Kiírták a pályázatot az új háziorvosi praxis betöltésére

Szlahó Csaba és Dunai Antal (középen) a vecsési Airport Hotelben a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Társadalmi Elnökségének ülésén

A képviselő-testület lapzártánk után tartotta januári ülését, ezért e havi lapszámunkban az elmúlt év utolsó testületi ülésén történt fontosabb döntésekről tájékoztatjuk olvasóinkat.

A képviselő-testület december 10-ei ülésén 22 napirendi pontot tárgyaltak a városvezetők. A testületi ülés elején Szlahó Csaba polgármester beszámolt a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. December elején a Sándor tanyán megépített műfüves labdarúgópályán tartottak garanciális bejárást a kivitelezővel. A pálya állapota összességében rendben van, csak kisebb észrevételeket tett az önkormányzat, ezeket a hibákat a kivitelező javítani fogja.

A Zrínyi Miklós és az Arany János utca kereszteződésében sebességcsökkentő bordát, ismertebb nevén fekvőrendőrt épített az önkormányzat. Ebben a kereszteződésben is több baleset történt az elmúlt időszakban, ezért volt szükség a fekvőrendőr kiépítésére – mondta Szlahó Csaba. A városban több olyan pont is van, ahol indokolt a forgalomlassítás a balesetek elkerülése végett, a szükséges intézkedéseket ezeken a területeken is meg fogjuk tenni – hangsúlyozta a polgármester.

A vecsési Airport Hotelben tartotta soron következő ülését a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Társadalmi Elnöksége.
Az ülést Szlahó Csaba elnök nyitotta meg, majd az éves beszámolót követően együttműködési megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága és a hallássérült gyerekekkel foglalkozó Ezüstcipő Focisuli Alapítvány. Az eseményen részt vett a magyar labdarúgás két legendás alakja, Nyilasi Tibor és Dunai Antal.

Illegális tűzgyújtásért bírságolhat a katasztrófavédelem

Módosította a képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményiről szóló önkormányzati rendeletét. A módosításra azért volt szükség, mert a környezetvédelmi osztály tapasztalatai alapján a tiltás ellenére még mindig gyakori a városban a kerti avar- és egyéb hulladékok égetése.
A korábban érvényes rendelet hatályon kívül helyezése után már közvetlenül a katasztrófavédelmi hatóság járhat el, ugyanis az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet szerint ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Aki ennek ellenére is szabályt sért, arra számíthat, hogy az illegálisan gyújtott tüzet a tűzoltók fogják eloltani, a katasztrófavédelem hatósági osztálya pedig bírságot ró ki a szabálysértőre. Kijátszható holtidőre sem számíthatnak az illegális tűzgyújtók, hiszen az ellenőrzés folyamatosan biztosított lesz, azaz a nap 24 órájában lecsaphat az illetékes hatóság azokra, akik a tiltás ellenére is elégetik a kerti- és egyéb hulladékot a városban.

Háziorvos kerestetik

A képviselő-testület tavaly októberben egy új rendelet megalkotásával tette lehetővé a 9. háziorvosi körzet kialakítását. Erre azért volt szükség, mert a megközelítőleg 18 ezer fős felnőtt lakosság ellátására már kevés volt a 8 háziorvos. A beköltöző lakosok legnagyobb arányban a 6., 7. és 8. számú körzetekbe jelentkeztek, ezért az ott szolgáló doktorok leterheltsége egyre nőtt, így egyre indokoltabbá vált a körzetek tehermentesítése. A praxis betöltésére pályázatot írt ki a képviselő-testület, a benyújtott pályázatok alapján egy három tagú szakmai bizottság szűri meg a jelentkezőket, de az új háziorvos személyéről a képviselő-testület fog dönteni. A 9. körzet felnőtt lakosságszáma 1327 fő, a praxist elnyerő háziorvos a Dózsa György úti Alapellátási Központban kaphat rendelőt.

Támogató szolgálat ellátására kötött új szerződést az önkormányzat

A támogató szolgálat speciális ellátási feladat, mely a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátására jött létre. Célja, hogy megkönnyítse a fogyatékkal élő személy önálló életvitelét, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével és az önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Vecsésen immár 15 éve a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet nyújt támogató szolgáltatást, az elvégzett munkájukkal a képviselő-testület és a lakosság is elégedett volt, ezért az önkormányzat határozatlan időtartamra szóló szerződést kötött a szervezettel.

Segítség hajléktalanoknak

Újabb egy évvel meghosszabbította utcai szociális munkára vonatkozó feladatellátási szerződését az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. A Vöröskereszt 2009 óta látja el Vecsés területén ezt a szakfeladatot, az elmúlt években rendszeresen igénybe vették ezt a szolgáltatást a városban élő fedélnélküliek, ezért a képviselő-testület meghosszabbította a feladatellátási szerződést.

VN