Emlékezzünk Szent István örökségére!

A polgármester beszéde iránt már a következő generáció is érdeklődött

Méltó módon ünnepelhették az államalapítás évfordulóját, akik a nagy forróság ellenére is ellátogattak augusztus 20-án délelőtt a Szent István térre.

A korán érkezőket az alkalomhoz illő térzene fogadta a városháza előtti parkban, a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara jóvoltából. A zenészek Fazekas József vezetésével igazi ünnepi atmoszférát teremtettek a 10 órai kezdésre.

A városi ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a térség országgyűlési képviselője, dr. Szűcs Lajos köszöntőjét hallgathatták meg az egybegyűltek.

Dr. Szűcs kiemelte, hogy István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alattvalójára nézve kötelezővé tette. A keresztény tanítások pedig a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé váltak.

„István volt az első és az egyik legnagyobb királyunk, aki végiggondolta, hogy milyen lehetőségeink vannak, itt Európa közepén, két nagyhatalom között. Bölcsen felmérte a jövőt és bátran nekilátott a feladatnak. Lerakta az alapjait egy új, erős és független Magyarországnak. Államot alapított az itt élő emberek számára, akik addig nem ismertek semmilyen nagyobb egységet, csak a családok vagy a nemzetségek közösségét. Ez Szent István örökségének legfontosabb pillére. Egy nagyobb nemzeti szintű közösség létezése, egy olyan egységes állam, ami teljesen új gondolat volt az akkori új Európában. Emlékezzünk erre az örökségre, a szent királyra, valamint a szent korona eszméjére, a törvényekre alapozott rendre, az új államszervezetre és a kereszténység áldására” – mondta.

A köszöntő után az ünnepi műsor első részében a többszörös Aranypáva-díjas, egyszeres Aranypáva Nagydíjas Balla Péter Népdalkör citerazenekara szatmári népdalcsokrot adott elő, ezt követte a polgármester ünnepi beszéde.

Szlahó Csaba a magyarok egyik legkedvesebb ünnepnapjának nevezte augusztus 20-át, amely egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbetekintésre.

– Ezer esztendővel ezelőtt eleink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajában csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni feladatát. Ezért a koronát István nem a német-római császártól, hanem II. Szilveszter pápától fogadta el, így önállóan építhette fel a magyar egyházszervezetet, alakíthatta ki a vármegyerendszert, és saját belátása szerint rendelkezett az állam javai felett. Én ma – egy évezred után is – úgy látom, semmi okunk abban hinni, hogy a magyar állam javára válna, ha felszámolná keresztény gyökereit és feladná függetlenségét – mondta a polgármester.

Szlahó Csaba ünnepi beszédének második felében kitért arra, hogy Vecsés idén ünnepli várossá válásának 18. évfordulóját.

„Szeretném megköszönni önöknek, hogy ebből a 18 esztendőből az önök bizalmából 13 év polgármesteri szolgálat nekem adatott meg. Köszönettel tartozom elődeimnek is, hiszen az ő tevékenységük nélkül nem tartanánk itt. Vecsés ma az ország dinamikusan fejlődő városaként ismert. Ezt a rangot nem érhettük volna el képviselőtársaim, a munkatársaim és az önök támogató segítsége nélkül. Büszkeséggel tölt el, hogy Vecsés közösséggé formálódott, olyan közösséggé, melyhez jó tartozni, aminek építésében nagyon sokan aktívan részt vesznek. Egy számvetésnek az ad igazán értelmet, ha felvillantjuk a jövőt is. Mi itt Vecsésen továbbra is minden erőnkkel azon szeretnénk dolgozni, hogy a polgárok életét kiszámíthatóság és tervezhetőség jellemezze. Ahogy a jelenben minden embert megillet a boldogulás lehetősége, úgy gyermekeink jövőjéről is gondoskodnunk kell. 100 év múlva mi már nem leszünk itt, de itt lesznek gyermekeink gyermekei, és itt kell lennie annak a virágzó, biztos lábakon álló, erős Magyarországnak, erős Vecsésnek, amelynek alapjait ma tesszük le.

Ennek a munkának a folytatásához ősszel ismét nagy szükségünk lesz megtisztelő bizalmukra.

A kenyér, amit megszegünk, legyen a remény, a boldogulás jelképe Vecsés és az egész nemzetünk számára!”

A polgármester beszéde után Vadkerti Imre előadóművész ünnepi előadása következett, majd dr. Huszka Mihály plébános és Dömötör Norbert lelkész megáldotta az új kenyeret. A kenyérszegés és osztás után a Szózat eléneklésével ért véget a városi ünnepség.

VN