Szakképzési Centrum létesülhet Vecsésen

Testületi ülésről jelentjük

Az előző év utolsó testületi ülését december 14-én tartotta a képviselő-testület. Összesen 24 napirendet tárgyaltak, többek között módosították a temetőrendeletet, javaslatot tettek a Ceglédi Szakképzési Centrum kihelyezett központjának létesítésére, feladatellátási szerződést köt a város a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. Ezenkívül a létesítendő Kézilabda Munkacsarnok többletköltségeihez pénzügyi fedezetet biztosítanak és meghallgatták a Ká-posztafeszt Szervezőbizottságának tájékoztatását a rendezvény pénzügyi elszámolásáról.

Polgármesteri beszámoló

Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején elmondta, hogy a jövő évi beruházások előkészítése zajlik jelenleg. Az Alapellátási Központ építése miatt a felnőtt-háziorvosi rendelő a Lőrinci út 14. szám alá fog költözni, ahol a rendelő már elkészült. A gyermekorvosi rendelő a Damjanich u. 34. szám alatt lesz, itt a rendelő elkészítése még folyamatban van. Az új bölcsőde épülete a Damjanich u. 34. szám alatt fog megépülni, itt a meglévő épületek elbontása megtörtént a teljes tereprendezés december 20-ig fog elkészülni. A Halmy téri Kézilabda Munkacsarnok építésében fontos fejlemény, hogy sikerült elfogadtatni a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel (BMSK) a város tervét, de amennyiben a beruházás a megadott értékhatár felett készülne el (nettó 500 millió forint felett), akkor azt a településnek kell kifizetni. November 30-án lezajlott a közmeghallgatás. Néhány érdeklődő jelent meg, ami elég sajnálatos dolog. December 1-jén egy kínai delegáció érkezett a Bálint Ágnes Kulturális Központba. Azért látogattak Vecsésre, mert itt szeretnék megrendezni 2018. februárjában a kínai Holdújév Fesztivált. December 2-án a Petőfi téren lévő Jézus Szíve Templomban, majd azt követően a Bálint Ágnes Kulturális Központban köszöntötték, immár 20. alkalommal a jubiláns házaspárokat, amelynek idén is nagy sikere volt, kb. 270 fő volt jelen. December 4-én megbeszélést tartottak az intézményvezetőkkel a Központi Konyha hatékonyabb működtetése érdekében. December 8-án a polgármester részt vett a Monori Rendőrkapitányság év végi ünnepségén, ahol az őrsparancsnoknak és 4 kollégájának átadta Vecsés Város képviselő-testület által felajánlott jutalmat. December 13-án Tábori Ferenc alpolgármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző a Budapest Airport Zrt. konzultációs bizottságának ülésén vett részt.

Szakképzési Centrum létesülhet Vecsésen

A Szakképzési Centrum létrehozását az Ipartestület kérelmezte. Még tavaly kereste meg az Ipartestületet a Ceglédi Szakképzési Centrum, hogy Vecsésen kialakítanának egy képzőközpontot, ha megfelelő ingatlant tudna a város biztosítani. A Gazdasági Bizottság a Fő út 112. szám alatti épületet javasolta, amiben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a VSE Karate Szakosztálya, egy vállalkozás, az MSZP, a DK és a PM irodái vannak. Ezeket a bérleti szerződéseket felmondva az épület oktatási célra alkalmassá válhat. Az ezt követő felújítást a Ceglédi Szakképzési Központ vállalná. A Szakképzési Centrum létesítésével a Vecsési Ipartestület az oktatáshoz szükséges tanműhelyeket tudna létrehozni, így a gyakorlati és elméleti képzés egy helyen lehetne. Egy ilyen intézmény megvalósulása komoly húzóerő a már meglévő és a betelepült vállalkozásoknak, mivel biztosítaná a szakképzett munkaerőt. A képviselők elviekben támogatták a centrum kialakítását.

Az önkormányzat vállalja a Kézilabda Munkacsarnok megépítéséhez szükséges többletköltséget

A Kormány, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében Vecsésen is támogatná egy Kézilabda Munkacsarnok megépítését. A tervek szerint a Halmy téren a kézilabda-szakosztály bázisaként működő NBI-es és NBII-es kézilabda mérkőzések lebonyolítására is alkalmas, 200 fő befogadására tervezett nézőtérrel rendelkező Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához nettó 500 millió forintot (bruttó: 635 millió forint) biztosítana a kormány. Költségbecslések szerint a megadott összeghatárnál többe kerülne a csarnok felépítése. Bogáti János miniszteri biztos 2017. december 5-én arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a kormány a rendelkezésre álló forráson felül felmerülő többletköltséget nem tudja biztosítani. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kézilabda Munkacsarnok többletköltségeihez a 2018-as költségvetéséből bruttó 50 millió forintot biztosít.

Beszámoló a Vecsés és Környéke Társulás 2017. évi munkájáról

Tábori Ferenc alpolgármester beszámolójában leírta, hogy a Vecsés és Környéke Társulás 4 település részvételével (Vecsés, Gyömrő, Maglód, Ecser) 2013. július 1-jén kezdte meg a tevékenységét. A társulás főleg a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a szenvedélybetegek közösségi ellátásában segített. A Társulás tavaly négy ülést tartott.

Polgár