péntek, 03 február 2017 13:18

Testületi ülésről jelentjük

A Városháza energetikai felújítása miatt Vecsés Önkormányzata továbbra is a Bálint Ágnes Kulturális Központban tartja üléseit. Január 24-én az emeleti kisteremben ültek össze, ahol 22 napirendi pontot tárgyaltak. Ezen többek között elfogadták Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást, javaslatot tettek az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételére, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével feladatellátási szerződés megkötésére és a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására. Elvi döntés született arról, hogy Vecsés csatlakozzon az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Elfogadták a Központi Konyha és a Kolping Támogató Szolgálat beszámolóját.

Testületi ülésről jelentjük

Legutóbb 2016. december 13-án ült össze a képviselő-testület. A Városháza energetikai felújítása miatt a Bálint Ágnes Kulturális Központ földszinti kistermébe hirdették meg az év utolsó ülését. Ezen többek között módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló rendeletet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, jóváhagyták a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételére vonatkozó szerződést, javaslatot tettek a Vecsési Tájékoztató kiadójának megváltoztatására, támogatták a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány év végi rendezvényeit, és elfogadták a Káposztafeszt Szervezőbizottsága beszámolóját.

Boldog új évet kívánok minden olvasónknak!

A lapot kézben tartva rögtön észrevehetik az alapvető változást, az újság ettől az évtől kezdve teljesen új formában jelenik meg. A miértre a válasz már tavaly megfogalmazódott, amikor az újság kiadásáért felelős Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány kuratóriuma nyáron arról döntött, hogy visszaadja a kiadói jogokat az önkormányzatnak. Az alapítványban dolgozók szép munkát végeztek, hiszen évekkel ezelőtt a fekete-fehér kiadványból színeset hoztak létre, de a továbblépéshez már szervezettebb hátteret kellett volna kiépíteniük, amit társadalmi munkában már nem lehetett felvállalni. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a kiadványt tartalmilag és formailag is megújítja. A fejlődés érdekében új arculattal és önálló szerkesztőséggel vágott neki az új évnek, és úgy döntöttek, hogy a kor követelményeihez igazodva az on-line felületet is jobban kihasználva kell az újságot szerkeszteni.

péntek, 09 december 2016 08:57

Novemberi testületi ülésről jelentjük

Készül a város környezetvédelmi programja

  Legutóbb november 15-én ült össze a képviselő-testület. Ezen az ülésen bírálták el többek között a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatokat, döntöttek az önkormányzati óvodák és bölcsőde téli zárva tartásáról és a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatásáról.

csütörtök, 08 december 2016 08:42

Közmeghallgatás

Sok észrevétel és javaslat hangzott el

 A fórumot november 24-én 17.00 órára hirdette meg Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelyen az előző évekhez képest sokkal többen jelentek meg. A nyilvános ülésen részt vett Szlahó Csaba polgármester, a képviselő-testület tagjai, Mohainé Jakab Anikó jegyző, a hivatal összes osztályvezetője, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselője, Tuba Zoltán a Városgondnok Kft. ügyvezetője és Harazin István a Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Vecsés, 2016. október 23.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplők!

Egy angol filozófus szerint minden nemzet életereje ifjúságában mérhető le igazán. 60 évvel ezelőtt a magyar fiatalok új irányt szabtak a történelem menetének. A XX. század legtisztább és legnemesebb forradalmát indították el, nyugodtan mondhatjuk nem valamely ideológia, hanem az élet nevében. Mit is akartak tulajdonképpen? Igazán egyszerű dolgokról volt szó.

Azt akarták, hogy szüleik – többségükben kétkezi munkások és földművesek – embertelenül kemény munkájukért megkapják az őket megillető tisztességes bért. Ők tudták mit tesz az: látták szüleiket hétszámra talicskázni Sztálinvárosban káposztáskockán és cukros zsíros kenyéren, látták állni őket a futószalag mellett és látták azt is, amint a tavaszi vetésre félretett magot bőrkabátos verőlegények rakják teherautóra. Nyugodt életet akartak.

Azt akarták, hogy Magyarországot ne fosszák ki, se háborús jóvátétel, se kölcsönös gazdasági segítségnyújtás címén. Ők tudták mit tesz az: látták Záhony felé dübörögni a mecseki uránbányákból nyert érccel megtömött vagonok sokaságát. Függetlenséget akartak.

Azt akarták, hogy váltsák le a semmiért százakat kivégeztető, nem egyszer közönségesen agyonverető, tízezreket bebörtönző, az országot teljes gazdasági romlásba döntő vezetőket. Ők tudták mit tesz az: szinte nem volt család Magyarországon, amelynek távolabbi körében ne gyászoltak volna valakit, vagy ne jártak volna börtönökbe beszélőkre – ha ugyan lehetett. Igazságot akartak.

