Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetése

Elkészültek a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációi.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata határozatai alapján elkészültek a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációi.

Mint ahogy arról 2019. októberében előzetesen tájékoztattuk az érdekeltelteket, a Tk. 36.§ szerinti teljes eljárással folyamatban van a hatályos településrendezési eszközök néhány területre kiterjedő módosítása, amelynek elkészült a partnerségi és államigazgatási egyeztetési dokumentációja.

Vecsés önkormányzatának 140/2019.VI.20) határozata alapján szintén elkészült a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(VI.20.) önkormányzati rendeletnek a szálláshely-rendeltetések szabályozásával összefüggő módosításának tervezete, amelynek egyeztetési eljárása a Tk. 41.§ szerint történik.

Mindkét dokumentáció Vecsés Város Önkormányzat honlapjáról 2020. január 30-tól letölthető a „Partnerségi egyeztetés” oldalról (www.vecses.hu/onkormanyzat/partnersegi_egyeztetes) vagy megtekinthető a Vecsésiolgármesteri Hivatal főépítészi osztályán.

Az elkészült egyeztetési dokumentációkkal kapcsolatban 2020. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a polgármesteri hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődőt várunk.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a polgármesteri hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából, Berényi Mária főépítész