A Vecsési Ipartestület Vecsés Város Önkormányzatával közösen a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében kezdte el szervezni a Vecsési Ifjúsági Kerekasztalt. Célunk a helyi ifjúság közéletbe való integrálása, illetve véleményük kérése az őket érintő ügyekben.

Első alkalommal 2023. június 1-jére hívtuk össze azokat az intézményeket, illetve iskolákat, akik közvetlen kapcsolatban állnak a helyi fiatalokkal. A megbeszélésen sok jó ötlet hangzott el, hiszen az iskolákban jól működik a diákönkormányzat, az őket segítő tanárok szívesen vettek részt az ötletelésben. Az egyeztetésen megbeszéltük, hogy a következő alkalomra a tanulók is eljönnek, hogy ők fejthessék ki a véleményüket az ügyekben.

Következő alkalom 2023. október 10-én valósult meg, a négy iskolából három tudott jelen lenni. A megbeszélés nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen a résztvevő tanulók konkrét elképzelésekkel, ötletekkel érkeztek. A legfontosabb feladatnak azt gondoljuk, hogy a négy iskola ne szeparálódjon el, hanem közös vecsési programok legyenek, ahol minden gyermek részt tud venni. Ezért az ötletek is erre irányultak: a tanulók egy közösségi tér megszervezését tartották a legfontosabbnak, ahol összejöhetnek, beszélgethetnek, játszhatnak. Összeírtuk a konkrét kéréseket, amiket az önkormányzat felé fogunk továbbítani. Váro­sunkban most kezdődik egy nagy beruházás, amely során az önkormányzat szabadidőparkot hoz létre. Ezzel kapcsolatosan is felmerültek igények az ifjúság részéről: a parkon belül szívesen látnának például homokos röplabdapályát, vízi játszóteret. Fontosnak tartották, hogy sok zöldfelület legyen, ivókúttal, padokkal. Ezeket az elképzeléseket eljuttatjuk az önkormányzatnak, hogy vegyék figyelembe a park tervezésénél.

A fiatalok olyan problémákat is felvetettek, amelyek egész Vecsést érintik, nemcsak az ő korosztályukat. Egyebek között elmondták, hogy kevés a zebra városunkban, igény lenne egy horgásztó kialakítására, a nagyállomásnál felül- vagy aluljáró kialakítása is fontos lenne, illetve több kerékpárútra lenne szükség a városban.

Felmerültek olyan kérések is, hogy kiket látnának szívesen a kerekasztal beszélgetéseken, így a következő alkalomra már meghívást kapott a Bálint Ágnes Művelődési Központ intézményvezetője, a polgárőrség vezetője és a városunkban működő KissPista Színház vezetője.

2023. november 21-én volt a következő megbeszélés. Itt a már a múltkori összejövetelen elhangzott ötleteket vettük sorba újra. Voltak konkrét programjavaslatok is, például egy télbúcsúztató délután vagy este a kulturális központ előtti korcsolyapályán. Erre kell keresni egy időpontot, és a fiatalok is szálljanak bele a szervezésbe. Ötletként elhangzott egy helytörténeti túra is, amit az Andrássy iskola ugyan már megszervezett, de jó ötletnek tűnik, hogy kiszélesítsük egész Vecsésnek. Ennek megvalósítását júniusra tervezzük. Egy lehetséges dátum június 14., Vecsés város alapításának ünnepe.

Az elhangzottak alapján kimondható, a kitűzött céllal – hogy a városunkban élő fiatal generációt szólítsuk meg, legyenek aktívabbak a közéletben – a fiatalok is egyetértenek, és több olyan tanuló is van, aki hajlandó energiát befektetni a célok eléréséhez. Az első lépések között fontos lenne egy olyan közösségi felület létrehozása, ahol tudnak egymással kommunikálni, ahol a legtöbb fiatalt el lehet érni.

Tehát látjuk, hogy a Vecsési Ifjúsági Kerekasztal megalakítására igény van városunkban.

Vecsési Ipartestület