Isten éltesse, András bácsi!

ifj. Hompoth Andrást (középen) Szlahó Csaba polgár­mester és Csurgóné Gyarmati Ildikó a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte születésnapján

Az elmúlt napokban ünnepelte 90. szü­letésnapját ifj. Hompoth András.

A jeles alkalomból Szlahó Csaba polgármester és Csurgóné Gyarmati Ildikó, a polgármeste­ri hivatal igazgatási osztályának munkatár­sa köszöntötte az ünnepeltet.

Ifj. Hompoth András 1929. március 28- án született Bihardiószegen, ősi székely családban. Édesanyja, Horváth Mária népes család tagja volt, 15-en voltak testvérek. Édesap­ja, idősebb Hompoth András a Székely Hadosztály tagjaként részt vett az első világháború harcaiban, amellyel kiérdemel­te a vitézi címet.

András bácsi Bihardiószegen kezdte tanulmányait, majd a Nagyváradi Gépipari Techni­kumban érettségizett és techni­kusi diplomát szerzett 1949-ben. Abban az időben alakult a szer­számgépgyár, ott helyezkedett el esztergályosként, majd nyug­díjazásáig az öntödei részlegen dolgozott fő előrajzolóként.

A romániai forradalom után felesé­ge és két lánya Kanadába emigrált. Öc­cse 1982-ben költözött Magyarországra, így édesapja halála után egyedül maradt Nagyváradon. A jó testvéri kapcsolatnak köszönhetően 2016-ban áttelepült Vecsés­re, ahol azóta is szeretetben él, vecsési la­kosként.

V.