Mi vár Vecsésre 2020-ban?

2019-ben számos hasznos fejlesztés valósult meg Vecsésen. Felépült az Alapellátási Központ és Mentőállomás és egy új bölcsődével is gazdagabb lett a város, hogy csak a két legjelentősebb beruházást említsük. De mit tartogat Vecsésnek 2020? Erről kérdeztük az önkormányzati bizottságok elnökeit.

Alattyányi István – Gazdasági bizottság

Az idei évben több beruházás előkészítő munkája vár a bizottságra és a képviselő-testületre. A legnagyobb projekt a városközpont további fejlesztése lesz, ami 5-10 év alatt valósulhat meg. A Telepi úton az Anna utcától a Megmaradás emlékműig több önkormányzati ingatlant szeretnénk bevonni a fejlesztésbe. Ilyen például a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ épülete és a szomszédos ingatlan, a régi posta, művelődési ház és könyvtár épülete. Ezeken az ingatlanokon a városi igényeket kiszolgáló intézmények, szolgál­tató­épü­letek kialakítását tervezzük. Még a tervezési folyamat elején járunk, táj- és városépítészekkel tárgyalunk a városképbe illeszkedő korszerű épületek és környezetük kialakításáról. Bízunk benne, hogy idén elkészülnek a kiviteli tervek, jövőre pedig el tudjuk kezdeni a beruházásokat.

Az önkormányzat megvásárolta a TIGÁZ Vágóhíd utcai irodáját. Ez egy nagy befogadóképességű, jó állapotú épület, ahol megfelelő helyet tudnánk biztosítani a család- és gyermekjóléti szolgálatnak és a zeneiskolának is, de más intézmények átköltöztetését is fontolóra vesszük.

Folyamatban vannak a 0202-es út megépítésének előkészületei, szeretnénk, ha még idén lezajlana a közbeszerzési eljárás és megtörténne az alapkőletétel, ami azt jelentené, hogy jövőre elkezdődhet a beruházás.

Az út- és járdafelújítási program idén tavasszal a Rózsa utcában folytatódik. További útszakaszok felújítását is tervezzük, de erre vonatkozó konkrét döntéseket csak akkor tudunk hozni, ha már látjuk, hogy mekkora összeget tudunk erre a célra elkülöníteni a költségvetésben.

Tervezzük egy kerékpárút kialakítását az Almáskert útnál, és szeretnénk építeni egy széles összekötő utat Vecsés és Gyál között, hogy kerékpárral is biztonságos legyen az átjárás a két település között.

Fontos átalakításokat tervezünk a Bálint Ágnes Kulturális Központban: még idén megújul a nézőtér, a következő években pedig szeretnénk a játszóházat az emeletre költöztetni, a földszinten pedig kialakítani egy kamaratermet, illetve a padlástérben található hatalmas üres részt is szeretnénk hasznosítani.

Komár Ágnes – Szociális bizottság

Az új év egyik fontos változása az egészségügyben, hogy kialakítunk egy új háziorvosi körzetet, így a korább 8 helyett 9 háziorvos látja majd el a betegeket Vecsésen. Ez fontos és időszerű döntés volt, mert a város lakosságszámához viszonyítva már kevés volt a 8 körzet. A pályázatra február 29-ig lehet jelentkezni, az új háziorvos személyéről márciusban születhet döntés.

A szociális bizottság ülésezik legtöbbször egy évben, általában minden héten összeülünk az eseti támogatási kérelmek tárgyalása miatt. Erre a törvényi szabályozás miatt van szükség, ami előírja, hogy a kérelmeket a benyújtástól számítva nyolc napon belül el kell bírálni. Mivel a város lakosságszáma elég nagy, így minden héten van valaki, aki hozzánk fordul segítségért. Tavaly közel 1500 kérelmet bírált el a szociális bizottság, a legtöbb esetben iskolakezdéskor és az év végi ünnepek közeledtével fordulnak hozzánk anyagi segítségért az emberek.

Még tavaly megújította az önkormányzat az ellátási szerződést a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel, akiknek egy helyiséget biztosítunk a városban, illetve feladatellátási szerződést kötöttünk utcai gondozószolgálat ellátására a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. Ez azt jelenti, hogy a két szervezet által nyújtott szociális szolgáltatások idén is elérhetők lesznek Vecsésen.

