szerda, 05 július 2017 09:24

Polgármesteri beszámoló 2017. június

Szlahó Csaba polgármester először az aktuális beruházásokról beszélt. Elmondta, hogy folyamatosan halad az Andrássy iskola épületenergetikai beruházása. A tornatermi rész teljesen elkészült. A régi épületszárny palatetős részét lecserélték, a konyhai rész tetőszerkezetét is megerősítették, megtörtént a külső
ablakok csérje, színezik az utcai homlokzatot. A polgármesteri hivatalnál a tető átépítését végzik. A házasságkötő terem felújítása hamarosan befejeződik, jelenleg a klímát szerelik. A Grassalkovich iskola udvarának felújítása is megkezdődött, a bontási munkák  után a csapadékvíz-elvezetés kiépítése van folyamatban.

A Központi Konyha eszközbeszerzésére a szerződést megkötötték. A Zöldfa utca útfelújítási munkáit is elkezdték. A közműbekötések cseréje megtörtént, jelenleg az útalapot készítik. A pályázatokkal kapcsolatban örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy újabb sikereket könyvelhet el Vecsés. Júniusi kormányhatározat szerint Vecsésen kézilabda-munkacsarnok létesülhet. Pest megyében 17 település közül Vecsést a 8. helyre sorolták. Ez a pályázat rangsorolási és a létesítés fontossági sorrendje is egyben.

Szintén a júniusi kormányhatározatban szerepelt, hogy Vecsés tanuszodát is építhet. Megtörtént az elektromos töltőállomás helyének véglegesítése. Eredetileg az Epresben, a Grassalkovich iskola parkolóját jelölték ki, de a városi rendezvények idején ezt nehezen lehetne megközelíteni, ezért a Cifra csárda melletti parkolóban építhetik meg a töltőállomást (NNÖK parkolója). A szerződéskötés folyamatban van.

péntek, 16 június 2017 09:21

Pedagógusnapi köszöntés

Vecsésen már hagyomány, hogy június 14-én a Városi Ünnep után a Bálint Ágnes Kulturális Központban külön köszöntik a pedagógusokat. Az ünnepségen jelen volt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke, valamint dr. Hrutkáné Molnár Mónika, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületének igazgatója.

Az ünnepség elején Tófalvi Mónika, az NNÖK elnöke és dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke három Grassalkovich iskolában tanító pedagógusnak köszönte meg a tanévben nyújtott kiemelkedő munkát. Oklevelet vehetett át Dömötörné Futó Molnár Mónika, Konda Orsolya és Gáborné Bárány Ágnes. Ezt követően Gál István nyugdíjas pedagógus köszöntötte a megjelenteket. Idén az Andrássy iskola tanulói kedveskedtek egy kis műsorral. Szlahó Csaba polgármester köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a köznevelés és a közoktatás átszervezése után a város továbbra is magáénak érzi az iskolákat, és kollégaként tekint a dolgozókra. Dr. Szűcs Lajos képviselő megköszönte a pedagógusok egész éves munkáját. Az ünnepség állófogadással zárult.

kedd, 16 május 2017 20:30

Épületszigetelés

Az Épületenergetikai pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal és az Andrássy iskola korszerűsítése folyik. Az iskolában a gépészeti felújítás, a fűtésrendszer és a kazán cseréje november elejéig önkormányzati forrásból megtörtént. Hasonló felújítást végeznek a polgármesteri hivatalban is, szintén önkormányzati költségből. Jó ütemben halad a közel 90 éves alma materen a nyílászárók cseréje és a külső szigetelési munka – ez már pályázati forrásból. Hasonló módon fog megszépülni a Városháza épülete.

Képek és szöveg: Fekete József

kedd, 16 május 2017 06:51

Folytatódnak az útfelújítások

 A Zöldfa utca egyike azoknak a fontos útvonalaknak, melyeken a városközpontból leggyorsabban elérhető a Kertekalja vasútállomás. A teljes útfelület újbóli aszfaltozása előtt, az építők lemarták a régi, kátyúkkal tarkított réteget (képünkön), amely után a kétoldali szegély kiépítése következik.

