Iskolacsalogató a „Petőfi Suliba”

Kedves Szülők és iskolába készülő Gyermekek! A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2021/22-es tanévben is két elsős osztályt indít.

Felvehető létszám 27 fő/osztály. Délelőtt lesznek a tanítási órák, délután napközis foglakozáson vehetnek részt a diákok. Angol, német nyelvet illetően mindkét osztály esetén választhatnak, ezeket csoportbontásban oktatjuk. A következő sorokban bemutatkozik a két osztály tervezett osztályfőnöke.

1.a osztály: Dudás Noémi tanító néni

„1992 óta tanítok Vecsésen, kisebb megszakítással a Petőfi Iskolában. Annyi vidám, örömteli emlék, sok boldog pillanat köt ide! Tanítványaim sikere, folyamatos fejlődése, épülése ad erőt, lelkesedést mindennapi munkámhoz. A pedagógushivatást nagymamám nyomdokait követve választottam. Gyermekkoromban ámulva hallgattam történeteit a régi iskoláról, csodálattal nézegettem gyönyörű írását, csodálatos rajzait, vele énekeltem az egykori gyermekdalokat. Bár a mai iskola és a gyerekek már egészen mások, sokszor érzem azt, hogy nagymamám mosolyogva néz le rám. A lényeg nem változott: csodálatos dolog tanítani, gyerekekkel foglalkozni, megtanítani őket olyan dolgokra, amelyeket eddig nem tudtak. A mi feladatunk olyan biztos alap megteremtése, melyre az egy életen át tartó tanulás építhető. Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek a gyermekeik világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában. Legfőbb célkitűzéseim a pozitív, barátságos légkör kialakítása, mindezt a keresztény valláson alapuló nevelés elveinek és a bizalom légkörének megteremtésével.

A bizalom talán a legfontosabb. Bíznunk kell egymásban, magunkban! Szülőnek, gyermeknek, tanítónak egyaránt. Én óriási bizalommal tekintek a jövőbe, amikor a kis emberpalántákból gondos és következetes, szeretettel teli munkával virágzó, fejlődő, értékes emberkéket nevelhetünk. Bízom benne, hogy Vackor, Mazsola, Vuk és társaik segítségével lelkes olvasókká válnak, megalapozva a tanulás legfontosabb alapkövét, az értő olvasást. Bízom benne, hogy májusban már gyöngybetűkkel írják majd az édesanyáknak, nagyikáknak az anyák napi köszöntőt. Bízom benne, hogy segíthetem őket a rejtelmes matematika útvesztőiben, bátran és kitartóan leküzdenek majd minden akadályt. Bízom benne, hogy megismertethetem őket hazánk gyönyörű tájaival, hagyományainkkal, kultúránkkal, hogy büszke és hazaszerető gyerekek legyenek. Bízom benne, hogy szüleiket, tanáraikat, társaikat tisztelő, vidám és boldog gyerekek lesznek. Bízom benne, hogy átadhatom nekik azt a sok tudást, amit ökoiskolaként felhalmoztunk, így környezettudatos, egészségesen élő, sportos gyermekekké válnak. Bízom benne, hogy az iskolakertben együtt szedjük majd az epret, az általuk termesztett hónapos retket ropogtatják a vajas kenyérhez, télen madárkalácsot készítenek, és óvják, védik az állatokat, a méhecskéktől egészen a menhelyi kutyusokig. Tudom, hogy mindenkiben találok valami értékeset, szeretni valót!”

1.b osztály: Pályi Tünde tanító néni

„Pályi Tünde vagyok, jelenleg a 4.b osztály tanító nénije. Szep­tembertől én leszek az 1.b osztály tanítója, osztályfőnöke. 2015-ben végeztem az ELTE-Tanítóképző, matematika tagozatán.

Mindig tanító néni szerettem volna lenni, igazi hivatásként élem meg. Megtanulhattam mennyire fontosak a társas kapcsolatok, a türelem, a törődés, az emberek testi-lelki egészsége, amelyek a tanítói hivatás legfontosabb alappillérei. Nagy gondot fordítok arra, hogy a pedagógus-gyerek-szülő kapcsolat kölcsönösen együttműködő, szeretetteljes legyen, csak így érhetjük el, közös összefogással a célunkat. Felelősségteljesen végzem nevelőmunkámat, hiszen Önök, kedves Szülők, a legfontosabb kincsüket, gyermeküket bízzák rám. A gyerekek és közöttem egészséges kötődés szokott kialakulni, bizalmasan megnyílnak felém. Hivatásomban talán a legnagyobb és legszebb kihívás a leendő kis elsősök fogadása, a tanulás megszerettetése. Nagy mérföldkő ez a gyermekek életében. Hiszem, hogy az eredményes tanulás alapja a családias, szeretetteljes légkör, így nagy gondot fordítok az osztálytermem csinosítására is. Célom a gyermekekben meglátni a jót, fejleszteni őket, mert mindenki egy kis egyéniség. Fontos a kis csemetéknek a motiváció, a támogatás. Speciális szakterületem a matematika, így egyik legfőbb célom megszerettetni a matematika varázslatos világát. Tanóráimon előszeretettel alkalmazok változatos, digitális- és egyéb szemléltető eszközöket, módszereket, játékokat, élményszerűbbé téve a tanulást, a tananyag elsajátítását, így biztos tudással léphetnek felsőbb osztályokba. Fontos a közösség erősítése, a csapatépítés, ezért különböző programokat szervezek: múzeumlátogatás, színházpedagógiai foglalkozás, kirándulások. Az interaktív tanulás az egyik leghatékonyabb módszer a tudás elmélyítésére. Online osztálykirándulást is szerveztem, ahol virtuálisan méhészkedtünk és élménydúsabban sajátítottuk el a tananyagot. Kreatívan megálmodok dolgokat, amiket az osztályommal és szülőkkel mindig közösen megvalósítunk. Decemberi projektünk volt a 4.b falva kivitelezése szülői együttműködéssel. A koszorúversenyen újító kategóriában 1. helyezést értünk el. Fontosnak tartom a gyermekek önbizalmát, nyitottságát és figyelmét erősíteni, érzékenyítő órák keretében dolgozunk fel fontos témaköröket, mint például az egymás elfogadását. A jövőben is következetes, szeretetteljes munkára építek.”

A beiratkozásról

Szándéknyilatkozat-regisztrációs adatlap kitöltése: 2021. március 18-án 0 órától 2021. április 16-án 24 óráig. Regisztrációs link: https://forms.gle/4fVfDB1pbVaJh8cg7

Jelentkezési lap leadása, beiratkozás az iskolában: 2021. április 15-én és 16-án 8 órától 17 óráig. A jelentkezési lap letölthető a www.petofivecses.hu honlapról.

Reméljük, hogy gyermeküket hamarosan diákjaink között üdvözölhetjük! Információkért bátran keressenek minket, honlapunkat! www.petofivecses.hu

Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató
igazgato.vecses@ekif-vac.hu

Fekete-Part Gabriella alsós igazgatóhelyettes,
fekete-part.gabriella@vecsesps.hu