Az önkormányzat 2020-ban is megszervezi a gyerekek nyári napközis táboroztatását, a nyári szociális gyermekétkeztetést pedig a Központi Konyhában biztosítjuk.

Idén karácsonykor is lesz tartósélelmiszer-csomag osztás, melyekkel rászoruló vecsési családokat segítünk az ünnepek előtt.

Dr. Lugosi Mária – Kulturális bizottság

Az iskolák kikerültek az önkormányzati fenntartásból, ezzel együtt az oktatással kapcsolatos döntések száma is lecsökken, ezért a képviselő-testület a választások után indokoltnak látta a névváltoztatást, így lett az oktatási bizottságból kulturális bizottság. Ugyan a feladataink döntő többsége a kultúra felé tolódott, néhány közoktatáshoz kapcsolódó témát a jövőben is tárgyalni fogunk, például idén is meghirdetjük a városi ösztöndíjpályázatot, és szeretnénk csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez is. Ezekkel a programokkal a kiemelkedő eredményeket elérő diákjaink tanulmányait szeretnénk segíteni. Továbbra támogatjuk a vecsési gyerekek nyári táboroztatását, és természetesen a nyári szünet alatt is biztosítjuk az ebédet a rászoruló gyerekeknek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a bizottság költségvetéséből szeretnénk támogatni a Rákóczi Szövetség munkáját, amely külhoni magyar fiatalok magyar nyelvű iskolaválasztását segíti.

A bizottság saját keretéből segítjük a civil szervezetek, egyesületek programjainak megvalósítását. Hogy mekkora összeg áll majd a rendelkezésünkre, az a költségvetés tárgyalásakor derül ki, de reményeink szerint a tavalyi évhez hasonló mértékben tudjuk támogatni a beérkező kérelmeket.

A szokásos városi rendezvényeinket biztosan megtartjuk, idén is lesz Lóti-Futi futóverseny, megrendezzük a városi vers- és prózamondó versenyt és az iskolák között meghirdetett tanulmányi versenyek sem maradnak el.

Jövőre egy rendezvénysorozattal szeretnénk megünnepelni Vecsés várossá válásának 20. évfordulóját, aminek az előkészítő munkálatait még idén szeretnénk elkezdeni.

Várszegi Csaba – Környezetvédelmi bizottság

Bizottságunk egyik legnépszerűbb intézkedése a városi faültetési program, amire évről évre egyre nagyobb lakossági igény jelentkezik, ezért idén is folytatni fogjuk, sőt, ha lehet, akkor növeljük a facsemeték vásárlására fordítható keretösszeget.

Bízom benne, hogy minél előbb el tudjuk kezdeni a Göciben a szabadidőpark kialakítását. Ez nem csak azért fontos, hogy eggyel több olyan hely legyen a városban, ami alkalmas a szabadidő eltöltésére, a beruházás környezetvédelmi szempontból is jelentős, hiszen ezáltal egy fákkal, bokrokkal beültetett rendezett zöldterülettel gazdagodna Vecsés. A beruházás első lépéseként egy védőfalat kell építeni a vasúti sínek miatt. Ha ez elkészül, akkor kezdhetjük el a terület fejlesztését. Tavaly a Magyar Madártani Intézettel közösen alakítottuk ki a patak mentén a madártani ösvényt, amit idén szeretnénk tovább bővíteni egy mesterséges fészkelési lehetőséget biztosító fecsketeleppel. A patak menti fasort is szeretnénk meghosszabbítani az M0-ás bekötőút irányába.

Terveink között szerepel, hogy elkészítjük a város fakataszterét, amely alapján folyamatosan biztosítani tudjuk a fák szakszerű ápolását. A nyilvántartás összeállítását az Epresben már el is kezdtünk – itt például 78 fa található, ebből 24 darab 100 év körüli, ami már önmagában is óriási érték –, de szeretnénk kiterjeszteni a Fő úton levő japán akác-sorra, az Erzsébet tér védett fáira és az Erkel Ferenc utca védett vadgesztenyefáira.

