Tájékoztatás …

… Vecsés város településrendezési eszközei módosításának megkezdésérő

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata határozatai alapján ismét megkezdődik a hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása. A módosítási igénye tulajdonosi kezdeményezés alapján merült fel az elmúlt év során, amelyet Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testülete előzetesen támogatott.

A tervbe vett egyes módosításra vonatkozó ismertetést Vecsés Város Önkormányzata honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon tudják megtekinteni.

A módosítás céljának bemutatásáról lakossági fórumot tartunk 2019. október 30. napján, szerdán 16 órakor a polgármesteri hivatal földszinti tanácstermében.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos előzetes véleményüket, javaslataikat 2019. november 11. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a polgármesteri hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából, Berényi Mária főépítész, fotó: W.