Kép és szöveg: Fekete József

A Vecsési Önkormányzatot Tábori Ferenc alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző és Práczki Péter a projekt vecsési szakmai vezetője képviselte. A Lillehammer Egyetemen Rolf Ronning professzor fogadta a magyar delegációt. Tájékoztatójában összefoglalta a pályázat során felmerült közös innovatív elképzeléseket. Dr. Szebényi Szabolcs Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviseletében beszámolt a Képzéskoordinációs Irodában eddig történt továbbképzések nagyon pozitív visszajelzéseiről. A Vecsési Önkormányzat részéről Práczki Péter tartott beszámolót. Előadásában kiemelte, hogy az önkormányzattól mintegy száz fő vett részt a Norvég Alap továbbképzésein A Felnőttképzők Szövetsége (a rendezvényen Sum István képviselte őket) szervezte az OKJ-s targoncavezető-képzést, melyet Skribek Pál elnök vezetésével a Vecsési Ipartestület valósított meg. Figyelemre méltó, hogy a targoncavezető-képzés végeredményét tekintve a Vecsési Ipartestület az eredetileg tervezett 32 fős képzési létszámot megduplázva, 64 fő szerezhette meg az OKJ-s targoncavezetői jogosítványt!

Pósán Anna a Zsigmond Király Egyetem részéről beszámolt a projekt során végzett és az egyetem által szervezett képzések megtervezéséről és lebonyolításáról. Külön értékelte a stresszmenedzsment továbbképzés kiváló eredményeit, ugyanis az önkormányzati dolgozóknak kiemelt szükségük lehet az ezzel kapcsolatos folyamatok ismeretéről.

Ehhez kapcsolódott Práczki Péter előadása is, aki elmondta, hogy Vecsés Város Önkormányzata  a vállalt projektfeladatokon felül a stresszmenedzsment továbbképzés keretén belül Erőszakmentes kommunikációs térninget hirdetett meg, ezúttal a lakosság körében. Az első tréninget követő pozitív visszajelzések alapján második továbbképzést is szerveztek a Vecsési Ipartestület nagytermében. A Ramabala Éva által tartott két előadáson eddig több mint negyven fő vett részt. A sikerek alapján a projekt végéig egy harmadik előadást is beterveztek.

Takács József a Budapest Airport Zrt., részéről felhívta a résztvevők figyelmét a repülőtér keretében végzett továbbképzések fontosságára, hiszen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megítélése nagyrészt az alkalmazottak kíváló felkészülésén múlik. A hazai partnerek beszámolóját Hunyadi István projektigazgató, a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviseletében zárta, aki beszámolt a Képzéskoordinációs Irodában végzett munkáról és az eredmények ismeretében megköszönte a norvég partnerek támogatását. A magyar delegációnak az egyetemi bemutató program további részében Bent Kure,  projektigazgató tartott egy tájékoztatót a Nemzeti Film Iskoláról (National Film School). A delegáció ezt követően a Lillehammer-i Oktatási Központba látogatott, ahol Jon Amundsen rektor a városba érkező menekültek helyi közösségbe történő integrálásáról számolt be, majd ezt követően a Digitális Továbbképzési
Központban fogadták delegációnkat, ahol az idősgondozás digitális segítőrendszereit mutatta be Vibeke Stenshage főosztályvezető. A program Oslóban folytatódott, ahol az Ullensaker-i önkormányzat bemutatta azokat a folyamatokat, melyeket a térségben az álláskeresők támogatása, illetve a menekültek  beilleszkedése érdekében alkalmaznak.

A norvég szakmai látogatás végén az oslói repülőtér üzemeltetője, az Avinor HR igazgatója Kjell Age számolt be a a repülőtér alkalmazottainak kiválasztási és továbbképzési rendszeréről, ami szintén a minőségi kívánalmak fejlesztésére helyezi a legfontosabb hangsúlyt. A projekt április végén Budapesten  ünnepélyes zárókonferenciával végződik.

Polgár Gyula, kommunikációs munkatárs

péntek, 21 április 2017 06:30

Forgalmirend-változás Vecsésen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen a Régi Ecseri úton a Spotter domb (szabadtéri reptéri kilátó) felé vezető út mellett a sorompó előtti bal oldalon megállni és várakozni tilos táblát helyeztek ki.. Ennek az az oka, hogy a mezővédő sorompóval védett mezőgazdasági földterületekre a földművelők hatalmas munkagépeikkel csak nehezen tudtak behajtani, mert az út mindkét oldalán sok gépjármű parkolt, leszűkítve ezzel az utat. Az esetleges balesetek vagy káresemények megelőzése érdekében a Régi Ecseri út jobb oldala szolgál ezentúl parkolási lehetőségként.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy tartsák be a fentieket, hogy ne kelljen szankcionálni szabálysértés miatt! Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

