Az elvégzett munkával tudom meghálálni a választók bizalmát

Czibolya Zoltánt több mint egy évtizede választották meg a 7. válasz­tókörzet képviselőjévé. A Halmi telep jelenti számára az otthont, ezért magától értetődő, hogy mindent megtesz a városrész fejlődéséért.

– Az önéletrajzában azt olvashatjuk, hogy erős kötelék fűzi a Halmi telephez. Miből ered ez a kötődés?

– Ide születtem 1962-ben, itt nőttem fel, ide jártam iskolába és itt alapítottam családot, azon a telken, ahol a szülői ház állt. Ide köt a család, a sok barát és ismerős, egyszóval minden.

– Akkor önt bizonyára rengetegen ismerik a Halmi telepen. Így talán joggal gondolhatjuk, hogy viszonylag könnyű dolga lehetett  2006-ban, amikor először választották meg a 7. választókörzet képviselőjévé.

– Azért ez nem ilyen egyszerű. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy az emberek bizalmat szavaztak nekem, amit természetesen az elvégzett munkával tudok meghálálni. Hozzá kell tenni, már azelőtt is dolgoztam az itteni közösségért, a Halmi telepért, mielőtt képviselő lettem. 2006 után pedig 2010-ben és 2014-ben is megválasztottak, ami véleményem szerint nem történt volna meg, ha nem látom el tisztességgel a feladataimat. A munkában hiszek, ezért igyekszem minden problémát a lehetőségekhez képest minél hamarabb megoldani.

– Ön az elnöke a sportbizottságnak. Míg egyes településeken nincs önálló sportbizottság vagy csak takaréklángon működik, addig Vecsésen nagyon sok az elvégzendő feladatuk. A pezsgő vecsési sportéletnek köszönhető, hogy így alakult?

– A sport mindig meghatározó volt a város életében. Az egyesületek kötelékébe több száz sportoló tartozik, akik nagyszerű eredményeket érnek el. A sportegyesületben 11 szakosztály működik, a férfi kézilabdázók az elmúlt idényben sporttörténelmet írtak az NB I-es szerepléssel és a nőknél is nagyon jó munkát végeznek. Kimagasló eredményeket érnek el az ökölvívók, a karatésok, a galambászok, a fogathajtok és a többi szakosztályt is bátran megemlíthetném. Minden évben megtartjuk a bajnokok vacsoráját, idén a hatodikat, ahol egy fehér asztal mellet tudjuk megköszönni az elért eredményeket. A képviselő-testület tagjai is sportbarátok, az élsport mellett kiemelten fontosnak tartjuk a tömegsportot és az utánpótlásnevelést. Célunk, hogy Vecsés egy egészséges, sportos város legyen.

– A labdarúgóklubot is ön vezeti. Tervben volt, hogy új székházat építenek a Vecsés FC-nek. Ez a beruházás mikorra várható?     

– Egy város életében vannak prioritások és jelenleg vannak ettől fontosabb megoldandó feladataink is. Az intézmények felújítását, egy új bölcsőde vagy a mentőállomás és alapellátási központ megépítését előtérbe helyezzük. Az új labdarúgócentrum kialakításába eddig is nagyon sok munkát fektettünk, több mint 300 millió forintot gyűjtöttem össze tao-támogatásból a városnak. A pályázatok ellenére az új székház megépítéséhez nagyon magas önrészt kellene biztosítanunk, ezért úgy döntöttük, hogy elhalasztjuk a beruházást, de természetesen a hosszú távú terveink között továbbra is szerepel. A Sándor tanya megvásárlásával és az új műfüves pálya megépítésével megtettük az első lépéseket, most pedig egy élőfüves pálya építésére adtunk be pályázatot, amelyet a közeljövőben fog elbírálni az MLSZ. A lakosság is jól járna az új sportcentrum megépítésével, mert a régi labdarúgópályát lakossági sportparkká alakítanánk át, ahol minden korosztály számára biztosítanánk a sportolási, kikapcsolódási lehetőséget.

– A sportbizottság vezetése mellett részt vesz a szociális bizottság munkájában is.         

– Ott más jellegű a munka, mint a sport terén. Nagyon örülök annak, hogy az emberek bizalommal fordulnak hozzám és tudják, hogy bármilyen problémájuk is van, eseti vagy tartós, ne adj’ isten egészségügyi, ha egy mód van rá akkor képviselni fogom az érdekeiket. A bizottság és az önkormányzat minden esetben igyekszik segíteni az embereknek, erre vannak a különböző támogatási formák.

– Milyen fejlesztések, beruházások történtek ebben a ciklusban a 7. választókörzetben?           

– Az első ciklusom idején, 2006-ban a Halmi telep nagyon elmaradott volt a többi városrészhez képest. Ennek a területnek nem volt gazdája, de hála Istennek ezen sikerült változtatni az évek során. Annak idején alig volt szilárd burkolatú utca a telepen, az évek alatt végül ezeket megépítettük. Megígértük, hogy ebben a ciklusban minden utat pormentesítünk, amit sikerült betartani, hiszen a körzet valamennyi útját szilárd burkolat fedi. Az emelkedő gyermeklétszám miatt négy tanteremmel bővítettük az általános iskolát és felújítottuk az iskolaudvaron lévő műfüves labdarúgópályát. Nagy gondot fordítottunk a csapadékvíz-elvezetésre, mert sajnos ezen a területen többször okozott gondot az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló nagymennyiségű csapadék. Új járdákat építettünk, amire a jövőben is szeretnénk áldozni, mert ezen a téren még vannak elmaradásaink. Tavaly pedig megrendeztük a Szárnyal a Halmi elnevezésű családi napot és főzőversenyt. A rendezvény sikeres volt, ezért úgy döntöttünk, idén is megszervezzük. Most is sok pozitív visszajelzést kaptunk, ezért szeretnénk belőle hagyományt teremteni.

– Milyen tervei vannak a jövőt illetően?             

– Amint említettem, poros utcák már nincsenek, de elvégzendő feladat még bőven akad. Két állami beruházást is elnyert a város: tanuszoda épülhet a Lanyi területén, kézilabda-munkacsarnok pedig itt a Halmi telepen. Mindkettő nagyon fontos beruházás, hiszen az uszodát már régóta várja a lakosság, a munkacsarnok pedig a Halmi téri iskola és a sportegyesület körülményein lendíthetne nagyot. A csarnok megépítésével a Halmi tér új köntösbe öltözne, rendbe kellene tenni az iskola kerítését, a járdákat, parkolót kell építeni, a játszóteret le kellene bontanunk, de cserébe egy korszerűbbet építenénk. A feladat tehát az, hogy olyan teret alakítsunk ki, amire joggal lehetünk büszkék. Az iskola műfüves pályája mögött van egy nagyobb szabad terület, ahol szeretnék egy gumiburkolatú sportpályát kialakítani, amit megnyitnánk a lakosság előtt. A város egészét illetően problémát jelent a vízhálózat állapota, ennek a megoldása égetően fontos. Gondot okoz a nagy gépkocsiforgalom is és a vasúti átjáró kérdése, fontos lenne a Lőrinci utca és a Lincoln utca kereszteződésének forgalomtechnikai rendezése. Ezekhez a fejlesztésekhez a forrásokat is elő kell teremteni, mert a város nem tud mindent önerőből finanszírozni. De, mint korábban említettem, én a munkában hiszek, ezért azt gondolom, hogy a megfelelő hozzáállással meg fogjuk találni a megoldást ezekre a problémákra.

VN