Álláspályázat

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet német nemzetiségi óvodapedagógus /óvodapedagógus munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020. 08. 03-ától 2022. 08. 31-éig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az óvoda Pedagógiai programja és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola – német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus
 • német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • német nemzetiségi óvodai nevelés – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai tudás
 • felelősségvállalás
 • együttműködés
 • kommunikáció
 • empátia
 • kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a pályázatnak a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Fő út 83.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/M/VIII-1/0507k, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus. Elektronikus úton: Vargyasné Bakonyi Ildikó részére az info@falusiovi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargyasné Bakonyi Ildikó nyújt, tel.: 06-30/649 45-42.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.falusiovi.hu honlapon szerezhet.