Ösztöndíjjal segíti az önkormányzat a felsőoktatási intézmények tanulóit

Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2021/2022-es tanévre meghirdeti ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetű hallgatóinak támogatására.

Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente négy hallgató részesülhet az ösztöndíjban. Elnyerésére évente új pályázatot kell benyújtani. Összege egy tanulmányi évre (10 hónapra) 10 000 Ft/fő/hó.

A kiírás alapján az pályázhat, aki:

  • állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tagozatos hallgatója
  • és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,
  • legalább két tanulmányi félévet abszolvált,
  • tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet sikeresen – legalább
  • 3,51 tanulmányi átlaggal – befejezte,
  • állandó vecsési lakos.

Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanulmányi eredményét a tanév megkezdése előtt leckekönyve bemutatásával, hallgatói jogviszonyának fennállását – szemeszterenként – az intézmény által kibocsátott okmánnyal igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8. A pályázatot a Kulturális Bizottság elnökének címezve (Dr. Lugosi Mária) postai úton kell leadni egy példányban. Postacím:

Vecsési Polgármesteri Hivatal, 2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.

A pályázatot egyfordulós pályázat alapján az Kulturális Bizottság bírálja el, a benyújtási határnapot követő első bizottsági ülésen és határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A pályázat nyerteseinek kihirdetésére az önkormányzat hivatalos lapjában (Vecsési Tájékoztatóban) is sor kerül.

A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj megvonásával jár. Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett összeget köteles az Önkormányzatnak 15 napon belül visszafizetni.

A mellékletekkel együtt a következő iratokat is csatolni kell: írásos kérelem, iskolalátogatási igazolás, leckekönyv fénymásolata, tanulmányi eredmény igazolása, lakcímkártya fénymásolata.

A kötelező mellékletek letölthetők a www.vecses.hu honlapról.

VT info