A Halmy-uradalom dolgozói (1928–1942/1945)

„Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!/Kéz is kell még, mely a földet kihányja.” (Petőfi)

„A közgazdasági egye­tem mezőgazdasági szak­osz­tályának hallgatói az elmúlt tanév II. felében… Halmy Jó­zsef vecsési gazdaságában… voltak tanáraik vezetése alatt tanulmányi kiránduláson.” (Köztelek, 1927. júl. 24.)

Mikor egy-egy történelmi családot (Andrássy, Halmy) bemutatunk, sose felejtsük el a népet, amely mögöttük állt! A Halmy család jólétéért nagyon sok ember dolgozott. Ez a cikk nekik szeretne emléket állítani egy névlistával. Az Andrássy iskola 1928 és 1945 közötti anyakönyvi naplói közlik a diákoknál az édesapa nevét, lakhelyét és foglalkozását. Összeszedtem a naplók alapján, hogy kik és mit dolgoztak a birtokon. A listák velejárója, hogy tartalmazhatnak hibákat, ezeket kérem, nézzék el, és ha tudják, javítsák ki! A listára értelemszerűen csak azok kerülhettek fel, akiknek gyermeke járt az Andrássyba. Örülnék, ha a ma élők közül minél többen fedeznék fel az őseiket és lennének büszkék arra, hogy hazánk egyik virágzó gazdaságát hozták létre. Jó böngészést!

béres: Kovács József, Kövesdi István, Noszka György, Poroszkai József, Rigler Mihály

bognár: Obornyi Ambrus, Papp András

csősz: Buzás István, Kiss János, Kókai András, Kókai József, Krausz Mátyás, Noszka György, Recsnik Sándor, Willing József

dinnyés: Bugyi János, Gál István, Szabó János, Menártovics József

éjjeli őr: Kövesdi István, Ladoniczki Kálmán, Roik Ferenc

földműves: Benyó József, Csernus János, Farkas Józsefné, Gémesi József, István József, Moravetz Ferenc, Moravetz János, Poroszkai István, Rubos György, Szabó János, Vida András

gépész: Belcsik Ferenc, Budai József, Plagányi Lajos

gulyás: Vincze Sándor

irodatiszt: Gál János

juhász: Nagy József

kanász: Kozma Imre

kertész: Farkas Ferenc, Kirchner Tamás

kocsis: Csőke János, Dóczi József, Farkas Mihály, Fecske József, Hajdú Ferenc, Krajnyák Mihály, Kiss János, Menártovics József, Potrák Pál, Rigler Mihály, Roik Ferenc, Romhányi János, Sári Ferenc, Szabó János

kovács: Polonkai János, Pribék Ferenc

napszámos: Böckl János, Farkas János, Horváth Mihály, Kollár Pál, Recsnik Sándor, Reitinger Terézia, Veszelka Pál

parádés/urasági kocsis: Varga János

szénakereskedő: Nagy József

szőlőkezelő: Balogh Sándor

uradalmi cseléd: Baráth István, Bednarek István, Fövényes János, Gáspár András, Hajzleczki József, Hanusz István, Hegedűs István, Hegyi Alajos, Horváth József, Kocó István, Kozma Imre, Kovács Imre, László Menyhért, Molnár Pál, Nagy János, Pribék Ferenc, Rácz Flórián, Ribai Ferenc, Rigler László, Széchényi Lajos, Takács János, Veszelka Pál, Vida István, Vin­cze Sándor, Viola András 

uradalmi gazda: Mészáros Balázs

uradalmi intéző: Madurovicz Alfréd

uradalmi kőműves: Fülöp Sándor

uradalmi tehenész: Czirják János, Kaldenecker András, Krajnyák Mihály, Molnár Pál, Paizs Ferenc, Prekli Ferenc

vincellér: Dóczi József, Nagy Gergely

Kiss Gábor, Andrássy iskola