Három  hónap  után ülésezett újra a képviselő-testület

A testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a tavalyi év gazdálkodásáról szóló zár­számadás elfogadása volt.

Magyarország Kormánya március 11-én az egész ország területére vészhelyzetet hirdetett, melyet június 18-án oldottak fel. Ezalatt nem ülésezhetett a képviselő-testület, és a bizottsági ülések is elmaradtak. A veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta. Ebben az időszakban a halaszthatatlan ügyekben összesen 3 rendeletmódosítás és 21 polgármesteri határozat született, melyek előkészítő anyagait minden esetben megkapták a képviselő-testület tagjai és az érintett bizottságok. A vészhelyzet feloldását követően az első testületi ülést június 30-án tartották. Az ülés a szokásokhoz híven most is a polgármesteri beszámolóval kezdődött.

Szlahó Csaba tájékoztatta a képviselőket a Rózsa utca Fő út és Vigyázó Ferenc utca közötti szakaszának felújításáról. A közbeszerzési eljárást elnyerő RBM Úttechnika megkezdte a munkálatokat, a beruházás munkaterületének átadása június 25-én megtörtént. Ezt megelőzően a DPMV Zrt. szakemberei elvégezték az ivóvízhálózat cseréjét.

Eredményes volt a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat Grassalkovich Antal Általános Iskola konyha- és étkezőbővítés tárgyában indított közbeszerzési eljárása. A kivitelezést a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Kraft-Tech Épületgépészeti Kft. végezheti el, nettó 84,9 millió forintért. A beruházás az őszi iskolakezdésre készülhet el.

Jelenleg is zajlik a Bálint Ágnes Kulturális Központ lelátóinak és színháztermének aljzatburkolat-cseréje. A ház munkatársai több hasonló intézményben tájékozódtak az alkalmazott megoldásokról, az összegyűjtött tapasztalatok alapján a Wood Mobil Kft.-vel szerződtek a kivitelezésre. A tervek szerint az őszi kulturális rendezvényeken már megújult környezet fogadja a kulturális központ közönségét.

Az elmúlt hónapokban több forgalomlassító küszöböt építettek a város forgalmasabb útjain és kereszteződéseiben. Új fekvőrendőrökkel találkozhatunk a Nagysándor József. utca–Arany János utca kereszteződésében, a Wass Albert utcában (2db), a Halmi utca-Kikindai utca, a Halmi utca–Előd utca, a Károly utca–Álmos utca, a Budai Nagy Antal utca–Lázár Vilmos utca kereszteződéseiben, illetve az Arany János utcában a Dózsa György utca–Bercsényi utca közötti szakaszon (1 db) valamint a Kakucsi úton (1db).

Járdafelújítások is történtek az elmúlt két hónapban – tájékoztatott a polgármester –, a Telepi út egy szakaszán és a Zrínyi utca Arany János utca–Apaffy utca, illetve a Budai Nagy Antal utca–Apaffy utca közötti szakaszain is viakolor burkolatra cserélték az elöregedett betonjárdákat. A Külső gyáli úton a 4602 jelű útnál szalagkorlátot helyeztek ki a balesetek elkerülése végett.

Elfogadták a zárszámadást

A testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása volt. Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, a döntés meghozatalát szakértői vélemény is segítette. Az elmúlt év költségvetési eredménye messze túlszárnyalta a korábbi évekét, de a koronavírus-járvány miatt jelentkező rendkívüli gazdasági helyzet a vecsési lehetőségeket is átírta. A tavalyi év és az idei évkezdet még egészen más képet mutatott, amikor még nem volt látható Európában az a gazdasági válság, amit a koronavírus idézett elő.

– Ennek sajnos Vecsésre nézve is negatív hatásai vannak, városunk is jelentős anyagi erőforrásoktól esik el a nem várt helyzet miatt. Várhatóan nem úgy teljesülnek a bevételeink, ahogyan év elején gondoltuk, a legrosszabb forgatókönyv szerint mintegy 1,5 milliárd forintos kieséssel kell számolunk. Az óvatosság elve alapján ezért megváltoztattuk a bevételeink mértékét, mert úgy gondoltuk, hogy a város kiegyensúlyozott működése a legfontosabb. Ennél fogva számos olyan kiadást levettünk, amelyet szerettünk volna fejlesztésként megvalósítani. Bízunk benne, hogy ha lesz is második hulláma a járványnak, az nem dönti le a lábáról a hazai gazdaságot, és év végére már némi javulást tapasztalhatunk – mondta Szlahó Csaba polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban.

Tovább csökkent a bűncselekmények száma

A képviselő-testület elfogadta a Vecsési Rendőrőrs 2019. évi szakmai beszámolóját. A statisztikai adatokból kiderült, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is csökkent a városban elkövetett bűncselekmények száma. A testületi ülésen részt vett Körmöndi Bernadett rendőr őrnagy, a Vecsési Rendőrőrs vezetője, és Csipler Norbert rendőr alezredes, a Monori Rendőrkapitányság megbízott vezetője.

Kinevezték az intézményvezetőket

Három vecsési intézmény élére választott vezetőt a képviselő-testület. A leadott pályázatok alapján a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetésével Vargyasné Bakonyi Ildikót, az óvoda korábbi helyettes vezetőjét bízták meg. A Róder Imre Városi Könyvtár élére Vadászi Máriát választották, míg a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetői pozícióját Tárnokiné dr. Törő Krisztina nyerte el. Mindhárom intézményvezető öt évre szóló megbízást kapott.

VT inf