Elfogadták a város költségvetését

A képviselő-testület február 27-én tartotta soron következő rendes ülését.

A legfontosabb dön­tés a város költségvetésének elfogadása volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is megfontolt, stabil, a város érdekeit szem előtt tartó, kellő tartalékkal rendelkező költségvetést állított össze a városvezetés, azt azonban nem tudni, hogy az elmúlt napok, hetek eseményei és az előttünk álló időszak nehézségei mikén írják felül a vecsési fejlesztéseket, beruházásokat.

A testületi ülés előtt két nappal, február 25-én volt a kommunizmus áldozatainak emléknapja, ezért Tábori Ferenc alpolgármester arra kérte a megjelenteket, hogy egyperces néma felállással tisztelegjenek emlékük előtt.

A napirendi pontok elfogadása után Szla­hó Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülésszak között történt fontosabb eseményekről. A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező bővítésével kapcsolatban, a harmadik közbeszerzési eljárást indították el, mivel az eddigiek forráshiányra való hivatkozással eredménytelenek voltak. Az iskolakonyha és étkező felújításához az államtól elnyert támogatáson túl a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat és a városi önkormányzat biztosítja az anyagi forrásokat, de az építőiparban jelentkező áremelkedések miatt a rendelkezésre álló összeg nem fedezné a beruházást. Bíznak benne, hogy sikerül olyan kivitelezőt találni, aki elfogadható ajánlatot tesz és még a tanévkezdés előtt elkészülhetnek a munkálatok.

Elindították a Bálint Ágnes Kulturális Központ felújítási munkálatainak folyamatát, első lépcsőben a színházterem aljzatburkolata és a mobillelátó újulhat meg. Jelenleg a munkálatok felmérése folyik, ezt követi majd az árajánlatok bekérése.

A városközpont további fejlesztése lehet az elkövetkező évek legjelentősebb beruházása. A fejlesztés célja a Telepi út környezetének megújítása, amit az önkormányzati ingatlanok hasznosításával, új funkciójú épületek kialakításával szeretnének elérni. A tervekkel kapcsolatban Szalhó Csaba elmondta, jelenleg a koncepció kidolgozását végzik a szakemberek.

Február elején a Dózsa György úti kanyarodósáv kialakításáról tárgyalt a polgármester a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) munkatársával. A kanyarodósáv kialakításának költségei magasak, a megvalósítás mintegy 60 millió forintba kerülne, ehhez kér támogatást az önkormányzat.

Február 24-én az éjszakai repülési tilalommal kapcsolatban folytatott megbeszélést a polgármester a Budapest Airport Zrt. munkatársaival. Szlahó Csaba Vecsés érdekei mellett a környező településeket, Ecsert, Gyömrőt, Monort, Péterit és Üllőt is képviselte a megbeszélésen. Vecsés kérése annyi volt, hogy az éjféltől hajnali 5 óráig tartó szigorítást Vecsésre is terjesszék ki, hiszen itt is emberek élnek, akiket ugyanúgy zavar a zaj, mint a főváros lakosságát.

Költségvetés

Valamennyi bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a város 2020-as költségvetését. A bizottságok döntését szakértői vélemény is megerősítette abban, hogy a büdzsé jól átgondolt, biztonságos alapokon nyugszik. A költségvetés megalkotásakor most is az volt a legfontosabb szempont, hogy biztosított legyen a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézményrendszer zavartalan működése. Az idei év bevételi és kiadási összege 5 milliárd 977 millió forint. (A költségvetésről szóló részletes írásunkat az 5. oldalon olvashatják.)

Meghatározták az óvodák felvételi körzeteit

Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteiről is döntés született. A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda felvételi körzete: a Tinódi utca, Fő út 180-tól lefelé, Üllő felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, MÁV-vonallal bezárólag Üllő felé eső településrész. A Vecsési Mosolyország Óvoda felvételi körzete: Fő út 180-tól Budapest felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, MÁV-vonallal bezárólag, Budapest felé eső településrész. A Bálint Ágnes Óvoda felvételi körzete: a Vecsés Dózsa György út vasút által határolt, Üllő és Gyál felé eső – kivétel a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy utca, Gyár utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca – településrész.

A Vecsési Tündérkert Óvoda felvételi körzete: a Vecsés Dózsa György út vasút által határolt, Budapest és Gyál felé eső – kiegészülve a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy utca, Gyár utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca – településrész.