Digitális oktatás a Petőfiben

A koronavírus-járvány miatt az iskolák mindennapjai is gyökeresen megváltoztak. Az oktatási intézményeknek egyik napról a másikra kellett átállniuk a digitális oktatásra. Sztyehlikné Hegyi Krisztinával, a Petőfi iskola igazgatójával az elmúlt hetek tapasztalatairól beszélgettünk.

– A járvány előtt működött-e digitális oktatás az iskolában?

– Ilyen jellegű oktatás korábban nem volt jellemző, az oktatást március 16-tól visszavonásig digitális munkarendben végezzük. Néhány kolléga, akiknek digitális kompetenciájuk magasabb szinten van – és bizonyos helyzetekben, ill. tananyagoknál már alkalmazták a digitális lehetőségeket – segítségünkre voltak a kollégák eltérő kompetenciáinak közel egy szintre hozásában, az oktatás átszervezésében. A kormány által meghirdetett digitális tanrend bejelentése után azonnal hozzákezdtünk a rendszer kialakításához. A végleges rendszer tervezési és kialakítási szakaszában átmeneti megoldásként egy egyszerűbb módját választottuk annak, hogy a feladatokat kijelöljük a tanulóknak, a szülőknek kiküldtünk egy linket, ahol megnézhették a feldolgozandó tananyagot, feladatokat. Ezt az általunk kialakított rendszert továbbra is megtartjuk, gondolva azokra, akiknek ez könnyebbnek bizonyul. Iskolánk igyekszik alkalmazkodni a tanulók életkörülményeihez, a családok eszközellátottságához. A végleges komplex rendszer április hatodikai indulását egy rövid tesztidőszak előzte meg, ahol fokozatosan kezdtük használni a rendszer elemeit. Ezzel egy időben elkészült a digitális házirendünk is, mely egy átfogó, körültekintő szabályozás a rendszer használatáról.

– Az iskola milyen számítógépes rendszerre építette fel a digitális oktatását?

– Alapos mérlegelés után a Microsoft oktatási intézményeknek tervezett eszközei mellett tettük le a voksunkat. Ez a rendszer a digitális oktatás minden területére biztosít felhő alapú megoldásokat. Az Office 365 programcsomag jól ismert részei mellett az Outlook levelezőrendszer, a Teams együttműködési platform videokonferencia-lehetőséggel és a Sharepoint felhőtárhely szolgáltatásai biztosítanak integrált, minden igényt kielégítő környezetet a diákok és az oktatók számára. A rendszer nagy előnye más megoldásokkal szemben a központi áttekintés, felügyelet és szabályozás lehetősége.
A Microsoft termékei évtizedek óta a vállalati rendszerek alapjait képezik, és ebből következően az adatvédelem, biztonság és a személyiségi jogok védelme területeken kiemelkedő lehetőségeket biztosítanak. Diákjaink védelme, biztonságban tudása pedig az egyik legfontosabb feladatunk!

– Ki felügyeli, támogatja az oktatás online rendszerét, azaz kikhez lehet probléma esetén fordulni?

– A támogatást az iskola tanárai és alkalmazottai biztosítják. Létrehoztunk egy központi e-mail címet, ahová a diákok segítségért tudnak fordulni. Így egyszerre többen is tudnak segíteni a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. Az iskolai rendszert a Váci Egyházmegyében működő Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának informatikai csapata támogatja.

– Mi a különbség a felhasznált Team online és az Outlook felület között?

– A Microsoft Outlook elsősorban egy levelező program. Egy-egy személy munkáját segíti úgy, hogy a saját levelezését, kapcsolatait és naptárját tudja mindenki magának kezelni. Ezzel szemben a Microsoft Teams más céllal készült. Itt a közösségek, csoportok és csapatok közös munkájának a támogatásán van a hangsúly. Ez a program tartalmaz videó- és telefonkonferencia-lehetőséget, amivel egy egész osztály tud egyszerre beszélgetni egy tanóra keretén belül. Az általunk használt Teams alkalmazás speciális, úgynevezett oktatási verziója olyan lehetőségeket is tartalmaz, ami a tanáraink munkáját könnyíti meg. Határidővel adhatnak ki feladatokat a diákoknak, ezek beadása áttekinthető formában kezelhető, kijavítható és visszajelzés vagy érdemjegy is adható rá. Lehetőség van dolgozatok írására is. Ez a verzió kifejezetten iskoláknak, tehát nekünk lett kitalálva.

– Hogyan folyik a diákokkal a tudásanyag számonkérése?

– A számonkérésre több lehetőség is adott. Videotelefonon keresztül lehet feleltetni. A Microsoft Teams pedig támogatja a feladatok kiadását és a megoldások adott időn belüli visszakérését. Lehet online teszteket készíteni és kitöltetni a diákokkal. Azonban mindig figyelembe kell vennünk az otthoni körülményeket, a külső segítség lehetőségeit.

– Hagyományos csoportokban folyik-e az oktatás, vagy át kellett szervezni az osztályokat?

– Megtartottuk az eredeti csoportokat.

– A diákok felkészítése a tanárok segítségével történt, vagy voltak egyéb felkészítő­tanfolyamok a számukra?

– A digitális tanrend bevezetését követően kértük a kedves szülőket, hogy biztosítsák az otthoni technikai feltételeket a digitális tanulás folyamatához. A diákok és a szülők felkészítése a tanárok segítségével történt. Tanáraink állították össze az oktatósegédleteket, ezeket kiküldtük a szülőknek és diákoknak, illetve elérhetők a Teams felületén is. Gondolnunk kell arra is, hogy a szülők nagy része home office-ban dolgozik és a családfenntartás, a munka védelme prioritást élvez.
A gyermek nem biztos, hogy minden esetben a géphez tud ülni, ahol több tanuló is van a családban, ott ez különösen probléma. Természetesen feltérképeztük a körülményeket, és iskolánk néhány családnak táblagépek kölcsönadásával tudott segíteni.

– Kellenek-e tankönyvek?

– Igen, jelenleg nem áll rendelkezésre annyi digitális tananyag, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket elhagyhassuk.

– Visszajelzések alapján kedvelik a diákok a digitális rendszert?

– Ezt még nehéz megítélni, ehhez több idő szükséges. A jelenlegi helyzetben nincs más választásuk, inkább egy nagyon jó lehetőség mindannyiunk számára, hogy eredményesen tudjuk zárni a 2019/20-as tanévet. Ugyanakkor egyre több visszajelzés érkezik arról, hogy örülnek a diákok, mert újra „élő kapcsolatban” lehetnek társaikkal, tanáraikkal a Teams felületén.

– A jövőt tekintve a járványt követően marad-e majd a digitális oktatás vagy annak részei az iskolában?

– A digitális oktatás rengeteg lehetőséget tartogat a jövőben is. Felhasználva a mostani helyzetben szerzett tapasztalatainkat és a kialakított digitális oktatási környezetet, ezeket szeretnénk beépíteni hagyományos oktatási rendszerünkbe.

Práczki Péter