Négyszáz vendég volt a szüreti bálon

Tavaly azt igyekeztem bizonyítani a VT hasábjain, hogy önmagában egy bál megszervezése tetemes feladatot ró a szervezőre, de a szü-reti bál az ennél sokkal több. Érdemes a legfontosabbakat felidézni.

Hagyományosan 17 pár alkotja a főszereplői gárdát. A párok összetétele időről időre változik, mert van, aki „kiöregszik”, vagy valami gondja támad. De ez nem jelent problémát, mert hosszú a várólista és örömmel akadnak újak, akik vállalják a feladatokat! Ezúttal sokan voltak „elsőbálosok”, jelentős volt a fiatalítás.

A szervezőnek persze fő a feje, hiszen legalább 3 fogat is kell, aki a lányokat, a zenészeket és a szigorú bírókat fuvarozza. Idén is csodálatos hajtópárokat sikerült megnyerni a jó ügynek. Frühwirth Tamás–Kári Csaba, Zentai Péter–Balázs Károly, Heer Zita –Heer Attila kettősök mindenki megelégedésére oldották meg ezt a fárasztó, teljes Vecsést behálózó útvonalbejárást.

Krausz István és Zehetmayer József személyében két feddhetetlen erkölcsű, vasszigorú bíróra leltek, akik kőkeményen büntették, ha valaki illetéktelenül tulajdonított el pl. egy szőlőfürtöt a dekorációból.

A zenészekkel van a legkevesebb gond. Kezdetektől a Brunner zenekar fújja fáradhatatlanul, mert gondoljanak bele: reggel elindulnak és másnap reggelig szolgálatban állnak! Óriási teljesítmény az övék.

A szervezésen túl a tényleges munka már egy nappal korábban elkezdődik. Most szeptember 27-én, pénteken reggeltől estig a Falusi iskola tornatermében serénykedtek, és díszítették a rideg, kopár falakat, hogy valódi szüreti hangulatot varázsoljanak a vendégseregnek. Hogy a díszítő munka ne legyen unalmas, a változatosságról Zehetmayer Adrienn főszervező gondoskodott, aki a szüreti tánc koreográfiáját évről évre betanítja
– természetesen mindig mást.

A bál napján aztán meglódul a menet: lóháton a legények, nemzeti színbe burkolt fogatokon a lányok, a bírók és a zenészek. És megy a menet házról házra begyűjteni a lányokat, akik gyönyörű, nemzeti színű ruhájukban ragyogva várják a fiúkat. Tudni kell, hogy minden lányos háznál illik megvendégelni a kompániát, ami a családoknál feladja a leckét, hogy megfeleljenek az igényeknek.

A menet utoljára az úgynevezett, koszorús házhoz megy, ahol már annyian vannak, mint egy kisebb lagzin, de ott megpihenhetnek egy rövid időre. Itt ugyanis a háziaknak – jelen helyzetben Martin Abigél családjának – illik bőségesen megvendégelni a teljes csapatot. Hálából a 17 párocska eljárja a betanult táncot, no meg a gyakorlás végett is, mert ezt a táncot még az este folyamán többször be kell mutatniuk.

A mulatság 20 órakor kezdődött el a Falusi iskolában és nem egy zártkörű rendezvényről beszélünk. Talán az év legnagyobb létszámú báljáról, mert a főszereplőkön túl 400 jegyet adtak el! A vendéglátásról Zehetmayer József és csapata gondoskodott, a Brunner zenekar pedig reggelig húzta az elfáradni nem akaró vendégeknek.

Köszönet

A szervezők köszönik Vecsés Város Önkormányzata, Szlahó Csaba, az oktatási bizottság, dr. Lugosi Mária, az NNÖK, Tófalvi Mónika, Zehetmayer József, Dobrovitz József, Scheik József és Dornyák József támogatását.

Mi pedig a lelkes fiatalok és Zehetmayer Adrienn közösségépítő munkáját köszönjük!

Szalontai János