 

péntek, 14 április 2017 06:53

Óvodai beiratkozás 2017

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2017. május 8. és 9. (hétfő-kedd) napján (8.00-18.00 óráig)

Kérem a Szülőket, hogy beiratkozáskor a következő iratokat vigyék magukkal:

-         a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (személyi igazolvány nem szükséges, csak a lakcímkártya)

-         a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

szerda, 15 március 2017 06:25

HÍRDETMÉNY

Vecsés Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó előírásai alapján megindította a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (korábbi nevén: Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér) szabályozási előírásainak és szabályozási tervének módosítása egyeztetési eljárását.

A két budapesti kerület és két település közigazgatási területét érintő tervet 2005-ben hagyták jóvá,majd 2010-ben módosították és mivel a 2013. január 1. előtti hatályos jogszabályokon alapul, ezért 2018. december 31-ig alkalmazható. Addig a területre új tervet kell majd készíteni és jóváhagyni.Tekintettel azonban arra, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások a kormány 181/2016.(VII.1.) rendelete alapján kiemelt jelentőségűek, a hatályos SZT módosítását még lehetővé tette a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2017. január 1-től tárgyalásos egyeztetési eljárás keretében.

hétfő, 06 március 2017 06:41

Támogassa a Lóti-Futit

Vecsés Város Önkormányzata az idei évben is megrendezi a Vecsési Lóti-Futi futóversenyt. Célunk egy felejthetetlen élménynap megszervezése, melynek megvalósításhoz keresünk támogatókat. Mivel anyagi lehetőségeink korlátozottak, megtisztelő örömmel fogadjuk a támogatás minden formáját, amellyel költséget lehet megtakarítani, illetve a résztvevőket jutalmazni, ellátni.

A verseny pontos időpontja: 2017. május 13. (szombat) 13.00 óra.

Helyszín: a Sportpálya és a környező utcák.

A város a központ megépítéséhez 400 millió forint állami támogatást kap – tájékoztatta a város lakosságát a település honlapján Szlahó Csaba polgármester. Az új egészségügyi központ és mentőállomás pályázatát hosszas előkészítő munkával nyerte el a város. A kormány 2016. december 22-én döntött az új vecsési beruházás támogatásáról.
Már 2006-ban felmerült a Vecsési Mentőállomás létesítésének ötlete, mivel a Ferihegyi földi Mentőállomás bezárásával a területen az Országos Mentőszolgálat ellátásában fehér folt keletkezett. Az OMSZ vállalta volna az üzemeltetést, de az állomás létesítésére nem volt forrása.
Sajnos 2013-ban az EU-s mentőprojektbe sem kerülhetett bele a mentőállomás építése, mert a Központi Régiót ebből a lehetőségből kizárták.
A létesítés szakmailag továbbra is indokolt, „Vecsésre gyakran jár a mentőhelikopter kevésbé súlyos esetekhez is, mivel kevés a közelben elérhető mentőautó, ezen valamit javított a vecsési Mentőpont létesítése, de nem jelent végleges megoldást” – írta még 2014-es önkormányzati beszámolójában Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetője.
Másik jelentős gond, hogy a Dózsa György úti rendelő állapota jelentősen leromlott, a fal vizesedik, a gépészeti rendszer elavult, a ház belső beosztása már nem teljesíti a minimumfeltételeket. Ez gazdaságosan nem orvosolható a jelenlegi épületben. Az Áchim utcai rendelő állapota hasonló, a minimumfeltételek itt sem teljesíthetők.
Mindkét gondra megoldás lenne a Dózsa György úti jelenlegi háziorvosi rendelőhelyén egy két mentőgépjárműves mentőállomásból, négy felnőtt, egy gyerek háziorvosi rendelőből, védőnői szolgálatból, egészségügyi irattárból, raktárból, kiegészítő rendelőből álló komplexum, vagyis egy közös mentőállomás és alapellátási központ létesítése új épületben.
Ennek látványterve elkészült. A központ megvalósításával hosszú távra megoldódna Vecsés város lakosságának egészségügyi ellátása.
forrás: www.vecses.hu

1. oldal / 4

Aktuális szám letöltése:

cimlap

« Február 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
« Február 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
© 2017 Bartim honlap