„Mindig is tanítónő szerettem volna lenni”

Sárdi Krisztina tizennégy év óta vezeti a vecsési Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolát, ahol ma majd félezer diák tanul.

A Vecsésen elsőként alapított általános iskola története 1797-re mutat vissza és rendkívül változatos oktatási és kulturális hagyományokkal rendelkezik, melyet érdemes közelebbről megismernünk.

– Az iskolát 2006 óta vezeti az. Mikor és hogyan döntötte el, hogy ezen a területen szeretné folytatni a pályafutását?

– Valóban tizennégy éve vagyok az iskola igazgatója, bár pályafutásom során valójában nem vezetőnek készültem, hanem pedagógusnak. Mindig is tanítónő szerettem volna lenni, már általános iskolás koromtól kezdve. Ebben az általános iskolában végeztem, majd a Steinmetz Miklós gimnáziumban szerzett érettségi után egyenes út vezetett a Tanítóképző Főiskolára. A diploma megszerzése óta 36 éve dolgozom ebben az intézményben. 2006 novemberében kaptam először egyéves megbízott igazgatói kinevezést. Miután az intézményvezetés más jellegű kompetenciát is igényel, ezért beiratkoztam a Szegedi Tudományegyetem közoktatásvezető képzésére, majd 2007-ben adtam be a pályázatomat újra az igazgatói pozícióra. Azóta is folyamatosan képzem magam pedagógiai és gazdálkodási vonalon. 2012-ben okleveles pedagógiatanár egyetemi végzettséget szereztem a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Családi vonatkozásban két felnőtt fiam van, akik jelenleg külföldön élnek.

– Hogyan változott az iskola mióta átvette annak vezetését és milyen stratégiát sikerült kialakítania, mely eltér más hasonló intézményektől?

– Intézményvezetői kinevezésemkor az iskola tanulólétszáma 290 fő volt. Már akkor felmerült a kérdés az akkori fenntartóval, Vecsés Város Önkormányzatával közösen, hogy találjunk ki az intézménynek olyan stratégiát, amely még vonzóbbá tehetné a vecsési családok körében. A kétnyelvű oktatás bevezetését, ahol bizonyos tantárgyakat német nyelven oktatunk és a nemzetiségi tartalmak kiszélesítését jelöltük meg kiemelt célul. A stratégia sikeres volt, például ma már a DSD I.
(Deutsches Sprachdiplom) is elérhető diákjaink számára, mely a középfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvi tudásszintet ad. Ugyanakkor felső tagozaton ma már a német nyelv mellett angol nyelvet is oktatunk diákjainknak. Kulturális szinten a nemzetiségi identitás erősítésére többek között hagyományőrző német táncoktatást, külföldi német iskolákkal közös projekteket valósítunk meg. Mára iskolánk létszáma 460-480 főre nőtt és nem csupán a vecsési gyermekek számára vált vonzóvá intézményünk, hanem a környező településekről is sokan érdeklődnek képzési kínálatunk iránt. Az intézmény Grassalkovich Antal nevét vette fel, hogy méltó emléket állítson a Vecsés puszta németekkel való betelepítését elrendelő gróf számára. A 2011/2012-es tanévben a szülői munkaközösség Grassalkovich-díjat is alapított.

– Melyek a legfontosabb elemei az iskola fejődésének és történt-e lényegesebb változás, mióta az oktatási politika átalakult?

– 2013-ban a KLIK a település másik két általános iskolájával együtt a mi intézményünket is átvette. Ezzel a fenntartóváltással egyidőben felmerült a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat és a korábbi fenntartó, Vecsés Város Önkormányzata részéről, hogy szerencsés lenne, ha a helyi német közösség irányíthatná az iskolát. Ennek törvényi feltételei 2014. szeptember elsejével valósultak meg. Azóta fenntartónk a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat. A váltással párhuzamosan az intézményvezetés felelőssége is megnőtt, hiszen azóta önálló költségvetési szervként működünk, annak minden előnyével és nehézségével. Könnyebbséget jelent, hogy az intézményi gazdasági és pénzügyi felelősségvállalás helyben dől el, természetesen a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyásával, ugyanakkor a fenti folyamatok tervezése komoly kihívások elé állít bennünket. Az elmúlt időszakban megújult az udvar, az ebédlő, a tornaterem tetőszerkezete is felújításra került, és a városi önkormányzat egy új területet is megvásárolt, mely az iskola bővítését szolgálja majd.

– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy eredményes iskolaigazgatónak?

– Eredményes, sikeres vezető elképzelhetetlen felkészült munkatársak nélkül. Az eltelt 14 év során olyan vezetőtársak, igazgatóhelyettesek, kollégák dolgoztak velem, akik mindvégig mellettem álltak, akikkel közösen haladtunk a kitűzött cél felé. Jelenleg ötven fő fölötti tanári karral dolgozunk együtt. Fontosnak tartom az irányító szervekkel való kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítását is, de nem feledkezhetek meg a szülőkkel való együttműködés jelentőségéről sem.

– Hogyan látja az iskola jövőjét, tekintetbe véve a jelenlegi kihívásokat?

– Jelenleg a járványügyi szabályozásoknak kell megfelelnünk, mely komoly kihívást jelent számunkra. Szerencsére az iskola jól ellátott korszerű számítástechnikai eszközökkel és a tanári kar megfelelő tapasztalatokkal bír a távoktatás megoldására. Remélem, hogy hamarosan ismét vírusmentes úton folytathatjuk tevékenységünket, és várjuk mielőbb, hogy visszatérjen minden a régi kerékvágásba. Szeretnénk az eredetileg tervezett oktatási és kulturális programjainkat megvalósítani.

Prátzki Péter