Családias hangulat, szeretetteljes légkör – bemutatkozik a Petőfi gimnázium

Tudjuk, hogy nagy és felelős döntés az iskolaválasztás. A döntés meghozatalában azzal tudunk segíteni, hogy – most ugyan írott formában – betekintést adunk is­kolánk életébe, az itt folyó nevelő-oktató munkába.

Kedves szülők! Kedves nyolcadikos diákok!

Iskolánk, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés város egyetlen gimnáziuma, amire nagyon büszkék vagyunk. A tanév eleje óta egy innovatív programmal készültünk, melynek célja az volt, hogy iskolánk kapuját szélesre tárva minél többen nyerjenek betekintést életünkbe.

Az eddig eltelt időben aktívabb kapcsolatot építettünk ki az környező általános iskolákkal, hagyományos módon igyekeztünk megszólítani gyermeket és szülőt egyaránt. Ám ebben a rendkívüli járványügyi helyzetben az egészség megőrzése érdekében alkalmazkodnunk kell a körülményekhez és alternatív megoldásokban gondolkodunk. Ennek jegyében választottuk most ezt a megoldást, hogy ilyen módon tájékoztassuk az iskolaválasztás előtt álló szülőket, diákokat azokról a lehetőségekről, amelyeket iskolánk kínálni, nyújtani tud a leendő gimnazistáinknak.

Tudjuk, hogy nagy és felelős döntés az iskolaválasztás. A döntés meghozatalában azzal tudunk segíteni, hogy – most ugyan írott formában – betekintést adunk iskolánk életébe, az itt folyó nevelő-oktató munkába.

Intézményünk az általános iskolától az érettségiig kínál komplex nevelési-oktatási folyamatot, így ajándékként éljük meg egy-egy tanuló fejlődését a felnőttkor küszöbéig. Továbbtanulási lehetőséget tudunk biztosítani saját diákjainknak is, ugyanakkor nagy szeretettel várjuk Vecsés város általános iskoláiból és a környező települések általános iskoláiból is az érdeklődő diákokat.

Katolikus iskolaként fontos számunkra a keresztény értékek, a stabil erkölcsi alapok átadása gyermekeinknek. Iskolánkat családias hangulat, szeretetteljes légkör jellemzi, ahol lehetőséget biztosítunk az egyéni fejlődésre, a tehetséggondozásra is. Nagy hangsúlyt fektetünk a hitoktatásra a gimnáziumunkban is, a római katolikus hittan mellett lehetőséget biztosítunk református és evangélikus diákjaink lelki nevelésére is. A keresztény értékrend erősítését több iskolai programunk is támogatja: hétfőnként áhítat, a többi napon reggeli ima, évente egyszeri osztálymise, lelki napok, családi napok, valamint a beemeltük oktatásunkba a katolikus hittanóra keretében a családi életre nevelés tantárgyat (CSÉN). Természetesen ezeket a programjainkat a XXI. század jegyében a nyitottság és az egyén szabad megnyilvánulása jellemzi.

Iskolánk elnyerte az ÖKO-iskola címet. Minden évben számos környezetvédelmi jellegű rendezvényt tartunk és ügyelünk a gyerekek környezettudatos nevelésére a gimnáziumban is.

A gimnáziumi diákéletet a gólyabál, karácsonyi ünnepség, szalagavató bál, hagyományos Petőfi-napi rendezvényeink, osztályok közötti sportversenyeink, továbbá színházlátogatások és kirándulások is gazdagítják. Mindezek megszervezésében a diákönkormányzat nyújt segítséget.

Iskolánk honlapján keresztül adunk tájékoztatást intézményünk életéről, a nálunk folyó munkáról. A mindenkori 11. évfolyam tanulói pedig diákszemmel nyújtanak betekintést iskolánk Facebook-oldalán a napi történéseinkbe.

A Stúdium Alapítvány állandó támogatást nyújt diákjaink iskolai és iskolán kívüli programjaihoz.

Az iskolapszichológusi ellátást is már több éve biztosítjuk intézményünkben, hatékony segítséget nyújtva diákjainknak, szüleiknek és pedagógusainknak egyaránt.

A két indított osztályunkról

A 2021/22-es tanévben is két párhuzamos gimnáziumi osztályt indítunk, mindkét osztályban az oktatás 4 évig tart.

A 0001 kódú emelt szintű nyelvi képzést biztosító osztályban a tanulóink mind az angol, mind a német nyelvet intenzíven, heti 5 órában tanulják azzal a céllal, hogy 4 év alatt emelt szintű érettségit és/vagy közép-, esetleg felsőfokú nyelvvizsgát tegyenek.

A 0002 kódú általános tantervű osztályban is minden diák két idegen nyelvet tanul: angolt és németet. A 11-12. évfolyamon plusz órák vehetők fel fakultációs keretben abból a nyelvből, amelyből a tanuló érettségit vagy nyelvvizsgát kíván tenni.

Felvételi követelmény mindkét osztályban: központi írásbeli vizsga, tanulmányi eredmények, szóbeli elbeszélgetés.

A központi írásbeli felvételi vizsga megírására iskolánkban is lehetőséget biztosítunk.

A legfontosabb határidőkről a honlapunkon megtalálható felvételi tájékoztatóból tájékozódhatnak.

Az idegen nyelvek mellett lehetőséget biztosítunk több tantárgyból is emelt szintű érettségi vizsgák letételére: történelemből, magyarból és biológiából. Tanulóink így előnyösebben indulhatnak a főiskolai és egyetemi felvételiken.

Kiemelt célunk, hogy motivált, szép környezetben magas színvonalú minőségi oktatás nyújtásával diákjaink sikeres érettségi vizsgát tegyenek közép- és emelt szinten és az általuk választott felsőoktatási intézményben tudják folytatni tanulmányaikat.

Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt és örömmel várjuk a leendő gimnazistáinkat!

Bármilyen felmerülő kérdés esetén bátran keressenek minket!

Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató,
e-mail: igazgato.vecses@ekif-vac.hu,
Tel.: 06-30/668-69-81