In memoriam Molnár Imre (1936–2024)

Fájdalmas veszteség érte Vecsés város közéletét. Életének 88. évében elhunyt Molnár Imre aranyokleveles építészmérnök, a település első polgármestere, a város díszpolgára.

Miszlán született 1936. március 26-án római katolikus családban. Alapfokú tanulmányait Vecsésen végezte, majd a budapesti 4-es számú magasépítő technikumban folytatta tanulmányait 1950–1954. között, s 1954-ben építész technikus lett. 1959-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Makovecz Imrével tanulóköri társak voltak. 1959–1963. között a későbbi KIPSZER Vállalat statikus tervezője. 1963-ban Makovecz hívására csatlakozott a SZÖVTERV-ben dolgozó építész évfolyamtársaihoz, ahol statikus tervezőként tevékenykedett. A vezetői lépcsőket végigjárva lett főmérnök. Az 1960-as évek elején magántervezői engedélyt szerzett, Vecsésen mintegy 600 családi házat tervezett, és azok kivitelezési munkáit irányította.

Fiatalon már fontos volt számára a közéleti szerepvállalás. 1971–1990. között tanácstag volt településünkön.

Dr. Szilléry László kanonok plébános 1971-ben indította a felsőtelepi templom és plébánia épületének külső felújítását, majd a templombelső újrafestését, központi fűtésének kialakítását. E munkák elvégzésében, a kapcsolódó műszaki problémák megoldásában a világi egyháztanács tagjaként, majd vezetőjeként meghatározó szerepet játszott.

Társadalmi munkaként kezdte, majd a SZÖVTERV-ben társtervező volt az 1980-as évek elején épült Petőfi téri iskolának és tornateremnek, valamint az Andrássy-telepi iskola új részének és tornatermének.

Még inkább aktivizálta magát a rendszerváltozás idején.

1990–1994. között MDF tag volt, 1990-ben választókerületi önkormányzati képviselőnek, majd a képviselők polgármesternek választották. Az 1994-es önkormányzati választáson független jelöltként már a lakosság választotta meg polgármesternek, mely tisztségét 1998-ig töltötte be.

Egyik írásában így vallott az önkormányzatiságról, a vállalásáról és a kezdetekről:

„Vecsés nagy eseménye, 1990. október 25., Vecsés Nagyközség önkormányzatának megalakulása. Ez az esemény számomra van olyan fontos, mint a községi ünnep.(…)

Mögöttem állt szakmai tapasztalatom, élettapasztalatom és a vecsési ügyek és problémák naprakész ismerete, amit az egyik feltételnek tartottam. A másik feltétel a magam számára az volt, hogy pontosan tudtam, hogy ha lehetőségem nyílna milyen feladatokat, milyen fontossági sorrendben, mennyi párhuzamossággal oldanék meg.(…)

Megnéztem, hogy milyen térképi és egyéb nyilvántartásunk van, víz, csatorna, gáz és úthálózatunkról milyen adataink vannak. Kiderült, hogy 25 évvel korábbi állapotokat feltüntető néhány ütött-kopott térképen kívül semmi nincs. Áttekintettem a nagyközség általános rendezési tervét. Megállapítható volt, hogy a gyökeresen megváltozott körülményekre nem felel meg, újat kell készíteni.(…)

A képviselő-testület kilenc bizottságot hozott létre, a bizottságokban külső (nem képviselő) tagokkal. A képviselő-testület minden második hét keddjén délután 5 órától tartotta rendes üléseit, több mint 30 napirendi ponttal. Képzeljék el, mennyi munka volt a jegyzőasszony számára napi munka (postabontás, iratok kiszignálása, hivatali feladatok kiadása) mellett, ilyen rövid időn belül 30-40 előterjesztés elkészítése, mit jelentett ezt az óriási szöveg mennyiséget a gépírónőkkel leíratni, átjavítani, sokszoroztatni és kiküldeni a képviselőknek és a tárgyalásban érintetteknek. Az ülések jó esetben éjfél körül értek véget, néha még később. Ezen kívül rendkívüli ülések is voltak.”

Elsődleges feladatának a korábbi tanácsi időből örökölt tarthatatlan állapotok felszámolását tartotta. Polgármesteri időszaka alatt a vízellátáshoz nagyobb kapacitású vízbázis, új tározó és összekötő vezeték épült, elkészült a keleti szennyvíz gerincvezeték és végátemelő, tovább javult a telefonellátottság, felgyorsult és befejeződött a Halmi telepi iskolában a tanterem, konyha-étterem és tornaterem építése, s pénzügyi, pályázati és használatba vételi okokból négy szakaszban felépült az új falusi iskola és tornacsarnok. Úgy vélekedett, hogy az elért eredményeket csak a képviselő testületek tagjainak, a polgármesteri hivatal munkatársainak segítségével és a lakosság bizalmával érhette el.

Nyolcéves vezetői tevékenységét úgy nyugtázta: „Amit tudtunk, megtettük.”

Molnár Imre szakmai és polgármesteri munkáját, társadalmi és közéleti tevékenységét számos oklevéllel, kitüntető éremmel, 1994-ben aranygyűrűvel ismerték el. 2002-ben kapta meg a „Vecsés Díszpolgára” kitüntetést. 2013-ban a Rheinstettennel kialakult testvérvárosi együttműködés 20. évfordulóján kétnyelvű emlékplakettet kapott. 2019-ben kapta meg gyémánt diplomáját a Műszaki Egyetemen.

Molnár Imre 1966-ban kötött házasságot Szőnyi Terézia laboratórium-vezetővel, és együtt éltek Kölcsey utcai közös házukban. 1998 lett nyugdíjas, de sokáig látogatta a képviselő-testület üléseit. Kedvenc időtöltése az olvasás volt, valamint szakmai-politikai életútjának és tapasztalatainak számbavétele és feldolgozása lett.

Az utóbbi években visszavonultan élt családi házukban.

Az önkormányzat saját halottjának tekinti az önkormányzat első polgármesterét.

Temetési gyászszertartása 2024. január 31-én 14 órakor a Vecsés Óváros Plébánia Jézus Szíve templomában (Petőfi tér) lesz. Ezt követően helyezik végső nyughelyére a vecsési temetőben.

Nyugodjék békében, emlékét őrizzük meg kegyelettel.

VT info