A stabilitás fenntartása a cél

Februárban elfogadta a képviselő-testület a város költségvetését. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is a stabilitás fenntartása volt a cél, egyelőre az alapfeladatok ellátásának biztosítására fókuszált a testület, az egyéb feladatok megvalósításának lehetőségéről a zárszámadás után, a szabadon felhasználható pénzmaradvány ismeretében döntenek.

A költségvetés megalkotásakor hasonló alapelveket követtünk, mint az elmúlt években. Az előző évekről áthozott kötelezettségek teljesítése, a takarékos, biztonságos és átlátható gazdálkodás követelményeinek megteremtése és az alapfeladatok ellátásának biztosítása volt az elsődleges szempontunk – mondta Alttyányi István, a gazdasági bizottság elnöke a városi költségvetés kialakításának elveiről.

Az önkormányzat törvényi kötelezettsége, hogy a kiadási és bevételi oldal egyensúlyban legyen, működési célú hiány nem lehet a költségvetésben. Ennek megfelelően az idei év bevételi és kiadási főösszege 5  977  105  723 forint. Az iparűzési adóból származó bevételt 2,75 milliárd forintban állapította meg a képviselő-testület, az építményadót 300 millió forintra, a gépjárműadót 100 millió forintra, az idegenforgalmi adót pedig 30 millió forintra tervezték. Fontos megjegyezni, hogy idén sem emelt adót és új adónemet sem vezetett be az önkormányzat. A felhalmozási céltartalék idén 210 millió forint, ebből 33 millió forintot pályázatokra különítettek el.

Közel 650 millió forintot von el az állam

Alattyányi István hangsúlyozta, a képviselő-testületnek idén is számolnia kellett azzal, hogy az önkormányzat magas adó­erő­képessége (40 ezer Ft/fő fölött) miatt bizonyos városüzemeltetési feladatokra nem kap normatív támogatást az államtól, így ezeket saját költségvetésből kell megoldani. Ilyen feladat például a közutak, a közvilágítás, a köztemető és a zöldfelületek kezelése, fenntartása. Ez összesen mintegy 380 millió forint megvonást jelent.
A magas adóerőképesség miatt az önkormányzatnak úgynevezett szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell az államnak, ennek az összege idén 264 millió forint. A város költségvetését terhelő két összeg összesen közel 650 millió forint megvonást jelent. Emellett hozzá kell tenni, hogy a magas adóerőképességből eredően a pályázaton elnyerhető támogatások összege is csökken, pontosabban magasabb önrészt kell a beruházásokhoz biztosítania az önkormányzatnak, ami akár további 200-300 millió forinttal terhelheti a büdzsét.

Beruházások

Városi fejlesztésekre 1 milliárd 80 ezer forintot tervezett a képviselő-testület. Ebből a legnagyobb tételt az út- és járdaépítésre elkülönített 700 millió forint jelenti, melyből 500 milliót a 0202-es út megépítésére, 75 milliót a Rózsa utca felújítására, 60 millió forintot a Dózsa György úti kanyarodósávra, 20-20 millió forintot járdaépítésre és forgalomtechnikai beruházásokra különítettek el. A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és ebédlő felújítására 20 millió forintot, csapadékvíz-elvezetésre 35 millió forintot, a Bálint Ágnes Kulturális Központ lelátócseréjére 50 millió forintot és az új sportcentrumhoz biztosított konténerek megvásárlására 20 millió forintot terveztek a költségvetésben.

Idén a második ütemmel folytatódik a térfigyelőkamera-rendszer fejlesztése, melyre 18,6 millió forintot különítettek el.

A városközpont további fejlesztése miatt ingatlanvásárlásra 160 millió forintot, út- és járdafelújításokra, valamint kisebb intézményi felújításokra pedig 50 millió forintot különítettek el.

A 2018-ban felvett 1 milliárd forintos fejlesztési célú hitelből tavaly 380 millió forintot használt fel az önkormányzat. Ebből 80 millió forintot ingatlanvásárlásra, 300 millió forintot pedig az Alapellátási Központ megépítésére fordítottak. A fennmaradó 620 millió forint szerepel az idei költségvetésben.

Civilszervezetek támogatására 70 millió forintot tervezett a képviselő-testület. Ezt az összeget a sport- és egyéb egyesületek, az alapítványok és az egyházak támogatására fordítja a városvezetés. A gazdasági bizottság elnöke elmondta, ez a támogatási összeg a zárszámadás után emelkedhet.

A szociális ellátásra szoruló személyek, családok támogatására a tavalyi esetszámnak megfelelő összeget biztosít az önkormányzat.

– Jelenleg minden területen a legszükségesebb dolgokra koncentráltunk, a nagyobb beruházásokkal, fejlesztésekkel akkor tudunk tervezni, ha előttünk van a zárszámadás és pontosan látjuk, hogy milyen lett a tavalyi év pénzügyi eredménye. Ennek megfelelően tudjuk majd növelni a fejlesztési kiadásainkat és a civilszervezetek támogatását is – mondta Alattyányi István.

A járvány mindent felülír?

A költségvetés megalkotásakor még távolinak tűnt a koronavírus-járvány, ezelőtt például nem gondoltuk volna, hogy március közepére vészhelyzetet hirdet a kormány. A vírus nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, a gazdaságra is komoly hatással lesz.
A vecsési költségvetésben vannak tartalékok – hangsúlyozta a gazdasági bizottság elnöke –,és az iparűzésiadó-bevétele­ket is jelentősen alultervezte az önkormányzat.

– Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan milyen következményei lesznek a járványnak, de az biztos, hogy komoly hatással lesz a gazdaságra. A vecsési képviselő-testületet mindig a felelősségteljes gondolkodás jellemezte, ezért a mostani költségvetést is kellő óvatossággal terveztük

– mondta Alattyányi István. Hozzátette: a tavalyinál alacsonyabb adóbevételekkel számolt az önkormányzat és a képviselő-testület nagyon óvatosan bánik majd a zárszámadás eredményével is.

Varga Norbert