Hősi emlékhelyek felújítása a temetőben

A felújított I. világháborús emlékmű

„Verjen meg az Isten, háborúcsinálók!” – (Tamási Áron: Szép Domokos Anna)

„Hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hur-coltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely… A hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek…” (1999/XLIII. törvény)

Stark János sírját tökéletesen helyreállították

Becslések alapján 17 millió ember lelte halálát az első világháborúban. Hazánk az Osztrák-Magyar Monarchia részeként kb. 600 000 halottal vette ki részét a vérzivatarból. A Honvédelmi Minisztérium kutatói szerint kb. 40 000 katona sírja található az ország területén. Óriási, felfoghatatlan számok, az első modern háború szomorú mementói. A vecsési áldozatok egy része a helyi temetőben nyugszik, többek sírja mára már eléggé elhanyagolttá vált. Az első világháború végének százéves évfordulóján időszerűvé vált a sírok felújítása.

A Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az I. világháborús hadisírok felújítására országos pályázatot írt ki. Vecsés Város Önkormányzata 2018 januárjában pályázott és nyert. A múzeum szerint tizenöt hadisír van a vecsési temetőben, ebből a pályázó nyolcra kapott támogatást. Az önkormányzat ezen felül még önrészt is vállalt a nyolc sír felújításában.

A sírok felújítását a vecsési Madar-Épkő Kft. végezte. Valamennyi síremléket megtisztították és újrafestették a betűket. Érdekes, hogy Stark János kivételével az összes hősi halott családi sírban fekszik. Lehet, hogy ez a magyarázata annak, hogy ez a sír volt a legrosszabb állapotban. Stark János ledőlt, szinte olvashatatlan síremlékét tökéletesen helyreállították, a sírról a felesleges növényzetet eltávolították. A temető bejáratánál emlékeztető tábla tájékoztat a nyolc hadisír felújításáról a támogató és a pályázó nevének feltüntetésével.

Bayer Józsefet családi sírba temették

Az I. világháborús síremlékeknek külön sírkertet nem alakítottak ki. A sírhelyek a vecsési köztemetőben, egymástól függetlenül, a temető különböző részein találhatók. Emlékmű viszont van. Érdekes, hogy ezt is most újította fel a városban működő Fehér János Közhasznú Alapítvány és egy országos szervezet, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. Az emlékmű az első világégés vecsési áldozatainak állít emléket a Hősök ligetében, 1922-ben készítette Branczeiz János és Massza Sándor. Az obeliszk alján 169 név olvasható, de a valós szám ennél magasabb lehet. A most felújított sírok közül Nagy Ferenc neve például nem olvasható a hősi emlékművön. Ugyanígy nem található Singer Béla neve sem, aki a vecsési temetőben nyugszik, és sírfeliratán szerepel, hogy a háborúban szerzett betegségébe halt bele. A következő idők feladata lesz az áldozatok kilétének pontosítása, a hiányzó nevek felderítése és nevük utólagos felvésése a hősök emlékművére.

A temetőben járva rokonainkon túl gondoljunk a messze földön elesett katonáinkra is, és ha tehetjük, időnként vigyünk egy-egy virágot, mécsest a sírjukra, ami örök felkiáltójel legyen minden háborús uszító számára. Legyen békesség köztünk mindenkor!

Bayer József 1886–1917. (31 év) „Gyászolják neje, gyermekei és unokái”
Hackl, Johann 1897–1918. (21 év) „Gestorben fürs Vaterland”
Kirchner, Johann 1891–1915. (24 év) „Hier ruhes im Gott selig entschlafen”
Leé Péter 1879–1914. (35 év) „Friede ihrer Asche!… hősi halált halt”
Nagy Ferenc 1880–1916. (36 év) „Itt nyugszik… hősi halált halt”
Prokopecz József 1882–1915. (33 év) „Gyászolják felesége, gyermekei és unokái”
Stark János 1877–1916. (39 év)
Virth János 1894–1915. (21 év) „Hősi halált halt”

Kiss Gábor, Andrássy iskola