Nagyon jó éve lett volna Vecsésnek, de a koronavírus-járvány közbeszólt

Az elmúlt évekhez viszonyítva is kimagasló gazdasági eredménnyel zárta Vecsés Város Önkormányzata a 2019-es évet. Idén közel kétmilliárd forintot jutott volna fejlesztésre, ha időközben nem bénítja meg a gazdaságot a koronavírus-járvány. A tavalyi költségvetés zárszámadásának részleteiről a Gazdasági Bizottság elnöke, Alattyányi István tájékoztatta lapunkat.

Gazdasági szempontból még nem zárt olyan jó évet az önkormányzat, mint amilyen a 2019-es esztendő volt. A teljesült bevételek főösszege 9 milliárd 524 millió 751 ezer forint volt, a kiadásoké pedig 6 milliárd 686 millió 77 ezer forint. Jól látszik, hogy a két összeg közötti különbség meglehetősen nagy, 2 milliárd 838 millió 673 ezer forint, melyből a feladattal nem terhelt pénzeszköz összesen 1,8 milliárd forint. Ennyit fordíthatott volna fejlesztésre idén a város, de sajnálatos módon a koronavírus-járvány miatt az önkormányzat 2020-as bevételeiben jelentős kieséssel kell számolni, ezért lényegesen szűkebb pénzügyi mozgástere lesz Vecsésnek – tudtuk meg Alattyányi Istvántól.

A vártnál 1,35 milliárddal alacsonyabb lehet az iparűzésiadó-bevétel

A költségvetés stabilitásának megőrzése érdekében a képviselő-testület 1,35 milliárd forintot vezetett ki az iparűzésiadó-bevételből. Ekkora lesz az az összeg, ami várhatóan nem folyik be idén a költségvetésbe. A gépjárműadóval sem számolhat a városvezetés, a mintegy 100 millió forintos tételt az állam vonja el a koronavírus-járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva. Emellett kivezették az ingatlaneladásokból származó közel 100 millió forintos tételt, az idegenforgalmi adóból származó 20 millió forintos bevételt, illetve a bírságokból és pótlékokból befolyó mintegy 8 millió forintra kalkulált bevételt. Az önkormányzati helyiségek tartós bérbeadásánál 1,5 millió forinttal kevesebb bevételre számíthat az önkormányzat, ekkora összeget engedtek el a bérleti díjakból a pandémia idején, ezzel is segítve a vállalkozásokat. Emellett az intézmények dologi kiadásait 10 százalékkal, a sportcélú kiadásokat pedig 30 százalékkal csökkentette az önkormányzat.

– A költségvetés stabilitásának megőrzése miatt a kivezetett összegek meghatározásakor negatívan gondolkodtunk és inkább alulterveztük a bevételeinket. Az ipar­űzési­adó-bevételeinkkel kapcsolatban talán októberben láthatjuk a valódi képet, mert a feltöltésre szep­tember végéig kaptak haladékot a vállalkozások. Ha szükséges, akkor természetesen újra módosítjuk a költségvetést – mondta az önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatban a gazdasági bizottság elnöke.

Maradtak források fejlesztésre

A rosszabb hírek dacára azért pozitívumokról is beszámolhatunk: maradtak források fejlesztésekre, még ha nem is olyan mértékben, ahogyan azt zárszámadási eredmény mutatta.

– Örömteli hír, hogy maradt annyi feladattal nem terhelt pénzmaradványunk, amely megengedi, hogy beruházásokat végezzen az önkormányzat. Erre a célra idén mintegy 350 millió forintot tudunk fordítani. Ebből az összegből képeztünk egy 100 millió forintos pályázati céltartalékot, amely azért nagyon fontos, mert ebben a meglehetősen nehéz gazdasági helyzetben elsősorban azok a beruházások élveznek prioritást, amelyek esetében pályázatok útján pluszforrásokat tudunk bevonni. A fennmaradó összeget útépítésre, útfelújításra, karbantartásra, járdaépítésre, zöldfelületek kezelésére fogjuk fordítani, egy kisebb összeget pedig az intézményi felújításokra biztosítunk – árulta el az elnök.

Nem tudni, milyen lesz a következő év

Az előrejelzések alapján a következő év sem lesz sokkal könnyebb, iparűzési adóból várhatóan jövőre is kevesebb folyik be a tervezettnél. Alattyányi István kiemelte, hogy a gépjárműadót teljes egészében elvonja az állam, így azzal továbbra sem lehet tervezni. Emellett a szolidaritási hozzájárulás mértéke is emelkedni fog, az első számítások szerint jövőre – a befolyt iparűzési adó mértékétől függően – akár 700 millió forintot is befizethet az állami kasszába a vecsési önkormányzat. Ezzel szemben jó hír, hogy amit eddig zöldfelület-kezelésre, közvilágítás- és útkarbantartásra és egyéb felújítási munkákra a város magas adóerő-képessége miatt normatív támogatásként nem fizetett ki az állam, ha a kormány úgy dönt, jövőre mégis befolyhat a városi költségvetésbe. Fontos volna a városra nézve kedvező döntés, hiszen nem kevés pénzről, közel 380 millió forintról van szó.

– A város gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében akkor is óvatosnak kell lennünk, ha az év második felében jobban alakulnak majd a bevételeink. Elsősorban arra kell törekednünk, hogy tartalékot képezzünk, hiszen most még nem lehet tudni, hogy gazdasági szempontból milyen lesz a következő év.

Sportcentrum

A Sándor tanyai sportcentrum parkolójának és belső úthálózatának kiépítésére 40 millió forintot különített el a városvezetés. Ez az összeg az önkormányzatot terhelő önrész, a beruházás további költségeit tao­támogatásból finanszírozzák.

Varga Norbert