszük a Budai Nagy Antal utcai új sportcentrum fejlesztését, azt mondhatom, hogy nincs okunk panaszkodásra, hiszen nagyon sok településen ennyire sem futotta a pandémia idején.

– Feltételezzük, hogy a járvány elleni védekezés is sok pénzt emésztett fel.

– Egy ilyen időszakban az emberi élet védelme a legfontosabb, ezért nem sajnáltuk a megelőzésre fordított forrásokat. A városi intézmények dolgozóit elláttuk a védekezéshez szükséges eszközökkel és felszerelésekkel, megoldottuk a közterületek, az oktatási és nevelési intézmények fertőtlenítését, és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy az elesettek és az idősek támogató segítséget kapjanak ebben a nehéz időszakban.

– Említette, hogy összesen egymilliárd forint értékben kellett elhalasztani beruházásokat. Milyen fejlesztések történtek volna, ha nem szól közbe a világjárvány?

– A képviselő-testület tagjainak számtalan ötlete van, amelyekkel szebbé, élhetőbbé szeretnék tenni városunkat. Ha arra gondolunk, hogy mennyi közterület, út és járda van Vecsésen, akkor nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy ezt a pénzt pillanatok alatt elköltsük. De hogy konkrétumokat is mondjak, például szerettük volna folytatni az Erzsébet tér fejlesztését, mert fontos volna a belső vízelvezető árok átépítése, amit az Arany János utcában is szeretnénk folytatni. A Deák Ferenc utcai parkolási problémákat is szeretnénk megoldani, illetve több út- és járdafelújítást is terveztünk, amelyekre idén nem kerülhetett sor. Intézményi felújításokat is el kellett halasztanunk, de itt egy jó hír is van, a Bálint Ágnes Óvoda régi szárnyának felújítását most terveztetjük. Szerettük volna tovább bővíteni a sportolási lehetőségeket, a lakótelepen egy új futókör építését és a játszótér felújítását is terveztük. Van egy karbantartó csapatunk, akik nagyon jó hatékonysággal dolgoznak kisebb javítások esetén, például átereszek tisztításánál, útpadka­ja­ví­tásoknál. A munkájukra nagy igény van, ezért szerettük volna bővíteni a létszámot, de erre sem kerülhetett sor. Az egyesületek támogatását is vissza kellett venni, de ezt az év végén valamelyest tudjuk pótolni. Jól látszik, hogy volt mit elnapolni, és akkor a nagyobb beruházásokról, mint a tanuszoda és a tornacsarnok fejlesztése, még nem is beszéltünk. Igaz, hogy ezek állami beruházások, az önkormányzat csak a területet biztosítja, de a munkálatok idén sem kezdődhettek el. Bízunk benne, hogy nem maradnak el végleg a járvány miatt. Mindezek mellett azt is meg kell említeni, hogy a bevételeink egy részét elvette az állam, és némileg átalakították a költségvetés struktúráját, aminek az lett a következménye, hogy csökkentek a szabadon felhasználható forrásaink. Igaz, hogy a feladatalapú támogatások mértéke nőtt, de ez nekünk hosszú távon nem biztos, hogy előnyös, hiszen a felcímkézett összegeket csak meghatározott célokra lehet elkölteni, míg a szabadon felhasználható pénzeket a város igényeinek megfelelően használhatnánk fel.

– Mit gondol, mit várhatunk jövőre, 2021 jobb vagy rosszabb lesz az idei évnél?

– Véleményem szerint, ha ez az év nehéz volt, akkor a következő, amely az idei gazdasági teljesítményen alapul, még nehezebb lesz. A járvány miatt hozott kényszerintézkedések hatásai jövőre jelentkezhetnek markánsabban, de ezzel kell együtt élnünk, nem tehetünk mást. Az élet nem áll meg, nekünk most is arra kell törekednünk, hogy a legjobbat hozzuk ki a lehetőségeinkből. Tudjuk, hogy vannak olyan sarkalatos fejlesztési pontok, amelyekben előre kell lépnünk, hogy a lakosság minél kevesebb kellemetlenséget érezzen a jövőben. Vannak még megoldásra váró forgalomtechnikai kérdések, például a nagysorompó ügye, de említhetném a csatornahálózat fejlesztését is. Szeretnénk tehermentesíteni a Budai Nagy Antal utcai átemelőt, ami az ott lakók számára nagyon fontos, mert a beömlő csapadékvíz miatt sokszor visszafolyik a szennyvíz. Ezzel kapcsolatban megrendeltünk egy fejlesztési tanulmányt. Ezzel párhuzamosan szeretnénk foglalkozni a vízelvezetés kérdésével is, ami az egész várost érinti. Ezek olyan feladatok, amelyeket még akkor sem tudnánk egyik napról a másikra megoldani, ha rendelkezésünkre állnának azok az anyagi források, amelyeket ezekre a fejlesztésekre fordíthatunk. Milliárdokról van szó, ezért ezek távlati célok, a megvalósításuk csak ütemezetten hajtható végre.

– A hosszú távú tervek között szerepelt a városközpont további fejlesztése is.

– A városközpont fejlesztése is milliárdos tétel. Az önkormányzati ingatlanokat vállalkozók bevonásával tudnánk fejleszteni, de egyelőre ezt is elnapoltuk. Inkább a város nagyobb tereinek fejlesztésére szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Az Erzsébet teret már említettem, emellett a Halmi tér, a Hősök ligete és a lakótelepi játszótér fejlesztésére szeretnénk koncentrálni. A Petőfi iskola környékét is szeretnénk tovább szépíteni, és nagyon fontos volna a lakótelep melletti benzinkútnál kialakult parkolási káosz megszűntetése is.

– Végezetül üzen valamit az olvasóknak az ünnepekre?

– Vigyázzanak magukra, családjukra és szeretteikre. Áldott ünnepeket, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok Vecsés valamennyi lakójának.

Utolért a koronavírus, de már jól vagyok

Olvasóink többsége valószínűleg nem tudja, hogy a város polgármesterét is megfertőzte a koronavírus. Szlahó Csaba két hétig küzdött a betegséggel, ezalatt voltak különösen nehéz napok is, de összességében „olcsón” megúszta, mert nem szorult kórházi kezelésre.

– Eléggé megviselt ez az időszak, de hála Istennek túl vagyok rajta. A legrosszabb az volt, hogy tíz napig lázas voltam, közben fájtak az ízületeim és az izmaim. A családban szerencsére más nem kapta el a fertőzést. Örülök, hogy végre túl vagyok rajta és újra itt lehetek az irodában – mondta a megbetegedésével kapcsolatban Szlahó Csaba, majd hozzátette, mindenki vegye komolyan a védekezést, mert nem lehet tudni, kinek hogy reagál a szervezete a fertőzésre.

Varga Norbert