A nemzetiségi hagyományok gazdagítják a város kultúráját

Interjú Frühwirthné Halász Melindával

Frühwirthné Halász Melinda 2010 óta tagja a Vecsési Német Nem­zetiségi Önkormányzatnak, 2014 óta pedig a települési önkormány­zat 3. választókörzetének megválasztott képviselője. Közösségért végzett munkája során az aktuális fejlesztések, beruházások mellett kiemelt figyelmet fordít a hagyományok őrzésére is.

– Kétezer-tíz óta a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként tevékenykedik a városban. Hogyan lett nemzetiségi jelölt és milyen út vezetett a megválasztásáig?

– Fiatal felnőttként lett igazán fontos számomra a helyi közösség, ekkor csatlakoztam a Wetschescher Nachtigallen kórushoz, később megalapítottuk a Lumpen Klumpen Tánccsoportot, beléptem a Kulturverein nemzetiségi egyesületbe, végül a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz is egyre közelebb kerültem, mert rendszeresen segítettem a programjaik szervezésében. Ekkor kértek fel, hogy a nemzetiségi választáson legyek képviselőjelölt. A munkát 2010-ben kezdhettem el, a 11 jelöltből végül négyen jutottunk a nemzetiségi testületbe.

– 2014-ben a városi önkormányzattól is érkezett egy felkérés.

– A 4 év alatt végzett nemzetiségi önkormányzati munkám, a családunk elkötelezettsége a közösség felé meggyőző volt úgy gondolom, így 2014-ben polgármester úr felkért, hogy a Fidesz-KDNP támogatásával vállaljam el a képviselőjelöltséget a 3. választókerületben.

– Milyen feladatai vannak a nemzetiségi önkormányzatnak?

– Ebben a ciklusban a legújabb, egyben legnehezebb feladatunk az államtól 2014-ben átvett Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartása volt. Ez óriási munka a nemzetiségi önkormányzat és az iskolavezetés számára is. Létre kellett hoznunk egy önálló gazdasági irodát, amely átlátja az intézmény költségvetését, majd részben új alapokra helyeztük a fenntartást, mert láttuk a korábbi problémákat és fontosnak tartottuk, hogy ezeket elkerüljük a jövőben. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően minden évben tudtunk tartalékot képezni, amit fejlesztésre fordíthattunk. Ennek köszönhetően korszerűsítettük például az iskola udvarát, az aulában található színpad teljes fény- és hangtechnikáját vagy az iskola világítástechnikáját. A jövőben az intézmény bővítésére kell helyezni a hangsúlyt, mert elértük a maximális gyermeklétszámot, szeretnénk kicsit csökkenteni a zsúfoltságot, ideálisabb körülményeket biztosítani a csoportbontásokhoz is. Ennek érdekében a városi önkormányzat megvásárolta a szomszédos telket, ahol megépülhet az új épületszárny. Az ebédlő bővítését is szeretnénk megoldani, erre a feladatra már pályázati támogatást is nyertünk Magyarország Kormányától és a Miniszterelnökségtől. Az átépítés várhatóan jövő nyáron készülhet el. Az iskolában egy váratlan problémát is kezelnünk kellett, 2018 őszén egy körülbelül 1,5 négyzetméteres területen lehullott a vakolat a plafonról. Szakértőkkel átnézettük az intézményt és kormányzati segítséggel gipszkartonoztattuk a teljes mennyezetet.

Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó gyermekek minél többször találkozzanak a nemzetiségi kultúránkkal.

Az iskola fenntartásán túl támogatjuk a helyben működő nemzetiségi kulturális csoportokat. Működtetünk egy nemzetiségi könyvtárat, szoros kapcsolatot ápolunk a nemzetiségi óvodákkal és az évente megrendezett hagyományos rendezvényeinken túl a Káposztafeszt szervezésében is aktívan részt veszünk, hogy a fesztivál ne csak egy pop- vagy gasztronómiai rendezvény legyen, hanem megjelenjen benne az a plusz is, amit a vecsési nemzetiségi élet jelent.

– Jól gondolom, hogy szívügye a nemzetiségi hagyományok ápolása?

– Igen, nagyon magaménak érzem ezt a feladatot. Früh­wirth Mihály a példaképem, közelről látom, hogy mennyi munkát és energiát fektet a hagyományaink megőrzésébe, kutatásába, Vecsés múltjának feltárásába. Emellett az is fontos, hogy rendszeresen meg tudunk újulni, aminek köszönhetően sok fiatal csatlakozik hozzánk. Nagyon örülök annak, hogy ilyen közösség él Vecsésen, hiszen ezáltal az egész város kultúrája gazdagodik.

– A 2014-es helyhatósági választáson Vecsés 3. választókörzetének polgárai is képviselővé választották. Milyen fejlesztések történtek a körzetében az elmúlt évek alatt?

– Itt volt a legtöbb földes utca, amiben jelentős előrelépés történt, hiszen megépült a Gizella, a Valéria és az Ágoston utca, valamint a Kis-Epres szervizútja. Idén a Mátyás utca kapott szilárd burkolatot, az Üllői utcát pedig mart aszfalttal láttuk el. 2016-ban sikerült felújítanunk a Város utcát. Több új járdaszakasz készült el. Felújítottuk a rendőrőrs épületét és a Czifra csárdát, mely Vecsés legrégebbi épülete és már nagyon leromlott állapotban volt. Az Epresben átadtunk egy új elektromos töltőállomást. A Kis-Epresben építettünk egy új rekortánpályát és egy futókört, amit ingyenesen használhat a lakosság. Itt parkolókat is létesítettünk és rendeztük a zöldfelületeket. Nagyon fontos volt a gyerekek és a szülők biztonsága érdekében a Grassalkovich iskola előtt kialakított jelzőlámpás gyalogátkelő megépítése, ezt a beruházást is folyamatosan segítettem.

– Ön szerint milyen beruházásokra lenne szükség, hogy még komfortosabb legyen a település?

– Sok minden történt ebben a ciklusban, de bőven van még tennivaló a városban. Az én körzetemre vonatkozóan még idén újjáépítjük a játszóteret az Epresben és várhatóan a járdaépítések is folytatódnak. Balesetveszélyes az Iskola utca és Fő út kereszteződése, ezért ott jelzőlámpás gyalogátkelőt szeretnénk építeni. A Hősök ligetét is rendezettebbé kellene tenni. A következő időszak feladata lesz a Grassalkovich iskola bővítése, amennyiben pályázati forrást sikerül találni hozzá. Reményeink szerint a tanuszoda is megépül állami beruházásként. A legfontosabb azonban az ivóvízhálózat problémájának a megoldása lesz. Ezt egy nagyon sarkalatos pontnak tartom, amiben mindenképpen jól átgondolt döntést kell hozni, és elő kell teremteni a megoldáshoz szükséges anyagi forrásokat is.

Végszóként pedig szeretném megköszönni a választók bizalmát és azoknak a támogatását, akik az elmúlt években bármilyen formában segítették a munkámat!

Varga Norbert