Testületi ülésről jelentjük

Május 24-én húsz napiren­di pontot tárgyalt a képvise­lő-testület, melyek közül a legfajsúlyosabb döntés a zárszámadási rendelet elfogadása volt.

A képviselő-testület ülése a polgármesteri beszámolóval kezdődött. Szlahó Csaba jó híreket közölt az új négy csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban. Elmondta, hogy az elkészített közbeszerzési eljárásra szóló felhívást az ellenőrzést követően jóváhagyta az illetékes hatóság, ezáltal az eljárás megindítása elől minden akadály elhárult. Hozzátette, hogy a két évvel ezelőtt elnyert pályázati támogatás összege
– mintegy 600 millió forint – az építőiparban tapasztalható drasztikus áremelkedések miatt nem fedezi a kivitelezés költségeit, ezért a hiányzó forrást a városi költségvetésből biztosítja a képviselő-testület. Május elején a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójával egyeztetett a polgármester. A megbeszélésen a Vecsést érintő beruházásokról volt szó, többek között azokról a fejlesztésekről, amelyek a városi ivóvízhálózattal kapcsolatos problémák megoldását jelenthetnék. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársaival a gyorsforgalmi út felújításával kapcsolatban zajlott egyeztetés. A tárgyaláson az Üllői úti csomópont kérdése volt napirenden. A tervek között olyan elképzelés is szerepel, hogy a forgalom gyorsítása érdekében külön­szintű csomópontot alakítanak ki, jelenleg a megvalósításra vonatkozó tanulmányt készítik az illetékes szakemberek. A testületi ülést megelőzően a gazdasági bizottság és a képviselő-testület néhány tagja a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. kunszentmiklósi telephelyén tett látogatást.
Az Európa legnagyobb betoncserép gyártó üzemét működtető cég Vecsésen is szeretne létrehozni egy telephelyet. A látogatás alkalmával a városvezetők arra voltak kíváncsiak, milyen hatásokkal jár az üzem működtetése. Szlahó Csaba elmondta, a helyszínen járt képviselők és bizottsági tagok egybehangzó véleménye szerint érdemes fontolóra venni a vecsési telephely kialakításának engedélyezését.

Zárszámadás

A testületi ülés legfajsúlyosabb napirendi pontja a zárszámadás elfogadása volt. Az elmúlt évek gazdálkodását a pandémia határozta meg, a járvány miatt jelentősen csökkentek a város bevételei, ezért még takarékosabb gazdálkodásra volt szükség, hogy az intézményrendszer működtetése mellett beruházásokra is jusson pénz. A zárszámadás eredményének ismeretében további összegeket különítettek el a képviselők út- és járdaépítésre, parkgondozásra, a Halmi tér felújítására, valamint egészségügyi fejlesztésekre. A polgármester kiemelte, hogy az útépítések alkalmával a vízhálózat felújításával is foglalkozni kell, de amíg erre a célra nem kap a város nagyobb támogatást, addig csak szűkös keretből gazdálkodhatnak.

– A képviselő-testület a költségvetési rendelet februári megalkotásakor óvatosan tervezett, bár a számok nem alakultak rosszul, a gazdasági helyzet továbbra is takarékoskodásra int. Az energiaárak emelkedése komoly kiadást jelent az önkormányzatnak és a városi cégeknek egyaránt. Mindezek ellenére igyekszünk olyan beruházásokat elvégezni, amelyek jól használhatók és a lakossági igényeket célozzák – összegzett a polgármester. (A zárszámadásról szóló részletes írásunkat a 4. oldalon olvashatják.)

Varga Norbert