Pozsonyban jártunk

A pozsonyi elsősök énekkel kedveskedtek

A Rákóczi Szövetség megalakulásakor célul tűzte ki, az elszakított területeken élő családok megsegítését olyan formában, hogy beiskolázási támogatást nyújt az első osztályba beiratkozó gyermekek családja számára.

Az asztalnál az ablak előtt dr. Lugosi Mária és Szabó Gyuláné foglaltak helyet

A Szövetség kitartó munkával elérte, hogy – főleg Felvidéken – az első osztályba beiratkozó gyermekek száma növekedésnek indult. Kimutatható az emelkedés. Ha ugyanis a gyereket szlovák tannyelvű iskolába íratták be, az a magyarság számára elveszett. Ezt ismerte fel a szövetség, s aprólékos munkával elérte, hogy lassan, de megindult a magyar tanítási nyelvű iskolákba a beiratkozás. Ehhez nyújt segítséget Vecsés Város Önkormányzata az oktatási bizottság hathatós közreműködésével. A Szövetség felkérésére az átadási ünnepségeken Vecsés önkormányzata immár hatodik éve a bizottság tagjaival képviselteti rangját. A küldöttség tagjai: Dr. Lugosi Mária az ob elnöke, Szabó Gyuláné az ob tagja és jelen sorok írója. Az átadást Csallóköz-aranyoson kezdtük, majd sorrendben Somorja, Tornalja, Ekecs, Várgede és Pozsony következtek. Bizony volt néhány szívbemarkoló jelenet is, amikor az apukának könny szökött a szemébe, s azt mondta, Vecsés nem csak káposztájáról híres, hanem a segítségnyújtásáról is. Az átadott összeg nem valami hatalmas, hanem inkább jelzi, hogy az anyaország nem feledkezik meg a kinti magyarságról sem. 300 euró mondhatják nem sok, de az olyan településen, ahol a lakosság 70%-ka munkanélküli segélyből él, ott ez bizony soknak számít. Találkoztunk tehetősebb településekkel is. Nagyban függ a földrajzi elhelyezkedéstől. Pozsonyban 400 tanuló tanul a magyar tanítási nyelvű iskolába, ebből mintegy 40 fő az elsős. Ők kapták a támogatást. Rendkívül szívélyes fogadtatásban részesültünk. A gyerekek kis műsorral kedveskedtek, majd következett a támogatás átadása. Bizony itt is lehetett látni elérzékenyülést, fátyolos szemet. A külhoni magyarság támogatása Vecsésen nem újkeletű. A rendszerváltástól kezdve több erdélyi, kárpátaljai település iskolája részesült támogatásban.

Gál István