Tartós ápolást végzők időskori támogatása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A § alapján 2018. január 1-jei hatállyal új ellátásként bevezetésre került a tartós ápolást végzők időskori támogatásnak megállapítására.

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására?

A támogatására az jogosult, aki

  • öregségi nyugdíjban részesül, és
  • gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta,
  • e tevékenység alapján ápolási díjban részesült, és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

Mennyi a támogatás összege?

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár, amely rendszeres pénzellátásnak minősül.

A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak, mentes a végrehajtás alól, illetve adómentes ellátásnak minősül.

Mely szervhez és milyen módon kell a támogatás iránti kérelmet benyújtani?

A támogatás megállapítását és folyósítását a Magyar Államkincstár honlapján az erre a célra rendszeresített adatlapon kell igényelni és a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé kell írásban benyújtani.

Járásunk tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalának Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztálya az illetékes (1081 Budapest, Fiumei út 19/A., telefon: 06-1/ 323-6000). Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-18 , Kedd – Csütörtök: 8-15, Péntek: 8-13

Ugyanakkor tájékoztatjuk az érintetteket, hogy lehetőség van arra is, hogy kérelmüket járásunk ügyfélfogadási helyszínein – Vecsésen a Kormányablakban vagy az Okmányirodában, Üllőn és Maglódon a Kirendeltségeinket, míg Ecseren az ügysegédnél – ügyfélfogadási időben leadják. Ebben az esetben a kérelmet Hivatalunk az illetékes hatóságnak ügyintézés céljából továbbítja.

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatal