Választási tájékoztató

A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság is e napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontjában nyert felhatalmazás alapján a szavazással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Vecsés Város választópolgárait:

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet

Szavazni kizárólag személyesen és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. (Ennek a szavazóhelyiségnek a címe a választópolgárnak megküldött ÉRTESÍTŐ-n található a szavazókör sorszámával együtt!)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok a választópolgárok, akik szerepelnek nemzetiségi névjegyzéken is, azok a lakóhelyük szerint illetékes szavazókörben adhatják le voksukat a nemzetiségi jelöltekre!

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig;
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig;
 • elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig;
 • illetve a szavazás napján 12.00 óráig (meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével) a szavazatszámláló bizottságtól.

A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság az illetékes.

A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urna kerül felállításra. Az elsőként szavazó választópolgár – aki a szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet – jelenlétében a szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt az urnák állapotát megvizsgálja. A vizsgálat eredményét a szavazási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében kell lezárni úgy, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását. (Az elsőként szavazó választópolgár a jegyzőkönyv első oldalát is aláírja!)

A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem!

Szavazás menete a szavazóhelyiségben

A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki

 • nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
 • nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
 • már szavazott,
 •  megtagadja a kinyomtatott névjegyzéken a szavazólap átvételének saját kezű aláírásával való igazolását.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a fehér színű szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólapok elhelyezésére szolgáló fehér színű borítékot.

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére három szavazólapot ad át.

Külön szavazólap szolgál a polgármester választásra, az egyéni választókerületi képviselő választásra és a megyei listás választásra.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt – kivéve ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban – csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet
A jelöltre szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavalólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, egyetlen körben sincs x vagy + jel, több körben is van x vagy + jel, a választópolgár ceruzát használt.

A választópolgár a fehér színű szavazólapokat fehér színű borítékba helyezheti és az urnába dobja. Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön erre a célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Vecsés városban három települési nemzetiségi önkormányzat, a német, a roma és a lengyel választására kerül sor.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak az a választópolgár szavazhat, aki 2019. szeptember 27-ig regisztrált az adott nemzetiség névjegyzékébe és így szerepel az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében.

Az a választópolgár, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, miután aláírta a nemzetiségi névjegyzéket is, zöld színű lebélyegzett szavazólapokat és zöld borítékot kap. Átadáskor a borítékra a bizottság írja rá, hogy mely nemzetiség szavazólapját fogja tartalmazni. A német nemzetiségnél maximum 5, a lengyel és a roma nemzetiségnél maximum 3 jelöltre lehet szavazni érvényesen! Fontos, hogy a választópolgár a szavazást követően a zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba tegye és azt lezárja! A boríték hiánya és a nyitott boríték is a szavazatok érvénytelenségét eredményezi!

A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

A szavazás lezárása után szavazatot elfogadni nem lehet.

A jelöltek

Az október 13-ai önkormányzati választáson induló jelöltek szeptember 9-ig gyűjthették az ajánlásokat. Az ajánlóíveket 16 óráig lehetett leadni, ezt követően nyilvántartásba vették a jelölteket, majd a szavazólapon szereplő sorrendjüket is kisorsolták a helyi választási bizottságok.

Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága sorsolása alapján a következő sorrendben szerepelnek majd a polgármester- és képviselőjelöltek a szavazólapokon.

Polgármesterjelöltek

 1. Dr. Vonnák Iván Péter (MSZP)
 2. Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
 3. Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk Mozgalom)
 4. Pintér Sándor (Momentum-LMP)

Képviselőjelöltek

1. számú egyéni választókerület

 1. Pécsöli Ágnes (DK)
 2. Szalai Dorisz (Momentum-LMP)
 3. Bíró Zoltán (MSZP)
 4. Skribekné Komár Ágnes (FIDESZ-KDNP)
 5. Zoltán László (Mi Hazánk Mozgalom)

 

2. számú egyéni választókerület

 1. Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
 2. Tóth Melinda (Momentum-LMP)
 3. Jugovits Mária (DK)
 4. Busainé Gyimesi Katalin (MSZP)
 5. Kerekes András (Mi Hazánk Mozgalom)

 

3. számú egyéni választókerület

 1. Rimóczi-Kolláth Viktória (MSZP)
 2. Antal Sándor (Mi Hazánk Mozgalom)
 3. Frühwirthné Halász Melinda (FIDESZ-KDNP)
 4. Pokol Gyula (DK)

 

4. számú egyéni választókerület

 1. Szabó Attila (Mi Hazánk Mozgalom)
 2. Murányi András (DK)
 3. Holda Sándor (Momentum-LMP)
 4. Dr. Lugosi Mária (FIDESZ-KDNP)
 5. Medveczky Imre (MSZP)

 

5.számú egyéni választókerület

 1. Szelindi Nikolett (MSZP)
 2. Rejtő Irén Mária (Mi Hazánk Mozgalom)
 3. Nagy Károlyné (DK)
 4. Pintér Sándor (Momentum-LMP)
 5. Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP)

 

6. számú egyéni választókerület

 1. Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk Mozgalom)
 2. Nagy Károly (DK)
 3. Kalasovszky Bernadett (Momentum-LMP)
 4. Kovács Márton (FIDESZ-KDNP)
 5. Dr. Vonnák Iván Péter (MSZP)

 

7. számú egyéni választókerület

 1. Islai László (Mi Hazánk Mozgalom)
 2. Oláh Petronella (MSZP)
 3. Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP)
 4. Fodor Jenőné (DK)
 5. Gyetvai Zoltán (Momentum-LMP)

 

8. számú egyéni választókerület

 1. Oláh László (MSZP)
 2. Vilim Ágnes (Momentum-LMP)
 3. Siroki Ernőné (DK)
 4. Alattyányi István (FIDESZ-KDNP)
 5. Magyar Klára (Mi Hazánk Mozgalom)

 

Települési roma önkormányzati jelöltek

 1. Pintér Ferenc Gábor (Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
 2. Laczkó Attila István (Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
 3. Darab Attila (Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)
 4. Veszegné Tódor Edit (Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szerv. Érdekvéd. Egyesülete)

 

Települési német önkormányzati jelöltek

 1. Brunner Krisztina (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 2. Frühwirthné Halász Melinda (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 3. Bittner Olivér (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 4. Zehetmayer Adrienn (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 5. Tófalvi Mónika (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 6. Fazekas Boglárka (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 7. Horváth Ferenc (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)
 8. Dr. Lugosi Mária (Észak Magyarországi Német Önk. Szöv. Egyesület)

 

Települési lengyel önkormányzati jelöltek

 1. Ponyiczki Mihály (Polonia Nova KKE)
 2. Ehrlich Erzsébet (Polonia Nova KKE)
 3. Ehrlich Henrikné (Polonia Nova KKE)
 4. Tóth Zsombor Benedek (Polonia Nova KKE)

 

Vecsés, 2019. szeptember 17. Mohainé Jakab Anikó, HVI vezető