Felhívás

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2019. évre is kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál (I. em. 7.) kell benyújtani a megjelölt, kötelező mellékletekkel együtt

2018. november 6-ig.

Pályázati űrlap letöltése
További tájékoztatást a Vecsési Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél
(I. em. 7.), illetve az 555-231; 06-30/668-69-38-as telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.