Fontos megemlíteni, hogy a Klímabarát Települések Szövetsége segítségével két évvel ezelőtt elkészült Vecsés klímavédelmi stratégiája, ami a bizottság munkája szempontjából is fontos. A klímaváltozás elkezdődött, benne élünk, ezért nagy hangsúlyt kell fektetünk az alkalmazkodásra. Helyi szinten ezért is buzdítok mindenkit arra, hogy óvja, ápolja a környezetében található zöldfelületeket, hiszen ezekre nagyon nagy szükség van. Fontos, hogy egyre többen vegyék komolyan a környezetvédelmet, ezért nem csak a fiatalabb korosztálynak kell közvetítenünk az üzeneteket, hanem az idősebb korosztályt is meg kell szólítanunk ebben a témában.

Czibolya Zoltán – Sport bizottság

Először is szeretnék boldog új évet kívánni az újság olvasóinak, töltsék egészségben és békességben a 2020-as esztendőt!

A Sportos és Egészséges Város program jegyében eddig is kiemelten kezeltük a sportcélú fejlesztéseket, beruházásokat, ezt a programot szeretnénk folytatni a következő években is. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti, hogy az élsport, az utánpótlás- és a lakossági sport számára is megteremtse a megfelelő körülményeket a városban. Van két megnyert pályázatunk, a tanuszoda és a kézilabda-munkacsarnok is államilag támogatott beruházás keretében valósulhat meg. Az építkezések sajnos tavaly nem kezdődtek el, nagyon reméljük, hogy idén mindkét beruházás el tud indulni, hiszen ezekre a létesítményekre több szempontból is nagy szüksége van Vecsésnek.

Idén folytatódik a Sándor tanya néven ismert terület további fejlesztése, a terveknek megfelelően itt egy új sportcentrumot alakítunk ki. Éppen egy évvel ezelőtt készült el ezen a területen a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával egy nagyméretű műfüves pálya, idén pedig egy élőfüves labdarúgópálya és egy futókör kialakításán dolgozunk. A hosszú távú célunk, hogy egy modern sportközpontot hozzunk létre. Az új székház terveit Fazekas Miklós készítette el, ez egy kisebb volumenű beruházás lesz, mint amit először terveztünk, de az NBIII-as bajnokság előírásainak megfelelő modern épületet szeretnénk.

Folyamatban van a Dózsa György úti centerpálya felújítása, ami azért is fontos, mert az új sportcentrum felépítése után a régi sporttelepet átadjuk a lakosságnak, ezért ott olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amely a lakosság sportolási lehetőségeit teszi jobbá.

Szeretnénk újabb szabadtéri fitneszparkot építeni a városban, amelyek a fiataloknak és az idősebbeknek egyaránt változatos mozgáslehetőséget biztosítanak.

Bár nem kimondottan a sport bizottság feladata, de örülnék neki, ha új kerékpárutak is épülnének Vecsésen. A visszajelzések alapján erre van igény, és amellett, hogy megkönnyíti a városi közlekedést, a kerékpározás az egészségre is jó hatással van.

A felsorolt dolgokon túl természetesen idén is szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten anyagilag támogatni a Vecsési Sportegyesület szakosztályainak munkáját és a Bajnokok Vacsoráját is meg fogjuk tartani, ahol megköszönjük a kiemelkedő eredményeket elérő sportolóink munkáját.

Oláh László – Pénzügyi bizottság

A pénzügyi bizottság nem végez látványos munkát, a mi feladatunk inkább afféle felügyeleti szerep az önkormányzat és a képviselő-testület munkájában. Amikor például egy döntés megszületik Vecsésen, akkor a törvényességi felügyeletet látjuk el a bizottságok sorában. A pénzügyi bizottság felügyeli a képviselő-testület és a delegált külsős tagok vagyonnyilatkozatának meglétét, és ha például kibukna egy fegyelmi ügy a képviselő-testületnél, akkor azt is nekünk kellene lefolytatnunk.

Ezek mellett a bizottságunk a város költségvetésével is foglalkozik. Figyelünk arra, hogy ne legyen túlköltekezés, de szerencsére a vecsési önkormányzat és a képviselő-testület nagyon jól bánik a város pénzével, illetve addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér és ez a hozzáállás nagyon sok fejlődést hozott a városnak az elmúlt évtizedben úgy, hogy közben nem adósodtunk el. Emellett pedig ott van még a zárszámadás és a negyedéves pénzügyi jelentések vizsgálata, tárgyalása és elfogadása, ami szintén része a bizottság feladatainak.

Varga Norbert