Gallybegyűjtés

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a begyűjtés két részletben valósul meg. A gallyak közterületekre való kihelyezését a szállítást megelőző 2 napon belül lehet megkezdeni a következő időpontokig:
2020. április 4-én, szombaton reggel 7 óráig helyezzék ki a vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu),

2020. április 11-én, szombaton reggel 7 óráig helyezzék ki a vasúttól délre fekvő területen (Andrássy-, Halmitelep).

Kérjük, hogy a lakóhelyüknek megfelelő időpontban helyezzék ki a gallyakat az ingatlanok elé, ellenkező esetben nem áll módunkban azokat elszállítani, mivel a begyűjtést végző jármű minden utcában csak egyszer megy végig. Az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, vékony ágakat max. 1 m-es darabokra vágva szállítjuk el. Farönköket, tuskókat, gyökereket ne rakjanak ki!

Kizárólag a zsineggel vagy vékony kötéllel kötegelt gallyat szállítjuk el!

A gallyakat kizárólag kötegelve, kis méretű, hozzáférhető, egymástól elkülönített, kézi erővel történő mozgatásra alkalmas kötegekbe rendezve tegyék ki, ezzel megkönnyítve a begyűjtést. A gallyak kötegelésénél kérjük, ügyeljenek arra, hogy csak és kizárólag zsineg, vékony kötél használható, tehát műanyag huzallal vagy fémdróttal átkötegelt gallyakat nem hozunk el, mert annak átvételét partnerünk megtagadja!

Azokat az ágakat, gallyakat, amelyeket nem tudnak kötegelni a zöldhulladékos zsákba, helyezzék ki majd április 21-től.

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak normál háztartási mennyiséget szállítunk el.

A gallygyűjtés a tavaszi metszés során keletkező, zsákba nem gyűjthető zöldhulladékra vonatkozik.