Azt akarták, hogy mint magyar emberek emelt fővel, egyenes derékkal állhassanak meg. Ők tudták mit tesz az: volt szerencséjük halálra unni magukat az ország megszállásának vagy a „nagy októbernek” nevezett tragédia aktuális évfordulójára rendezett iskolai ünnepélyeken, kötelezően sírhattak Sztálin temetésén, s napszúrást kaphattak a soron következő szovjet emlékmű avatásán. Eközben március 15. tanítási nap volt, s azt hallották, hogy Petőfi kommunista agitátor, Magyarország pedig a nácik utolsó csatlósa volt. Őszinteséget akartak.

hétfő, 10 október 2016 06:46

Testületi ülésről jelentjük

November 8-ig lehet a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot beadni

A nyári szünet után először szeptember 22-én ült össze a képviselő-testület. Ezen az ülésen döntöttek többek között arról, hogy a város ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz és indulnak a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram pályázaton. Elfogadták a Vecsési Települési Értéktár Bizottság féléves és a Pénzügyi bizottság előző évről szóló beszámolóját.

szerda, 06 január 2016 12:04

Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület december 15-én tartotta utolsó soros ülését. A tanácskozásról Tábori Ferenc alpolgármester hiányzott.

Két testületi ülés között történt

Szlahó Csaba polgármester úr beszámolójában örömmel tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a QUAESTOR Értékpapír ZRt. „f.a.” dec. 8-án visszautalta az Önkormányzat részére a 2015. január 6-án 200 millió forint értékben vásárolt állampapírjait az adott időszakra vonatkozó kamattal együtt.
A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat vállalkozásainál Állami Számvevőszéki vizsgálat kezdődött november hónapban. A kért anyagok előkészítése folyik gőzerővel az év végéig. A tényleges vizsgálat később kezdődik, egyelőre annyi tudható, hogy az ÁSZ szakemberei elégedettek a hivatal és a cégek gyors és szakszerű adatközlésével.

csütörtök, 03 december 2015 17:41

Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület december 1-jén tartotta soros ülését, ame- lyet még egy fog követni dec. 15-én. A tanácskozáson minden képviselő jelen volt.

 Szlahó Csaba polgármester úr beszámolójában kiemelte, hogy rövidesen két új hulladékszállító tehergépkocsival fog bővülni a Városgondnok Nonprofit Kft. gépjármű parkja, amely elősegít- heti a Kft. még igényesebb munkavégzését. A Nyárfa utcai útépítés jól halad, bár időjárásfüggő, de minden esély megvan arra, hogy még az idén elkészüljön. A Petőfi iskola műfüves pályáját – bár igénybe vették már a gyermekek – hivatalosan, ünnepélyesen, megszentelve október 22-én vette birtokba az intézmény. Kiemelte, hogy az október 23-ai városi ünnepségen emlékezetes műsort adó VAT tagjait egy baráti vacsorával ven- dégelte meg – köszönet gyanánt. Megköszönte a város vezetés nevében a VHZ Fúvószenekarának kiváló teljesítményét és azt, hogy magas szinten látták vendégül az ország legjobb nemzeti- ségi zenekarait. Ugyanilyen dicsérettel illette a VSE Ökölvívó Szakosztályát, akik vendéglátói voltak az Országos Női Bajnokságnak, ahol a vecsésiek remekül szerepeltek, és öt országos bajnoki címet szereztek.

szerda, 02 december 2015 17:45

Közmeghallgatást tartottak

Járdák, az utak, a vízelvezetés, az autós-kamionos forgalom, a lomtalanítás és a zöldhulladék-elszállítás került a középpontba
A november 26-án megtartott közmeghallgatás résztvevőit az előző évek gyakorlatától eltérően nem a Bálint Ágnes Kulturális Központba invitálta a képviselő-testület, hanem a polgármeste- ri hivatal dísztermébe. A helyszínváltoztatás jót tett a nyilvános testületi ülésnek, ugyanis a kisebb térben sokkal közvetlenebb kapcsolat alakult ki a képviselők és a hallgatóság között. A kötelezően megtartandó közmeghallgatás célja, hogy a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdé- sekkel forduljanak a testülethez és javaslatokat tegyenek a közösséget érintő témákban. A polgármesteri hivatalban meg- tartott közmeghallgatáson többségében valóban közösséget érintő témák kerültek elő, de sokan személyes problémáikat is előadták. A nyilvános ülésen részt vett a hivatal összes osztály- vezetője, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. képvi- selője, a Városgondnok Kft. ügyvezetője és a Városközpont-fej- lesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Elsőként Szlahó Csaba polgármester számolt be az önkormányzat elmúlt éves munkájáról.

1. oldal / 2

Aktuális szám letöltése:

cimlap

« Február 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
« Február 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
© 2017 Bartim honlap